LOADING ...

Luyện nghe bài hát Life on Sirius

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

( light ep part 2 )

Wet and nightmares
You'll get in me

I'm far in a life on sirius
A life on

And worth
That's worth
And that's
That's everything

East and meet in me
I am the between the land and sea

I'm far away in a on sirius
A on sirius

And worth
worth everything
And worth
That's worth

And that's
That's worth
And worth
That's everything

worth everything

That's worth

Videos

Sailor Moon - the 5 girls
Sailor Moon - the 5 girls
AIT PLaylist
AIT PLaylist
Larrys Power Rock
Larrys Power Rock
Faves
Faves
Aaaa Reed’s Music
Aaaa Reed’s Music
Doug
Doug
Sad Eyes.
Sad Eyes.
My Music
My Music
Musica 2016
Musica 2016
Rock
Rock
Ya Kan't Stop
Ya Kan't Stop