LOADING ...

Luyện nghe bài hát Love Is Breaking My Heart

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Yeah, I you there on my front steps
eyes and a threadbare dress
Said, "Is it okay if I for awhile?"

You were talking fast and feeling
So you spent the week, he was out of
Woke up alone, I should have known be gone

I'm of being your other guy
I wanna be than your good time

But love is breaking my heart
on little pretty, let me out of your dark
Oh, it a pity?

In a Cadillac with the backseat out
Looking back I have turned it around
Love is breaking my heart, so let me go pretty

Oh, me baby, what's your plan?
'Cause I really understand
got to be a way for me to get to you

Yeah, I got you in when you lost key
And scored pills so you could sleep
I home, woke up alone thinking about you

I'm tired of being other guy
I wanna be than your good time

Because your love is breaking my
on little pretty, let me out of your dark
Oh, it a pity?

In a Cadillac with the backseat out
Looking back I should have it around
Love is my heart, so let me go little pretty

And don't you me up when you're in need
And don't you baby 'cause I'm in too
I can breathe

And I'm tired of to tell you
That your love is breaking my

on little pretty
Let me out of your
Oh, isn't it a

In a Cadillac the backseat torn out
Looking back I should turned it around
Now love is breaking my

Come on little
Let me out of your
Oh, isn't it a

In a with the backseat torn out
Looking back I should have it around
Love is breaking my heart, so let me go pretty, yeah

So let me go little pretty, yeah,
So let me go little pretty,
So let me go little pretty, yeah,
So let me go pretty
my heart, baby won't you go to sleep?

Videos

Love Is Breaking My Heart
Love Is Breaking My Heart
Josh Kelly  Love Is Breaking My Heart
Josh Kelly Love Is Breaking My Heart
Love is breaking my heart
Love is breaking my heart
Josh Kelley - "Loves You Like Me" Official Music Video
Josh Kelley - "Loves You Like Me" Official Music Video
Josh Kelley
Josh Kelley
Josh Kelley - It breaks my heart
Josh Kelley - It breaks my heart
Dancin' Away With My Heart
Dancin' Away With My Heart
Top Tracks - Josh Kelley
Top Tracks - Josh Kelley
Josh Kelley~ Almost Honest
Josh Kelley~ Almost Honest
Kelly Clarkson - Catch My Breath (Official Video_
Kelly Clarkson - Catch My Breath (Official Video_
Chris Lane - Take Back Home Girl ft. Tori Kelly (Official Music Video)
Chris Lane - Take Back Home Girl ft. Tori Kelly (Official Music Video)
Jennifer Hudson & Tori Kelly  Perform “Hallelujah” - Sing Premiere at TIFF
Jennifer Hudson & Tori Kelly Perform “Hallelujah” - Sing Premiere at TIFF
Lady Antebellum - Dancin' Away With My Heart - Official (Jeff Hendrick Ft. Meghan Knight)
Lady Antebellum - Dancin' Away With My Heart - Official (Jeff Hendrick Ft. Meghan Knight)
Joss Stone & Rob Thomas-Stop dragging my heart around
Joss Stone & Rob Thomas-Stop dragging my heart around
Josh Kelley - Lover Come Up
Josh Kelley - Lover Come Up
Josh Kelley singing Breaks My Heart at Taste of Chicago
Josh Kelley singing Breaks My Heart at Taste of Chicago
JOSH KELLEY - TOO GOOD TO YOU
JOSH KELLEY - TOO GOOD TO YOU
Josh Kelley - everybody wants you
Josh Kelley - everybody wants you
Josh Kelley- Breaks My Heart
Josh Kelley- Breaks My Heart
Josh Kelley - Topic
Josh Kelley - Topic