LOADING ...

Luyện nghe bài hát Like The Beat Of A Heart

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

we run
We can hide in the
When the moon steals the from the dying sun
Oh run
It's a better thing than we have done
There's a beast that lives you
And screaming to get out
the beat of a heart
Don't behind
Cause a tear never dries
Can make you blind
got to try
Cause the future's never gonna die
There's a beast that lives you
And screaming to get out
It's a storm that's ending
a truth without a doubt
we run
We can hide in the
Till the moon steals the from the sun
There's a beast that lives you
And it's let me out
a storm that's never ending
It's a truth without a
Love can be a
But pain will
to you
Like the of a heart
Like the of a heart
Like the of a heart
Like the beat of a
Go your Heart

Videos

Dio-Like The Beat of A Heart
Dio-Like The Beat of A Heart
Like the Beat of a Heart
Like the Beat of a Heart
Dio - Like the beat of a heart live
Dio - Like the beat of a heart live
DIO   draco ignis / king of rock`n`roll / like a beat of a heart /       live in Philly 1986
DIO draco ignis / king of rock`n`roll / like a beat of a heart / live in Philly 1986
Like the Beat of a Heart (Remastered)
Like the Beat of a Heart (Remastered)
USSR Military // Вооруженные силы СССР - [HD]
USSR Military // Вооруженные силы СССР - [HD]
06   Like The Beat Of A Heart
06 Like The Beat Of A Heart
Dio - Like The Beat Of A Heart (Vinyl)
Dio - Like The Beat Of A Heart (Vinyl)
Dio Like the beat of a heart live in Japan
Dio Like the beat of a heart live in Japan
Ronnie James Dio
Ronnie James Dio
Dio/Campbell - Guitar Solo - Like The Beat Of A Heart
Dio/Campbell - Guitar Solo - Like The Beat Of A Heart
Dio - Like The Beat Of A Heart - Guitar Solo Only
Dio - Like The Beat Of A Heart - Guitar Solo Only
Dio like the beat of a heart (instrumental cover)
Dio like the beat of a heart (instrumental cover)
Dio - Like The Beat Of A Heart Live in Gothenburg , Sweden 1986
Dio - Like The Beat Of A Heart Live in Gothenburg , Sweden 1986
DIO - Live Philly 1986 (Remaster)
DIO - Live Philly 1986 (Remaster)
Dio - Scared Heart (Finding The Sacred Heart Live In Philly 1986)
Dio - Scared Heart (Finding The Sacred Heart Live In Philly 1986)
Dio - Like The Beat Of A Heart Live In Gothenburg Sweden 1986
Dio - Like The Beat Of A Heart Live In Gothenburg Sweden 1986
Like the Beat of a Heart - Tribute II (Dio Cover)
Like the Beat of a Heart - Tribute II (Dio Cover)
Dio - Album Sacred Heart.
Dio - Album Sacred Heart.
Dio - Like The Beat Of A Heart live In Budokan,Tokyo 03.09.1986
Dio - Like The Beat Of A Heart live In Budokan,Tokyo 03.09.1986