LOADING ...

Luyện nghe bài hát Lottery

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

If I gotta guess it I
I think 310-143-1437
Baby, if I it then will I get to you?
Let me know, is your number, girl?

Every minute is worth a of spendin
You can change my life if youre with it
I one in a billion
My heart, I bet on you if I get your number

Girl, if I put your in my phone
I hope it's the right one
Girl, if I did then, I'm in tonight, hon
It could a lot for me

I think I hit the lottery, baby, yeah
Think I hit the lottery, baby,

Get on this investment if you bet on me
we can go anywhere in love, it's nothin
If I leave a message I hope that it goes
Let me know if I'm the one,

Every minute is a dime of spendin
You can change my whole if youre with it
I one in a billion
My heart, I bet on you if I get your number

Girl, if I put your in my phone
I hope it's the right one
Girl, if I did then, I'm in tonight, hon
It mean a lot for me

I I done hit the lottery, oh yeah, baby
Think I hit the lottery, baby,
I hit the lottery

If you choose me, girl, I
If you choose be honest
If you choose me won't it
If you me

If you me, girl, I promise
If you choose be honest
If you choose me won't it
If you choose me love you

Girl, if I put your in my phone
I hope that the right one
Girl, if I did then, I'm in tonight, hon
It could a lot for me

I think I done hit the lottery, baby,
I hit the lottery, baby, yeah
Can I get number?

Girl, let me get that number, hit the jackpot,
Youre the lottery, youre like the lottery, yeah
Girl, let me get number, hit the jackpot, girl
Youre like the lottery, youre like the lottery,

Girl, let me get that number, hit the jackpot,
Youre the lottery, youre like the lottery, yeah
Girl, let me get number, hit the jackpot, girl
Youre like the lottery, like the lottery, yeah

Girl, let me get number, hit the jackpot, girl
Youre like the lottery, like the lottery, yeah
Girl, let me get number

Videos

Chris Brown - Lottery
Chris Brown - Lottery
Chris Brown - Lottery [LYRICS]
Chris Brown - Lottery [LYRICS]
Lottery (Main Version)
Lottery (Main Version)
Chris Brown Exclusive Album
Chris Brown Exclusive Album
Chris Brown  - Lottery LIVE in Nashville
Chris Brown - Lottery LIVE in Nashville
Chris Brown - Lottery (Lyrics on screen) karaoke Exclusive
Chris Brown - Lottery (Lyrics on screen) karaoke Exclusive
Chris Brown - Lottery
Chris Brown - Lottery
Chris Brown - Another You
Chris Brown - Another You
Chris Brown - Lottery Live at Chicago Dec 07/2007
Chris Brown - Lottery Live at Chicago Dec 07/2007
Chris Brown-Lottery (lyrics)
Chris Brown-Lottery (lyrics)
Chris Brown @ O2 Arena Live - Lottery
Chris Brown @ O2 Arena Live - Lottery
“Lottery” - Chris Brown | Sam Moore Choreography
“Lottery” - Chris Brown | Sam Moore Choreography
Chris Brown: Lottery in Nashville
Chris Brown: Lottery in Nashville
Lottery - Chris Brown
Lottery - Chris Brown
Chris Brown - Lottery
Chris Brown - Lottery
Chris Brown Live (Lottery And Take You Down)
Chris Brown Live (Lottery And Take You Down)
Chris Brown-Lottery
Chris Brown-Lottery
Lottery Chris Brown
Lottery Chris Brown
Chris Brown - Lottery
Chris Brown - Lottery
Chris Brown - Lottery (Tradução)
Chris Brown - Lottery (Tradução)