LOADING ...

Luyện nghe bài hát Living in Oblivion

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You can't the pain
I can see it scrawled on your empty
And I feel the
It's in the words you say, they make me to

Scream out to the
For taking life for granted and I
You are by my
I turn to hear you cry

I am so afraid of living in
I am so afraid of living in

Am I so
With my turned to a different time or hour
At the end of the day
When we both run down and our are heavy

Tell me you will
'Cause got to know the truth inside of you
Can you hear I say
When I hold you and you the day?

I am so afraid of in oblivion
I am so of living in oblivion

in oblivion
Living in

So, I ask
Am I so alone and full of
To never out
is my world, this is my world

Don't me now
I won't feel those words, I won't feel the they tell
Can you my scream?
for everyone, for everyone

I am so of living in oblivion
I am so afraid of living in

Living in
Living in

La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, in
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, in

La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, in
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, in

La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, in
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, in

Videos

Anything Box - Living In Oblivion (St. James Club Mix)
Anything Box - Living In Oblivion (St. James Club Mix)
anything box - living in oblivion (Original version) simply the best 90´s HD audio
anything box - living in oblivion (Original version) simply the best 90´s HD audio
Anything Box - Living In Oblivion LIVE HD (2014) New Wave Bar
Anything Box - Living In Oblivion LIVE HD (2014) New Wave Bar
Anything Box - Living In Oblivion (The Living Mix) 1990
Anything Box - Living In Oblivion (The Living Mix) 1990
ANYTHING BOX - Living In Oblivion (The Box Mix) - 1990
ANYTHING BOX - Living In Oblivion (The Box Mix) - 1990
Live Performance Anything Box Living In Oblivion at Klub X 01 24 1992
Live Performance Anything Box Living In Oblivion at Klub X 01 24 1992
Diamond's Edge performs "Living in Oblivion"
Diamond's Edge performs "Living in Oblivion"
Anithing Box - Living in Oblivion (Subtitulos en Español)
Anithing Box - Living in Oblivion (Subtitulos en Español)
Anything Box - Living In Oblivion Live @ Number's Houston, Texas
Anything Box - Living In Oblivion Live @ Number's Houston, Texas
Living in Oblivion (Anything Box) Electribe Tweety Bird Mix
Living in Oblivion (Anything Box) Electribe Tweety Bird Mix
Anything Box "Living in Oblivion" New Wave Bar June 20, 2014.
Anything Box "Living in Oblivion" New Wave Bar June 20, 2014.
Anything Box - Living In Oblivion (Live 1993)
Anything Box - Living In Oblivion (Live 1993)
Living In Oblivion - Anything Box Cover - Mickey Bavington
Living In Oblivion - Anything Box Cover - Mickey Bavington
Living In Oblivion (Official Music Video)
Living In Oblivion (Official Music Video)
ANYTHING BOX "Living In Oblivion" Videography JOHN SANTANA - DRAMAEYEYE
ANYTHING BOX "Living In Oblivion" Videography JOHN SANTANA - DRAMAEYEYE
Living in Oblivion - Anything Box and T-4-2 in Chicago
Living in Oblivion - Anything Box and T-4-2 in Chicago
Anything Box - Living in Oblivion (orbiting mix)
Anything Box - Living in Oblivion (orbiting mix)
Anything Box - When we lie
Anything Box - When we lie
Anything Box and Alfonso Moenia - Living in Oblivion (Lima - Perú)
Anything Box and Alfonso Moenia - Living in Oblivion (Lima - Perú)
Anything Box | Living In Oblivion | Omnichord
Anything Box | Living In Oblivion | Omnichord