LOADING ...

Luyện nghe bài hát Lover's Rock

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

LOVER'S
DAVE BURGESS

Now there's a little place I know about
I go there my baby everytime I take her out
We park by the rock and watch the down below
And I her things that she ought to know
They call it Lover's rock, call it Lover's rock
Well, everybody's rockin' and very little talkin'
Just a-huggin' and a-kissin' on
I just wait for Saturday night
We'll park by the rock in the moonlight
grab my baby and steal a kiss and then
I know she'll be stealin' it right back
They call it rock, they call it Lover's rock
Well, everybody's rockin' and there's very talkin'
Just a-huggin' and goin' on
Well, everybody's got a place they call their own
Where they can always go when they wanna be
Lover's is the best around
It's a short way up but a long way down
They call it Lover's rock, call it Lover's rock
Well, rockin' and there's very little talkin'
Just a-huggin' and a-kissin' on
Huggin' and a-kissin' on
and a-kissin' goin' on

Videos

Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton -  Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock - Rockabilly 45
Johnny Horton - Lover's Rock - Rockabilly 45
Lover's Rock
Lover's Rock
Johnny Horton - Lovers Rock
Johnny Horton - Lovers Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
Lovers Rock -  Johnny Horton
Lovers Rock - Johnny Horton
LOVER'S ROCK - JOHNNY HORTON.
LOVER'S ROCK - JOHNNY HORTON.
LOVER'S ROCK - Johnny Horton
LOVER'S ROCK - Johnny Horton
Johnny Horton - Lover's Rock - 1957 Rockabilly
Johnny Horton - Lover's Rock - 1957 Rockabilly
Johnny Horton.   " Lover's Rock."      Rockabilly.      Pierot
Johnny Horton. " Lover's Rock." Rockabilly. Pierot
The Greyhounds - Lover's Rock - 8/26/17
The Greyhounds - Lover's Rock - 8/26/17
The Golden Rocket - Johnny Horton
The Golden Rocket - Johnny Horton
The Few Fellas - Lover's rock (Johnny Horton cover)
The Few Fellas - Lover's rock (Johnny Horton cover)
Lover's Rock - No:4 -  R.J. and the Neva River Rockets
Lover's Rock - No:4 - R.J. and the Neva River Rockets
JOHNNY HORTON - LOVER'S ROCK-FEMALE JUNGLE
JOHNNY HORTON - LOVER'S ROCK-FEMALE JUNGLE
Lovers Rock
Lovers Rock
Johnny Horton
Johnny Horton
Lover's Rock
Lover's Rock