LOADING ...

Luyện nghe bài hát Live For Today

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Show me the road and I find my own
You build your bridges and I'll burn
So far and all alone I roam
I'm taking chances in the and now

And all you is who's for sale
But you know now, and I won't tell
You're always hiding, throwing up your
While heroes again

God only all the places I've been
But I love this life I'm livin' in
I won't look back to regret
We're not handed so I'll live for today

Another day and yet another's
Spending the life living within the
I'll take a before the chance has gone
You never know it may be your last

But still you wonder who's for
And you won't know now and I won't
You're hiding, throwing up your hands
While the heroes again

God only knows all the places I've
But I this life that I'm livin' in
I won't look back to yesterday
We're not handed tomorrow so I'll live for

never know it when we run out of time
Until it's all over and there'll be nowhere to run
We'll never say it, but over our heads
And we're drowning inside, all of these things said

God only knows all the I've been
But I love life that I'm livin' in
I won't look back to yesterday
'Coz we're not handed tomorrow so live for today

God knows all the places I've been
But I love this life I'm livin' in
I won't look back to yesterday
'Coz we're not handed tomorrow so I'll live for

Videos

3 Doors Down - Live For Today (lyrics & music)
3 Doors Down - Live For Today (lyrics & music)
3 Doors Down Live for today
3 Doors Down Live for today
3 Doors Down Live for Today HD (with Lyrics)
3 Doors Down Live for Today HD (with Lyrics)
Live for today - 3 Doors Down
Live for today - 3 Doors Down
3 Doors Down Today Show Video July 27, 2011 Live Performance
3 Doors Down Today Show Video July 27, 2011 Live Performance
Live For Today - 3 Doors Down (Cover)
Live For Today - 3 Doors Down (Cover)
3 Doors Down - Landing In London (All I Think About Is You)
3 Doors Down - Landing In London (All I Think About Is You)
Live For Today - 3 Doors Down
Live For Today - 3 Doors Down
3 Doors down - Then I´m gone  LIVE at Washington DC
3 Doors down - Then I´m gone LIVE at Washington DC
LIVE FOR TODAY - 3 DOORS DOWN - DRUM TRIBUTE BY BRUCE DRUEY
LIVE FOR TODAY - 3 DOORS DOWN - DRUM TRIBUTE BY BRUCE DRUEY
Landing In London (live) - 3 Doors Down
Landing In London (live) - 3 Doors Down
3 Doors Down - Runaway (lyrics & music)
3 Doors Down - Runaway (lyrics & music)
3 Doors Down   In The Dark   LIVE Good Morning America 2016 Mar  11
3 Doors Down In The Dark LIVE Good Morning America 2016 Mar 11
3 Doors Down   Live for Today
3 Doors Down Live for Today
3 doors down - Live For Today - Promo Only Canada Chart Radi
3 doors down - Live For Today - Promo Only Canada Chart Radi
Live For Today
Live For Today
3 doors down - Live For Today - Promo Only Canada Modern Roc
3 doors down - Live For Today - Promo Only Canada Modern Roc
3 Doors Down ft. Chris Daughtry - Landing In London (Live) | FullHD (Pro-shot)
3 Doors Down ft. Chris Daughtry - Landing In London (Live) | FullHD (Pro-shot)
3 Doors Down _ Landing In London (Live) _ Lyrics
3 Doors Down _ Landing In London (Live) _ Lyrics
3 Doors Down- Landing in London lyrics
3 Doors Down- Landing in London lyrics