LOADING ...

Logo Logo

Song info

"Logo Logo" (2006)

Lyrics

I N T R O

REFRAIN: Logo
Logo alles Logo Samba Samba super super
Logo
Logo alles Logo Samba
Samba Superpartie

I möcht' mit dir trama Logo Logo
bei an Supersamba Logo Logo
das i endlich woas
Logo Logo
du bist auf mi hoaß
Logo Logo

Logo
Logo alles Logo Samba Samba super super
Logo
Logo alles Logo Samba
Samba Superpartie
S o l o
Logo
Logo alles Logo Samba Samba super super
Logo
Logo alles Logo Samba
Samba Superpartie

Hey du bis wie i
Logo Logo
magst den Kaugummi
Logo Logo
der schaut so super aus
Logo Logo
und des
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 1 minutes 11 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Logo Logo"