LOADING ...

Luyện nghe bài hát Living in Oblivion

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You hide the pain
I can see it scrawled on your face
And I feel the
It's in the words you say, make me want to

Scream out to the
For taking for granted and I know
You are by my
I turn to hear you cry

I am so of living in oblivion
I am so afraid of living in

Am I so
With my eyes turned to a time or hour
At the end of the day
When we run down and our hopes are heavy

Tell me you will
'Cause got to know the truth inside of you
Can you what I say
When I hold you and you scorn the

I am so of living in oblivion
I am so of living in oblivion

Living in
in oblivion

So, I ask
Am I so and full of pride?
To never out
This is my world, this is my

tell me now
I feel those words, I won't feel the lies they tell
Can you my scream?
for everyone, for everyone

I am so of living in oblivion
I am so afraid of in oblivion

Living in
Living in

La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, in
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, in

La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, in
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, in

La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, in
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, in

Videos

Anything Box - Living In Oblivion
Anything Box - Living In Oblivion
Anything Box - Living In Oblivion
Anything Box - Living In Oblivion
anything box - living in oblivion (Original version) simply the best 90´s HD audio
anything box - living in oblivion (Original version) simply the best 90´s HD audio
Anything Box - Living In Oblivion LIVE HD (2014) New Wave Bar
Anything Box - Living In Oblivion LIVE HD (2014) New Wave Bar
Anything Box-  Living in Oblivion - Club mix
Anything Box- Living in Oblivion - Club mix
Anything Box-Living In Oblivion-12 (The Remix By LA CAJA D MUSICA)
Anything Box-Living In Oblivion-12 (The Remix By LA CAJA D MUSICA)
Anything Box - Living In Oblivion (The Lyric Video)
Anything Box - Living In Oblivion (The Lyric Video)
Anything Box ‎– Living In Oblivion (The Underground Velvet Mix)
Anything Box ‎– Living In Oblivion (The Underground Velvet Mix)
Anything Box - Living In Oblivion [Demo] (1989)
Anything Box - Living In Oblivion [Demo] (1989)
Anything Box - Living In Oblivion
Anything Box - Living In Oblivion
Anything Box - Peace (1990 Full Album)
Anything Box - Peace (1990 Full Album)
Popular Anything Box & Living in Oblivion videos
Popular Anything Box & Living in Oblivion videos
ANYTHING BOX - Living In Oblivion (The Box Mix) - 1990
ANYTHING BOX - Living In Oblivion (The Box Mix) - 1990
Living in Oblivion (Anything Box) Electribe Tweety Bird Mix
Living in Oblivion (Anything Box) Electribe Tweety Bird Mix
Live Performance Anything Box Living In Oblivion at Klub X 01 24 1992
Live Performance Anything Box Living In Oblivion at Klub X 01 24 1992
Anithing Box -  Living in Oblivion (Subtitulos en Español).
Anithing Box - Living in Oblivion (Subtitulos en Español).
Anything box - Living in oblivion (sub español)
Anything box - Living in oblivion (sub español)
Anything Box - Living in Oblivion (Burbank 12.08.17)
Anything Box - Living in Oblivion (Burbank 12.08.17)
ANYTHING BOX "Living In Oblivion" Videography JOHN SANTANA - DRAMAEYEYE
ANYTHING BOX "Living In Oblivion" Videography JOHN SANTANA - DRAMAEYEYE
ANYTHING BOX - Living in oblivion (The living mix) HQ 1990
ANYTHING BOX - Living in oblivion (The living mix) HQ 1990