LOADING ...

Luyện nghe bài hát Live For Today

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Show me the and I will find my own
You your bridges and I'll burn down
So far away and all I roam
I'm chances in the here and now

And all you is who's for sale
But you know now, and I won't tell
You're always hiding, up your hands
While heroes again

God knows all the places I've been
But I love this that I'm livin' in
I won't back to regret yesterday
not handed tomorrow so I'll live for today

Another day and yet done
Spending the life living the past
I'll take a before the chance has gone
You never know when it may be your

But you wonder who's for sale
And you know now and I won't tell
You're hiding, throwing up your hands
While the heroes again

God only knows all the I've been
But I love life that I'm livin' in
I look back to regret yesterday
We're not tomorrow so I'll live for today

We'll never it when we run out of time
Until all over with and there'll be nowhere to run
We'll never say it, but over our heads
And we're drowning inside, all of these things we've

God only all the places I've been
But I love this life I'm livin' in
I won't look back to yesterday
'Coz we're not tomorrow so I'll live for today

God only all the places I've been
But I love this life that I'm in
I won't look back to yesterday
'Coz we're not handed so I'll live for today

Videos

Live For Today
Live For Today
3 Doors Down - Live For Today (lyrics & music)
3 Doors Down - Live For Today (lyrics & music)
Live for today - 3 Doors Down
Live for today - 3 Doors Down
3 Doors Down Live for today
3 Doors Down Live for today
3 Doors Down - Kryptonite
3 Doors Down - Kryptonite
Live For Today - 3 Doors Down
Live For Today - 3 Doors Down
3 Doors Down PlayList
3 Doors Down PlayList
3 Doors Down Today Show Video July 27, 2011 Live Performance
3 Doors Down Today Show Video July 27, 2011 Live Performance
3 Doors Down - Dangerous Game (lyrics+download)
3 Doors Down - Dangerous Game (lyrics+download)
Live For Today
Live For Today
3 Doors Down - Runaway (lyrics & music)
3 Doors Down - Runaway (lyrics & music)
Live For Today - 3 Doors Down (Cover)
Live For Today - 3 Doors Down (Cover)
00088 3 Doors Down   Live For Today Karaoke
00088 3 Doors Down Live For Today Karaoke
Top Tracks - 3 Doors Down
Top Tracks - 3 Doors Down
3 Doors Down   Live for Today
3 Doors Down Live for Today
3 Doors Down - Life Of My Own (lyrics & music)
3 Doors Down - Life Of My Own (lyrics & music)
Wolf's Rain - Live for today
Wolf's Rain - Live for today
3 Doors Down
3 Doors Down
Goodbyes
Goodbyes
LIVE FOR TODAY - 3 DOORS DOWN - DRUM TRIBUTE BY BRUCE DRUEY
LIVE FOR TODAY - 3 DOORS DOWN - DRUM TRIBUTE BY BRUCE DRUEY