LOADING ...

Luyện nghe bài hát Lita

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Like a
And a feel so
is him and home
Your cry
In the rocking
you do
Feel all
And is a neighbourhood
You, never, your again

Oh, moi, je
Et je encore
Yeah, moi, je
Et je t'aime

Oh, moi, je
Et je
Et je t'aimais,
Et jeElle déréglait les


Et
Ses de poupée

la nuit
Après son
Et sa vie

Stopper la
sa main
L'été

Au du vide
Elle exprès
La barre, des mains

Comme un
un roulé-boulé
Le monde

do you feel, baby

Videos

Christophe -  Lita
Christophe - Lita
CHRISTOPHE - "Lita" - Live Ce soir (ou jamais!)
CHRISTOPHE - "Lita" - Live Ce soir (ou jamais!)
Christophe - Lita en live dans le Grand Studio RTL - RTL - RTL
Christophe - Lita en live dans le Grand Studio RTL - RTL - RTL
Christophe - Lita (VIDEOCLIP HD)
Christophe - Lita (VIDEOCLIP HD)
CHRISTOPHE  "LITA" Ce Soir ou Jamais.
CHRISTOPHE "LITA" Ce Soir ou Jamais.
Christophe  Lita  Cité de la musique 16.03.10
Christophe Lita Cité de la musique 16.03.10
LITA-CHRISTOPHE
LITA-CHRISTOPHE
Lita / Christophe
Lita / Christophe
lita-pameme
lita-pameme
Christophe Lita piano voix
Christophe Lita piano voix
Christophe Lita Clichy 2015
Christophe Lita Clichy 2015
lita-la vie
lita-la vie
Christophe Lita TV 04 04 14
Christophe Lita TV 04 04 14
Christophe "Lita" Intime Tour au Théâtre Marigny (28.01.13)
Christophe "Lita" Intime Tour au Théâtre Marigny (28.01.13)
Christophe- Best of
Christophe- Best of
Lita
Lita
Christophe Lita
Christophe Lita
Christophe Chorus 92 22 03 11  Lita
Christophe Chorus 92 22 03 11 Lita
Christophe  Lita
Christophe Lita
CHRISTOPHE "Lou" 18.03.16
CHRISTOPHE "Lou" 18.03.16