LOADING ...

Luyện nghe bài hát Light And Space

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

as you look on your surroundings the mountain to the sea
you find everything i gave you you see but me
i am the storm won't be calmed i am the calm that follows
i'm in the stars that fill sky and when i choose

i'll be in your thoughts i'll be in your
all the you see all the air you breathe

as you on all the hurting and the finger points at me
you see freedom in deserting and the cost of free

i painted the the sun and the moon
i what's beyond them i know you
i know before you and what's going to be
but now is the moment find me

and all that you ever will fall to the ground like snow
clearing the air you breathe all you know
and all that you see is never the same again
your will be open wide then you will understand

as your science you further you'll eventually concede
you can only scratch the surface i'm the one playing me
i am the road that won't be found i am the sign that you
i'm in the air that's all and when i choose

i'll be in your thoughts i'll be in dreams
all the you see all the air you breathe

Videos

Threshold - Light and Space (sub. español)
Threshold - Light and Space (sub. español)
Threshold - Light And Space
Threshold - Light And Space
Threshold - Light & Space
Threshold - Light & Space
Light and Space (Threshold Cover)
Light and Space (Threshold Cover)
Threshold "Light and Space" at ProgPower USA III November 16, 2002
Threshold "Light and Space" at ProgPower USA III November 16, 2002
Threshold -  Light And Space - Tradução português
Threshold - Light And Space - Tradução português
Light And Space
Light And Space
Threshold — Light and Space cover
Threshold — Light and Space cover
Threshold - Voyager ll
Threshold - Voyager ll
Light And Space (Live in Paris)
Light And Space (Live in Paris)
Threshold - Light space - with lyrics
Threshold - Light space - with lyrics
Threshold - Light And Space Lyrics
Threshold - Light And Space Lyrics
Pressure (live) - Threshold
Pressure (live) - Threshold
Stars and Satellites (live) - Threshold
Stars and Satellites (live) - Threshold
THRESHOLD - 14/14: Light And Space (Live in Kingston 2011)
THRESHOLD - 14/14: Light And Space (Live in Kingston 2011)
Final Fantasy VII: A.C. - Light and Space by Threshold
Final Fantasy VII: A.C. - Light and Space by Threshold
Threshold - Psychedelicatessen - Into The Light
Threshold - Psychedelicatessen - Into The Light
Light and Space - Threshold cover.mp4
Light and Space - Threshold cover.mp4
THRESHOLD LIVE - Rock Hard Festival. Gelsenkirchen 19 May 2013. Rockpalast (live Full Concert)
THRESHOLD LIVE - Rock Hard Festival. Gelsenkirchen 19 May 2013. Rockpalast (live Full Concert)
Threshold - Light and Space (Guitar Solo)
Threshold - Light and Space (Guitar Solo)