LOADING ...

Luyện nghe bài hát Lover's Rock

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

LOVER'S
WRITER DAVE

Now there's a little place that I know
I go there with my baby everytime I her out
We park by the rock and watch the lights down
And I her things that she ought to know
They call it Lover's rock, call it Lover's rock
Well, everybody's rockin' and there's very talkin'
Just and a-kissin' goin' on
I just can't wait for night
We'll park by the rock in the pale
I'll grab my and steal a kiss and then
I know she'll be it right back again
They call it rock, they call it Lover's rock
Well, everybody's rockin' and very little talkin'
Just a-huggin' and a-kissin' on
Well, everybody's got a little place they their own
they can always go when they wanna be alone
Lover's rock is the around
It's a short way up but it's a long way
They call it Lover's rock, they call it Lover's
Well, everybody's rockin' and there's very little
Just a-huggin' and goin' on
Huggin' and goin' on
Huggin' and goin' on

Videos

Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
LOVER'S ROCK - Johnny Horton
LOVER'S ROCK - Johnny Horton
Johnny Horton - Lovers Rock
Johnny Horton - Lovers Rock
Johnny Horton - Lover's Rock - Rockabilly 45
Johnny Horton - Lover's Rock - Rockabilly 45
Johnny Horton -  Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
Lovers Rock -  Johnny Horton
Lovers Rock - Johnny Horton
JOHNNY HORTON - LOVER'S ROCK-FEMALE JUNGLE
JOHNNY HORTON - LOVER'S ROCK-FEMALE JUNGLE
Counterfeit Love /  Johnny Horton
Counterfeit Love / Johnny Horton
Johnny Horton - Lover's Rock - 1957 Rockabilly
Johnny Horton - Lover's Rock - 1957 Rockabilly
Lover's Rock
Lover's Rock
LOVER'S ROCK - JOHNNY HORTON.
LOVER'S ROCK - JOHNNY HORTON.
Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton.   " Lover's Rock."      Rockabilly.      Pierot
Johnny Horton. " Lover's Rock." Rockabilly. Pierot
Carijams Lover's Rock Vol 2
Carijams Lover's Rock Vol 2
The Few Fellas - Lover's rock (Johnny Horton cover)
The Few Fellas - Lover's rock (Johnny Horton cover)
Lovers Rock
Lovers Rock
Lovers Rock
Lovers Rock
Lover's Rock
Lover's Rock
2010_04_23 Kieron McDonald -9- Lover's Rock (Johnny Horton)
2010_04_23 Kieron McDonald -9- Lover's Rock (Johnny Horton)