LOADING ...

Luyện nghe bài hát Life is a Highway

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Life's like a road you travel on
One day here and the day gone
you bend, sometimes you stand
Sometimes you turn your back to the

There's a world outside every darkened
blues won't haunt you anymore
Where the brave are free and the lovers
Come with me to the distant shore

We won't
Break the garden gate
There's not time left today

is a highway
I wanna ride it all night
If going my way
I drive it all night long

Through all these cities and all towns
It's in my and it's all around
I love you now like I you then
This is the road and are the hands

to the those L.A. nights
San to the Vegas lights
me down, I'm back up again
You're in my blood, I'm not a man

There's no I can't hold
Road so rough, I know
I'll be when the lights come in
Just 'em we're survivors

is a highway
I wanna ride it all night
If you're my way
I wanna drive it all night

was a distance between you and I
A misunderstanding but now
We it in the eye

There ain't no load I hold
Road so rough I know
be there when the lights come in
Just tell 'em survivors

is a highway
I wanna it all night long
If going my way
I wanna drive it all night

is a highway
I ride it all night long
If going my way
I wanna drive it all long

Videos

Chris LeDoux - Life Is A Highway
Chris LeDoux - Life Is A Highway
Chris Ledoux Life Is A Highway
Chris Ledoux Life Is A Highway
life is a highway chris ledoux
life is a highway chris ledoux
Chris LeDoux - Stampede
Chris LeDoux - Stampede
Chris LeDoux- Life is a Highway (with a few old family 'highway' photos)
Chris LeDoux- Life is a Highway (with a few old family 'highway' photos)
Rascal Flatts - Life Is a Highway (From "Cars"/Official Video)
Rascal Flatts - Life Is a Highway (From "Cars"/Official Video)
Life is a Highway lyrics - Rascal Flatts
Life is a Highway lyrics - Rascal Flatts
Brother Highway - (Official Video)
Brother Highway - (Official Video)
Chris Ledoux | Life Is A HighWay
Chris Ledoux | Life Is A HighWay
Good Ride Cowboy, Good Ride
Good Ride Cowboy, Good Ride
Chris LeDoux - Working Man's Dollar
Chris LeDoux - Working Man's Dollar
Ned Ledoux - Brother Highway (trucking cattle)
Ned Ledoux - Brother Highway (trucking cattle)
Chris Ledoux Life Is a Highway-from the seat of my cow truck
Chris Ledoux Life Is a Highway-from the seat of my cow truck
Chris LeDoux - Life Is A Highway
Chris LeDoux - Life Is A Highway
chris ledoux
chris ledoux
Tom Cochrane - Life Is A Highway
Tom Cochrane - Life Is A Highway
Life is a highway
Life is a highway
Life Is a Highway (Originally Performed by Chris Ledoux) (Karaoke Version)
Life Is a Highway (Originally Performed by Chris Ledoux) (Karaoke Version)
Life Is a Highway (2018 Version)
Life Is a Highway (2018 Version)
Waiting for school, Life is a Highway, Chris Ledoux version, the only one...
Waiting for school, Life is a Highway, Chris Ledoux version, the only one...