LOADING ...

Luyện nghe bài hát Lover's Rock

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

LOVER'S
WRITER BURGESS

Now there's a little that I know about
I go there my baby everytime I take her out
We park by the rock and the lights down below
And I tell her things that she to know
They call it Lover's rock, they call it Lover's
Well, everybody's rockin' and there's very talkin'
a-huggin' and a-kissin' goin' on
I just can't wait for night
We'll by the rock in the pale moonlight
grab my baby and steal a kiss and then
I she'll be stealin' it right back again
They call it Lover's rock, call it Lover's rock
Well, everybody's and there's very little talkin'
Just a-huggin' and goin' on
Well, everybody's got a little place they call own
Where they can always go they wanna be alone
rock is the best around
It's a short way up but it's a long way
They call it Lover's rock, they call it Lover's
Well, everybody's rockin' and there's very talkin'
Just a-huggin' and a-kissin' on
and a-kissin' goin' on
Huggin' and goin' on

Videos

Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock - Rockabilly 45
Johnny Horton - Lover's Rock - Rockabilly 45
Lovers Rock -  Johnny Horton
Lovers Rock - Johnny Horton
LOVER'S ROCK - JOHNNY HORTON.
LOVER'S ROCK - JOHNNY HORTON.
Johnny Horton - Lovers Rock
Johnny Horton - Lovers Rock
Johnny Horton -  Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
Lover's Rock
Lover's Rock
LOVER'S ROCK - Johnny Horton
LOVER'S ROCK - Johnny Horton
Lover's Rock
Lover's Rock
Johnny Horton -- I'll Do It Every Time
Johnny Horton -- I'll Do It Every Time
Johnny Horton - Lover's Rock - 1957 Rockabilly
Johnny Horton - Lover's Rock - 1957 Rockabilly
Lovers Rock
Lovers Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
Jimmy Horton
Jimmy Horton
Johnny Horton
Johnny Horton
Johnny Horton.   " Lover's Rock."      Rockabilly.      Pierot
Johnny Horton. " Lover's Rock." Rockabilly. Pierot
JOHNNY HORTON - LOVER'S ROCK-FEMALE JUNGLE
JOHNNY HORTON - LOVER'S ROCK-FEMALE JUNGLE
Johnny Horton Play List
Johnny Horton Play List