LOADING ...

Luyện nghe bài hát Little Boy Blue

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Out on the desert the wind blows the sand
a beautiful sight to behold
Round desert turns the nighttime to silver
and the sun turns the daytime to

And little boy got a whole lot to do
And maybe tomorrow he'll up

Out on the desert when the blows the sand
It gets in shoes when you're walking
That desert moon and the hot desert sun
Can get your head when you're talking

And railroads and highways make impatient
And tomorrow he'll follow
Phoenix and Frisco and LA and Reno
And so fine places to travel

Daytime in the is something to see
It fills a mans eyes delight
The they reach up and almost touch the sky
While the bright lights make to the night

And little boy blue's got a lot to do
And maybe he'll grow up

The city's so crowded you can't go nowhere
all aggravation and worry
You can't see the sky and you can't the air
It'll a man old in a hurry

And and highways make impatient friends
And lord, don't he wish he follow
There's (???), (???) and you were in
And so many fine places to

Out on the desert when the wind blows the
It's a sight to behold
Round desert turns the nighttime to silver
And the sun turns the to gold

And boy blue's got a whole lot to do
And there's always
god for tomorrow

Videos

The Charlie Daniels Band - Little Boy Blue.wmv
The Charlie Daniels Band - Little Boy Blue.wmv
Charlie Daniels - Little Folks
Charlie Daniels - Little Folks
CHARLIE DANIELS BAND-SIMPLE MAN
CHARLIE DANIELS BAND-SIMPLE MAN
Carson Peters and Ricky Skaggs - "Blue Moon of Kentucky" | Live at the Grand Ole Opry | Opry
Carson Peters and Ricky Skaggs - "Blue Moon of Kentucky" | Live at the Grand Ole Opry | Opry
My Beautiful America - The Charlie Daniels Band (Official Video)
My Beautiful America - The Charlie Daniels Band (Official Video)
Charlie Daniels Band - The Devil Went Down To Georgia (ORIGINAL VERSION)
Charlie Daniels Band - The Devil Went Down To Georgia (ORIGINAL VERSION)
Long Haired Country Boy Charlie Daniels Band [Lyrics]
Long Haired Country Boy Charlie Daniels Band [Lyrics]
Rita - Little Boy Blue - Time For Peace - ריטה
Rita - Little Boy Blue - Time For Peace - ריטה
The devil went down to Georgia lyrics [original]
The devil went down to Georgia lyrics [original]
The Charlie Daniels Band - Thirty Nine Miles From Mobile.wmv
The Charlie Daniels Band - Thirty Nine Miles From Mobile.wmv
The Charlie Daniels Band - Orange Blossom Special (Live)
The Charlie Daniels Band - Orange Blossom Special (Live)
Stamford Bridge - Little Boy Blue  ~  1970 Garage Rock
Stamford Bridge - Little Boy Blue ~ 1970 Garage Rock
The Charlie Daniels Band - Trudy.wmv
The Charlie Daniels Band - Trudy.wmv
The Charlie Daniels Band  "Saddle Tramp"
The Charlie Daniels Band "Saddle Tramp"
Hank Williams, Jr. - "Country Boys Can Survive" (Official Music Video)
Hank Williams, Jr. - "Country Boys Can Survive" (Official Music Video)
The Charlie Daniels Band - Georgia.wmv
The Charlie Daniels Band - Georgia.wmv
The Charlie Daniels Band - Blind Man (Live)
The Charlie Daniels Band - Blind Man (Live)
Charlie Daniels Band - Charlie Daniels
Charlie Daniels Band - Charlie Daniels
The Charlie Daniels Band - Life Goes On.wmv
The Charlie Daniels Band - Life Goes On.wmv
Charlie Daniels - Late 70's - Long Haired Country Boy
Charlie Daniels - Late 70's - Long Haired Country Boy