LOADING ...

Luyện nghe bài hát Love's Still Alright

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

In the game of love, bitter and it's sweet
And you wonder how something so
Can such agony
Let me you how it happened to me

Just on the way I used to dream
Prince charming, the dragon, come and rescue me
So many things have but heartbreak feels the same
Well, my is what I found in the eye of a hurricane

And if said it would never happen to me
After I realized, I could be happy
So if the one I never gave me love in return
still alright with me, still alright with me

Be still, my heart, no one said be days like this
Well, I it this far, I see where the end is gonna be
I said, "Chante, honey, keep pressing on"
My peace I in the eye of a hurricane

And if somebody said it would happen to me
After I realized, I could be happy
So if the one I love gave me love in return
Love's still alright with me, still alright me

We're supposed to unselfishly
But somehow I find I'm crying to sleep, sometimes
Tell me who's at fault at taking of me
It's me, and my heart and I
Somehow we find a way to try to love

Yet when you lose, you tried but still playing a game, well
Just when you learn the rules, you the rules have changed
I'm never 'cause I know just who I am
When you live, you to be the same
Even the name

And if somebody said it never happen to me
After I realized, I could be happy
So if the one I never gave me love in return
Love's still alright with me, still alright me

And if the sun don't shine, there's still a little light in my
And if the rain falls down, I can still look at
So if the one I love never gave me love in
Love's still alright with me, alright with me

Love is still alright, alright, with me
Yeah, yeah, yeah, yeah,
Love's still alright me
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,

And if the sun don't shine, there's still a little in my heart
And if the rain falls down, I can still at love
So if the one I love never gave me love in
Love's still alright me, love's alright with me

Love is still alright, alright, with me
Yeah, yeah, yeah, yeah,
Love's still with me
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,

And if the sun don't shine, still a little light in my heart
And if the rain falls down, I can still at love
So if the one I never gave me love in return
still alright with me

Videos

Chante' Moore - Love's Still Alright from the album Exposed
Chante' Moore - Love's Still Alright from the album Exposed
Chante Moore - Loves Still Alright (Video) HD
Chante Moore - Loves Still Alright (Video) HD
Chanté Moore - Loves Still Alright [HQ]
Chanté Moore - Loves Still Alright [HQ]
Chante Moore - It's Alright
Chante Moore - It's Alright
Chanté Moore - Love's Still Alright Lyrics
Chanté Moore - Love's Still Alright Lyrics
Love's Still Alright
Love's Still Alright
Chanté Moore - It's Alright
Chanté Moore - It's Alright
Love's Still Alright / Chante Moore ('Exposed', 2000)
Love's Still Alright / Chante Moore ('Exposed', 2000)
It's Alright
It's Alright
Chanté Moore It's Alright (Live)
Chanté Moore It's Alright (Live)
Keith Washington & Chante Moore - I Love You (Video) HD
Keith Washington & Chante Moore - I Love You (Video) HD
Chante Moore   It's Alright Live @ The Lincoln Theatre   Washington, DC 02 15 2013
Chante Moore It's Alright Live @ The Lincoln Theatre Washington, DC 02 15 2013
Chante Moore 'It's Alright'
Chante Moore 'It's Alright'
Best of Chante Moore Part 1 by TD Production
Best of Chante Moore Part 1 by TD Production
Kenny Lattimore & Chante Moore - Still (by request)
Kenny Lattimore & Chante Moore - Still (by request)
Chante Moore - If I Gave Love (Album Version)
Chante Moore - If I Gave Love (Album Version)
Chante Moore - Love Taken Over & It's Alright (Snippet)
Chante Moore - Love Taken Over & It's Alright (Snippet)
Chanté Moore - It's Alright
Chanté Moore - It's Alright
Chante Moore- Loves Taking Over
Chante Moore- Loves Taking Over
Chanté Moore - Better Than Making Love
Chanté Moore - Better Than Making Love