LOADING ...

Luyện nghe bài hát Lockdown

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Look out
I've been hard for too long
Take back they've done
It's a

out if we want
Home is a
It's and I'm a loser
And took back what I want
lockdown

out
If we
is a city
A war
And I'm a
Can I get back what I
In a town?

I know I was born the exit streets
And beats and
A salvage
Where goes
An I still don't know

of neon
Makes me look out to gone
Right now there's no better in this

Ghosts out
Help me break out of
These times define me in town

I know I was between the angel's streets
And beats
And someone's situation that's nobody's
An education that I still know

Look out
out
And we was
Give
on

Oh, touch out
Be 'cos we're gone
Come
It's on lockdown
A

Videos

Johnny Marr - Lockdown [Official Audio - Taken from The Messenger]
Johnny Marr - Lockdown [Official Audio - Taken from The Messenger]
Johnny Marr   Lockdown  KCRWs Apogee Sessions November 2013
Johnny Marr Lockdown KCRWs Apogee Sessions November 2013
Johnny Marr Fender Films 2014 - "Lockdown"-Cut
Johnny Marr Fender Films 2014 - "Lockdown"-Cut
Johnny Marr |  Live From The Hospital Club | Fender
Johnny Marr | Live From The Hospital Club | Fender
Johnny Marr - New Town Velocity [Official Music Video]
Johnny Marr - New Town Velocity [Official Music Video]
Johnny Marr - 'Lockdown' - San Francisco, 13 April 2013
Johnny Marr - 'Lockdown' - San Francisco, 13 April 2013
Lockdown
Lockdown
Johnny Marr - Lockdown - Manchester Academy 12-10-2013
Johnny Marr - Lockdown - Manchester Academy 12-10-2013
Johnny Marr - This Tension [Official Audio]
Johnny Marr - This Tension [Official Audio]
Johnny Marr - "The Lockdown" @ 930 Club, Washington D.C. Live
Johnny Marr - "The Lockdown" @ 930 Club, Washington D.C. Live
2013.03.22 Manchester Johnny marr "Talk + Lockdown"
2013.03.22 Manchester Johnny marr "Talk + Lockdown"
Johnny Marr 8 Lockdown Paradise 5 4 2013
Johnny Marr 8 Lockdown Paradise 5 4 2013
Lockdown - Johnny Marr - 10.31.13
Lockdown - Johnny Marr - 10.31.13
Johnny Marr... Lockdown
Johnny Marr... Lockdown
Johnny Marr Lockdown. O2 Academy LIverpool 20.3.13
Johnny Marr Lockdown. O2 Academy LIverpool 20.3.13
Johnny Marr - Upstarts [Official Audio - Taken from The Messenger]
Johnny Marr - Upstarts [Official Audio - Taken from The Messenger]
Johnny Marr - Easy Money [Official Music Video]
Johnny Marr - Easy Money [Official Music Video]
Johnny Marr - The Messenger [Official Video]
Johnny Marr - The Messenger [Official Video]
Johnny Marr The Messenger (album)
Johnny Marr The Messenger (album)
Johnny Marr-Lockdown[Live] The Fillmore, SF, 4:13:13 [The Smiths, Morrissey, Healers, Modest Mouse]
Johnny Marr-Lockdown[Live] The Fillmore, SF, 4:13:13 [The Smiths, Morrissey, Healers, Modest Mouse]