LOADING ...

Luyện nghe bài hát Like The Beat Of A Heart

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

we run
We can hide in the
When the moon steals the light from the sun
Oh run
It's a better thing than we ever done
a beast that lives inside you
And it's to get out
Like the beat of a
Don't behind
Cause a tear never dries
Can only you blind
got to try
Cause the future's never never die
There's a beast that lives you
And it's to get out
It's a storm never ending
It's a truth a doubt
we run
We can in the dark
Till the steals the light from the sun
There's a beast that inside you
And it's let me out
It's a storm that's never
It's a truth a doubt
can be a whisper
But pain always
to you
Like the of a heart
Like the of a heart
Like the of a heart
the beat of a heart
Go Beat your

Videos

Dio-Like The Beat of A Heart
Dio-Like The Beat of A Heart
Like the Beat of a Heart
Like the Beat of a Heart
Dio - Like the beat of a heart live
Dio - Like the beat of a heart live
Like the Beat of a Heart (Remastered)
Like the Beat of a Heart (Remastered)
DIO   draco ignis / king of rock`n`roll / like a beat of a heart /       live in Philly 1986
DIO draco ignis / king of rock`n`roll / like a beat of a heart / live in Philly 1986
Like The Beat Of A Heart (Live At The Spectrum, Philadelphia, PA/1986)
Like The Beat Of A Heart (Live At The Spectrum, Philadelphia, PA/1986)
USSR Military // Вооруженные силы СССР - [HD]
USSR Military // Вооруженные силы СССР - [HD]
Dio Like the beat of a heart live in Japan
Dio Like the beat of a heart live in Japan
Dio - Scared Heart (Finding The Sacred Heart Live In Philly 1986)
Dio - Scared Heart (Finding The Sacred Heart Live In Philly 1986)
DIO - Live Philly 1986 (Remaster)
DIO - Live Philly 1986 (Remaster)
Dio - Like The Beat Of A Heart (Vinyl)
Dio - Like The Beat Of A Heart (Vinyl)
06   Like The Beat Of A Heart
06 Like The Beat Of A Heart
Dio - Like The Beat Of A Heart Live In New Orleans 01.10.1985
Dio - Like The Beat Of A Heart Live In New Orleans 01.10.1985
Ronnie James Dio
Ronnie James Dio
Dio - Like The Beat Of A Heart Live in Gothenburg , Sweden 1986
Dio - Like The Beat Of A Heart Live in Gothenburg , Sweden 1986
Dio - Like the Beat of a Heart (Imagens da chegada a Santos SP Brasil)
Dio - Like the Beat of a Heart (Imagens da chegada a Santos SP Brasil)
Dio - Like The Beat Of A Heart Live In Gothenburg Sweden 1986
Dio - Like The Beat Of A Heart Live In Gothenburg Sweden 1986
Dio - Like The Beat Of A Heart Lyrics
Dio - Like The Beat Of A Heart Lyrics
Straight Through the Heart
Straight Through the Heart
Dio:-'Like The Beat Of A Heart'
Dio:-'Like The Beat Of A Heart'