LOADING ...

Luyện nghe bài hát Lockdown

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Look out
I've pushed hard for too long
Take back what done
It's a

Touch out if we
is a city
It's gone and I'm a
And they took back what I
Another

out
If we
is a city
A war
And I'm a
Can I get back I want
In a town?

I know I was born between the streets
And entry's and
A salvage
Where goes
An education I still don't

Coastline of
Makes me out to what's gone
now there's no better in this town

Ghosts out
Help me out of life
times define me in this town

I I was born between the angel's streets
And beats
And someone's situation that's nobody's
An education that I don't know

out everyone
out
And we was
Give
on

Oh, out everyone
Be fast we're gone
Come
It's on another
A

Videos

Johnny Marr - Lockdown [Official Audio - Taken from The Messenger]
Johnny Marr - Lockdown [Official Audio - Taken from The Messenger]
Johnny Marr   Lockdown  KCRWs Apogee Sessions November 2013
Johnny Marr Lockdown KCRWs Apogee Sessions November 2013
Johnny Marr Fender Films 2014 - "Lockdown"-Cut
Johnny Marr Fender Films 2014 - "Lockdown"-Cut
Johnny Marr |  Live From The Hospital Club | Fender
Johnny Marr | Live From The Hospital Club | Fender
Johnny Marr - New Town Velocity [Official Music Video]
Johnny Marr - New Town Velocity [Official Music Video]
Johnny Marr - 'Lockdown' - San Francisco, 13 April 2013
Johnny Marr - 'Lockdown' - San Francisco, 13 April 2013
Lockdown
Lockdown
Johnny Marr - Lockdown - Manchester Academy 12-10-2013
Johnny Marr - Lockdown - Manchester Academy 12-10-2013
Johnny Marr - This Tension [Official Audio]
Johnny Marr - This Tension [Official Audio]
Johnny Marr - "The Lockdown" @ 930 Club, Washington D.C. Live
Johnny Marr - "The Lockdown" @ 930 Club, Washington D.C. Live
2013.03.22 Manchester Johnny marr "Talk + Lockdown"
2013.03.22 Manchester Johnny marr "Talk + Lockdown"
Johnny Marr 8 Lockdown Paradise 5 4 2013
Johnny Marr 8 Lockdown Paradise 5 4 2013
Lockdown - Johnny Marr - 10.31.13
Lockdown - Johnny Marr - 10.31.13
Johnny Marr... Lockdown
Johnny Marr... Lockdown
Johnny Marr Lockdown. O2 Academy LIverpool 20.3.13
Johnny Marr Lockdown. O2 Academy LIverpool 20.3.13
Johnny Marr - Upstarts [Official Audio - Taken from The Messenger]
Johnny Marr - Upstarts [Official Audio - Taken from The Messenger]
Johnny Marr - Easy Money [Official Music Video]
Johnny Marr - Easy Money [Official Music Video]
Johnny Marr - The Messenger [Official Video]
Johnny Marr - The Messenger [Official Video]
Johnny Marr The Messenger (album)
Johnny Marr The Messenger (album)
Johnny Marr-Lockdown[Live] The Fillmore, SF, 4:13:13 [The Smiths, Morrissey, Healers, Modest Mouse]
Johnny Marr-Lockdown[Live] The Fillmore, SF, 4:13:13 [The Smiths, Morrissey, Healers, Modest Mouse]