LOADING ...

Luyện nghe bài hát Live For Today

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Show me the road and I find my own
You build your bridges and I'll down
So far away and all I roam
I'm taking in the here and now

And all you wonder is for sale
But you won't know now, and I tell
You're always hiding, throwing up hands
While ride again

God only knows all the I've been
But I love this life I'm livin' in
I won't back to regret yesterday
We're not handed tomorrow so live for today

Another day and yet another's
Spending the life living the past
I'll take a chance the chance has gone
You never know it may be your last

But still you wonder who's for
And you know now and I won't tell
You're always hiding, throwing up hands
While the heroes ride

God knows all the places I've been
But I this life that I'm livin' in
I won't look to regret yesterday
We're not handed tomorrow so I'll live for

We'll never know it when we run out of
Until it's all over with and there'll be to run
We'll say it, but we're over our heads
And we're drowning inside, all of these things we've

God knows all the places I've been
But I this life that I'm livin' in
I won't look back to yesterday
'Coz we're not handed tomorrow so live for today

God only knows all the places been
But I love this life that I'm in
I won't look back to regret
'Coz we're not handed so I'll live for today

Videos

Live For Today
Live For Today
3 Doors Down - Live For Today (lyrics & music)
3 Doors Down - Live For Today (lyrics & music)
Live for today - 3 Doors Down
Live for today - 3 Doors Down
3 Doors Down Live for today
3 Doors Down Live for today
Live For Today - 3 Doors Down
Live For Today - 3 Doors Down
3 Doors Down Today Show Video July 27, 2011 Live Performance
3 Doors Down Today Show Video July 27, 2011 Live Performance
Live For Today - 3 Doors Down (Cover)
Live For Today - 3 Doors Down (Cover)
LIVE FOR TODAY - 3 DOORS DOWN - DRUM TRIBUTE BY BRUCE DRUEY
LIVE FOR TODAY - 3 DOORS DOWN - DRUM TRIBUTE BY BRUCE DRUEY
3 Doors Down   Live For Today (Karaoke Verison)
3 Doors Down Live For Today (Karaoke Verison)
3 Doors Down   Live For Today (Karaoke)
3 Doors Down Live For Today (Karaoke)
Live For Today
Live For Today
3 doors down live for today
3 doors down live for today
3 Doors Down   Live for Today
3 Doors Down Live for Today
00088 3 Doors Down   Live For Today Karaoke
00088 3 Doors Down Live For Today Karaoke
3 doors down live for today
3 doors down live for today
3 Doors Down - Live for Today (subtitulado en español)
3 Doors Down - Live for Today (subtitulado en español)
Live For Today
Live For Today
10 Live For Today
10 Live For Today
Live For Today
Live For Today
3 Doors Down Live For Today
3 Doors Down Live For Today