LOADING ...

Luyện nghe bài hát Life on Sirius

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

( bright ep part 2 )

Wet and nightmares
get both in me

I'm far in a life on sirius
A life on

And worth
That's worth
And that's
That's worth

and west meet in me
I am the sand between the and sea

I'm far away in a on sirius
A life on

And worth
That's worth
And that's
worth everything

And that's
That's worth
And that's
That's everything

That's everything

That's everything

Videos

New wave session
New wave session
Larrys Power Rock
Larrys Power Rock
Xm
Xm
weh folkloren 2013 I Let The Night Cover Me
weh folkloren 2013 I Let The Night Cover Me
Faves
Faves
Sad Eyes.
Sad Eyes.
AIT PLaylist
AIT PLaylist
Rock
Rock
Favorite music
Favorite music
Aaaa Reed’s Music
Aaaa Reed’s Music
Musica 2016
Musica 2016