LOADING ...

Luyện nghe bài hát Lover's Rock

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

LOVER'S
WRITER DAVE

Now there's a place that I know about
I go there with my baby everytime I her out
We park by the rock and watch the lights below
And I tell her things she ought to know
They call it Lover's rock, they call it Lover's
Well, everybody's rockin' and there's very talkin'
Just and a-kissin' goin' on
I just wait for Saturday night
park by the rock in the pale moonlight
I'll grab my baby and a kiss and then
I know she'll be stealin' it right back
call it Lover's rock, they call it Lover's rock
Well, everybody's rockin' and there's very little
Just a-huggin' and goin' on
Well, everybody's got a place they call their own
Where they can always go when they be alone
Lover's is the best around
It's a way up but it's a long way down
They call it rock, they call it Lover's rock
Well, everybody's rockin' and there's little talkin'
Just and a-kissin' goin' on
Huggin' and goin' on
and a-kissin' goin' on

Videos

Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock - Rockabilly 45
Johnny Horton - Lover's Rock - Rockabilly 45
LOVER'S ROCK - Johnny Horton
LOVER'S ROCK - Johnny Horton
Johnny Horton - Lovers Rock
Johnny Horton - Lovers Rock
Lovers Rock - Johnny Horton
Lovers Rock - Johnny Horton
Lover's Rock
Lover's Rock
LOVER'S ROCK - JOHNNY HORTON.
LOVER'S ROCK - JOHNNY HORTON.
Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
JOHNNY HORTON - LOVER'S ROCK-FEMALE JUNGLE
JOHNNY HORTON - LOVER'S ROCK-FEMALE JUNGLE
The Few Fellas - Lover's rock (Johnny Horton cover)
The Few Fellas - Lover's rock (Johnny Horton cover)
Lover's Rock
Lover's Rock
2010_04_23 Kieron McDonald -9- Lover's Rock (Johnny Horton)
2010_04_23 Kieron McDonald -9- Lover's Rock (Johnny Horton)
The Greyhounds - Lover's Rock - 8/26/17
The Greyhounds - Lover's Rock - 8/26/17
Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock
Johnny Horton - Lover's Rock - 1957 Rockabilly
Johnny Horton - Lover's Rock - 1957 Rockabilly
Johnny Horton.  " Lover's Rock."   Rockabilly.   Pierot
Johnny Horton. " Lover's Rock." Rockabilly. Pierot
Lover's Rock - No:4 - R.J. and the Neva River Rockets
Lover's Rock - No:4 - R.J. and the Neva River Rockets
JOHNNY HORTON   * *   SEVEN COME ELEVEN
JOHNNY HORTON * * SEVEN COME ELEVEN
Johnny Horton - Goodbye Lonesome, Hello Baby Doll
Johnny Horton - Goodbye Lonesome, Hello Baby Doll