LOADING ...

Luyện nghe bài hát Living My Life

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào


La la la
La la la

Hey yea
No no
Mmm
Oh no

Oooh I'm so that I'm
my life
I knew what I went through
But hoped turn out right
I'm rememberin' the days that I was holdin' my head
When people came I always pretended to smile
But I
in my heart
That I was
apart
Some
All I
Was to hold my hand
And her say
"Baby...
You're gonna it"
Over and over
So I

And I livin' my life for quite some time
(Livin' my life)
And I'm
So glad I made it far
(oh)
And
Nothin' honna me back down
And
Nothin' gonna me around
(turn me around)

And I been livin' my life for some time
And I'm
So glad I it this far
(so glad)
And
Nothin' gonna bring me back
And
gonna turn me around

Don't want nobody to
It was for me
It took a while to get down
Too many people didn't believe
I'm remembering the that I had to make
I cry myself to sleep and say that it would be ok
But I
if I prayed
That I would be on my way
Some
All I
Was to hear my say
He say
"Baby...
You're gonna it
And I don't what people say"
So I'm

And I been livin' my life for some time
And I'm
So glad I made it far
And
Nothin' bring me back down
(Bring me down)
And
Nothin' gonna me around
(Turn me around)

And I been livin' my for quite some time
And I'm
So glad I it this far
And
Nothin' gonna me back down
(Bring me down)
And
Nothin' gonna me around
(Turn me

Oh I want the to see
Everything that's to me
I went from out my mind
To always on
And I am no a fool
my days are cold without you
And I'm so
(I'm so)

(Happy)
Baby babe
I'm so
(I'm so)

(Happy)
Baby babe

And I been my life for quite some time
And I'm
So glad I made it far
(So glad)
And
Nothin' gonna bring me back
(Nothing)
And
Nothin' turn me around
(And oooooooh)

And I been livin' my life for quite some
And I'm so glad I it this far
(Yeah yeah)
And
Nothin' gonna me back down
(Bring me down)
And
Nothin' gonna me around
(Turn me around)

Videos

Living My Life
Living My Life
living My life - Ashasnti.wmv
living My life - Ashasnti.wmv
ashanti - Freedom - Concrete Rose
ashanti - Freedom - Concrete Rose
Ashanti - Don't Let Them
Ashanti - Don't Let Them
Ashanti - The Way That I Love You
Ashanti - The Way That I Love You
Ashanti - Happy ft. Ja Rule
Ashanti - Happy ft. Ja Rule
2Pac - Pac's Life ft. T.I., Ashanti
2Pac - Pac's Life ft. T.I., Ashanti
Living My Life [Official Video]
Living My Life [Official Video]
Ashanti- Carry On
Ashanti- Carry On
Ashanti - Chapter II [FULL ALBUM]
Ashanti - Chapter II [FULL ALBUM]
Ja Rule - Mesmerize ft. Ashanti
Ja Rule - Mesmerize ft. Ashanti
Ashanti - Chapter II (Full Album)
Ashanti - Chapter II (Full Album)
Ja Rule - Always On Time ft. Ashanti
Ja Rule - Always On Time ft. Ashanti
Ashanti Chapter 2 Full Album
Ashanti Chapter 2 Full Album
2Pac - Pac's Life Ft T.I. And Ashanti [With Lyrics!]
2Pac - Pac's Life Ft T.I. And Ashanti [With Lyrics!]
Tupac ft. Ashanti && T.I.- Pacs Life
Tupac ft. Ashanti && T.I.- Pacs Life
Ashanti - Chapter 2
Ashanti - Chapter 2
Breakup 2 Makeup
Breakup 2 Makeup
Ashanti - Foolish
Ashanti - Foolish
Living My Life (Jimmy Deshler Video)
Living My Life (Jimmy Deshler Video)