LOADING ...

Luyện nghe bài hát Life on Sirius

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

( bright light ep 2 )

Wet dreams and
get both in me

I'm far away in a life on
A on sirius

And that's
That's everything
And that's
That's everything

and west meet in me
I am the between the land and sea

I'm far in a life on sirius
A life on

And worth
worth everything
And worth
That's everything

And worth
worth everything
And that's
That's everything

That's everything

That's worth

Videos

Xm
Xm
New wave session
New wave session
AIT PLaylist
AIT PLaylist
Faves
Faves
Larrys Power Rock
Larrys Power Rock
Doug
Doug
Favorite music
Favorite music
Aaaa Reed’s Music
Aaaa Reed’s Music
Sailor Moon - the 5 girls
Sailor Moon - the 5 girls
Sad Eyes.
Sad Eyes.
Musica 2016
Musica 2016
Rock
Rock