LOADING ...

Luyện nghe bài hát Love Is the Beating of Hearts

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Love is the of hearts
Like distant in the dark
Love and love takes away
True love will meet you way

Hearts tell you things can't say
In or light of day
As far as I can
Love for love in return

Baby, I know how you
is the only thing real
I know what you're for
'Cause baby, I've been there

Baby, I how you feel
Love is the thing real
I know what you're for
baby, I've been there before

Love gives and love takes
love will meet you half way

Love is the beating of
Like distant in the dark
Love is the beating of
Love is the beating of

Videos

Love Is The Beating Of Hearts
Love Is The Beating Of Hearts
Joe Ely - Love Is the Beating of Hearts Lyrics
Joe Ely - Love Is the Beating of Hearts Lyrics
All Tracks - Joe Ely
All Tracks - Joe Ely
Sleepless In Love
Sleepless In Love
Top Tracks - Joe Ely
Top Tracks - Joe Ely
Joe Ely
Joe Ely
Boxcars
Boxcars
Joe Ely "Live Forever"
Joe Ely "Live Forever"
She Collected
She Collected
She Leaves You Where You Are
She Leaves You Where You Are
Love And Danger
Love And Danger
Every Night About This Time
Every Night About This Time
Maria
Maria
The Road Goes On Forever
The Road Goes On Forever
Isabella
Isabella
Slow You Down
Slow You Down
Pins And Needles
Pins And Needles
Highways And Heartaches
Highways And Heartaches
Joe Ely
Joe Ely
JOE ELY
JOE ELY