LOADING ...

Luyện nghe bài hát Love Is Breaking My Heart

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Yeah, I found you there on my front
Mascara eyes and a threadbare
Said, "Is it okay if I for awhile?"

You were fast and feeling down
So you spent the week, he was out of
Woke up alone, I should have known you'd be

I'm tired of being your guy
I wanna be more than your time

But your love is my heart
Come on little pretty, let me out of dark
Oh, isn't it a

In a Cadillac with the torn out
Looking back I should have it around
Love is breaking my heart, so let me go pretty

Oh, me baby, what's your plan?
'Cause I don't understand
got to be a way for me to get to you

Yeah, I got you in when you your key
And scored some so you could sleep
I went home, woke up alone thinking you

I'm of being your other guy
I wanna be more than your time

Because your is breaking my heart
on little pretty, let me out of your dark
Oh, isn't it a

In a Cadillac the backseat torn out
back I should have turned it around
Love is breaking my heart, so let me go little

And don't you call me up you're in need
And don't you baby 'cause I'm in too
I can barely

And I'm tired of to tell you
That your love is my heart

Come on pretty
Let me out of your
Oh, it a pity?

In a Cadillac with the backseat out
Looking back I should turned it around
Now love is breaking my

on little pretty
Let me out of your
Oh, it a pity?

In a Cadillac with the backseat out
Looking I should have turned it around
Love is breaking my heart, so let me go little pretty,

So let me go pretty, yeah, yeah
So let me go pretty, yeah
So let me go pretty, yeah, yeah
So let me go little
Breaking my heart, baby won't you go to

Videos

Josh Kelly  Love Is Breaking My Heart
Josh Kelly Love Is Breaking My Heart
Love is breaking my heart
Love is breaking my heart
Josh Kelley
Josh Kelley
Josh Kelley~ Almost Honest
Josh Kelley~ Almost Honest
josh kelley
josh kelley
Top Tracks - Josh Kelley
Top Tracks - Josh Kelley
All Tracks - Josh Kelley
All Tracks - Josh Kelley
Josh Kelley
Josh Kelley
Josh Kelley - It breaks my heart
Josh Kelley - It breaks my heart
j3h
j3h
Bruce Hornsby, The Range - Mandolin Rain
Bruce Hornsby, The Range - Mandolin Rain
Josh Kelley- Breaks My Heart
Josh Kelley- Breaks My Heart
Josh Kelley singing Breaks My Heart at Taste of Chicago
Josh Kelley singing Breaks My Heart at Taste of Chicago
Josh Kelley - Tidal Wave
Josh Kelley - Tidal Wave
My playlist
My playlist
Josh Kelley - Walk Fast
Josh Kelley - Walk Fast
Country Music Mix | Country Music Playlist | Kenny Chesney, Jason Aldean, country music playlist 2017, Florida Georgia Line | Beachside Country 2017
Country Music Mix | Country Music Playlist | Kenny Chesney, Jason Aldean, country music playlist 2017, Florida Georgia Line | Beachside Country 2017
Shower Songs
Shower Songs
Didn't Hear That From Me -- Josh Kelley (lyrics)
Didn't Hear That From Me -- Josh Kelley (lyrics)
travelin by josh kelley
travelin by josh kelley