LOADING ...

Luyện nghe bài hát Love Is Candy

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Strange way to start a relationship
You got the hips to swing all
Ova yo way, why I say oh
We're crazy set aside from the
In way, ooo,
When I someone downtown
You are down and


I'm so addicted to your
I've taken good advice straight your momma
I got a satisfied, oh
And I'm down to your favorite flavor
To the candi store, race ya
If you know I mean (oh say it)

I better go to the store
I better have a sweet
If I want some mo of yo
My is candi
My is candi
my love is candi, oh
Odd, so bugged out world that we live in
But we're not dead we bed
So hey let's play
Candi lands I got you ta understand
I got your big surprise
Ooh close eyes

I'm so addicted to drama
I've taken good advice straight from momma
I got a satisfied, oh
And I'm to pick your favorite flavor
To the candi store, I'll ya
If you know I mean (oh say it)

I better go to the candi
I have a sweet tooth
If I want mo of yo fanny
My love is
My is candi
my love is candi, oh
I better go to the store
I better have a tooth
If I want some mo of yo
My love is
My is candi
'Cause my is candi, oh

Shorty, fanny is so addicting
Makes my head spin and round babe
Shorty, your fanny is so
I that candi, ooh yah

I better go to the store
I better have a sweet
If I want some mo of yo
My is candi
My is candi
my love is candi, oh
I better go to the candi
I better have a tooth
If I want mo of yo fanny
My is candi
My love is
my love is candi, oh

Videos

jon b  love is candi
jon b love is candi
Love Is Candi
Love Is Candi
Jon B. - Pretty Girl
Jon B. - Pretty Girl
Jon B. - Calling On You
Jon B. - Calling On You
Soul For Real - Candy Rain
Soul For Real - Candy Rain
JoJo Siwa - BOOMERANG (Official Video)
JoJo Siwa - BOOMERANG (Official Video)
Jon B. - Don't Talk
Jon B. - Don't Talk
Jon B. Time after time
Jon B. Time after time
Jon B. - Love Hurts
Jon B. - Love Hurts
Foot Long Worm Catches GIANT Texas Bass — My Personal Best!
Foot Long Worm Catches GIANT Texas Bass — My Personal Best!
JON B./COKO/JAY-Z-KEEP IT REAL
JON B./COKO/JAY-Z-KEEP IT REAL
New Edition - If It Isn't Love
New Edition - If It Isn't Love
Jon B/someone 2 love
Jon B/someone 2 love
Jon B - They Don't Know(Lyrics)
Jon B - They Don't Know(Lyrics)
Jon Bellion - All Time Low (Video)
Jon Bellion - All Time Low (Video)
Jon.B-They Don't Know
Jon.B-They Don't Know
Roy Jones - Can't be touched
Roy Jones - Can't be touched
New Edition - Can You Stand The Rain
New Edition - Can You Stand The Rain
JON B  "SOMEONE TO LOVE"
JON B "SOMEONE TO LOVE"
They Don't Know
They Don't Know