LOADING ...

Leymon Tendrel Part 1

Song info

"Leymon Tendrel Part 1" (1997) on the album Cho(1997).

"Leymon Tendrel Part 1" Videos

Leymön Tendrel 1 - Choying Drolma and Steve Tibbetts
Leymön Tendrel 1 - Choying Drolma and Steve Tibbetts
Leymön Tendrel 1
Leymön Tendrel 1
Leymön Tendrel 2
Leymön Tendrel 2
Chö pt. 3: Ngani Tröma
Chö pt. 3: Ngani Tröma
Chö pt. 6 Tsok-lu
Chö pt. 6 Tsok-lu
LEMON TENDREL
LEMON TENDREL
....by Ani Choying Dolma - YouTube3.flv
....by Ani Choying Dolma - YouTube3.flv
Tsok lu offering for H.E Garchen Rinpoche by Lama Dorjee
Tsok lu offering for H.E Garchen Rinpoche by Lama Dorjee
tendrel
tendrel
12 - Rigdzin Jigme Lingpa (1730 - 1798)
12 - Rigdzin Jigme Lingpa (1730 - 1798)
leymon singing for jelena..
leymon singing for jelena..
Tendrel Nyingpo by Dhupey
Tendrel Nyingpo by Dhupey
Tsok Song at the KDK Drupchen 2009
Tsok Song at the KDK Drupchen 2009
Dakinis' Leymon Tendrel Tsok Lu on Feb  18 2011 in Bodhgaya
Dakinis' Leymon Tendrel Tsok Lu on Feb 18 2011 in Bodhgaya
Tsok lu offering for H.H Shiva Rinpoche
Tsok lu offering for H.H Shiva Rinpoche
Chokgyur Lingpa Jigme Palden Rinpoches Activities in 2012
Chokgyur Lingpa Jigme Palden Rinpoches Activities in 2012
03 07 15 Tendrel Nyesel Sadhana Practice MP4 English Title
03 07 15 Tendrel Nyesel Sadhana Practice MP4 English Title
singing with Khandrola
singing with Khandrola
The Prayer of the Ground, Path & Fruition
The Prayer of the Ground, Path & Fruition
Tsok lu-The offering song
Tsok lu-The offering song

Lyrics

Ley Mn Ten Drel Pag Sam Jn Shing Gi Teng Du
Gya Gar Shar Gyi Ma Jya Shyn Nu Yang Pheb Jyung
Ma Jyay Dug Kor Dam Pay Ch Chog La Gyur Dang
Shyn Pa Nga Tsh Tar Pay Lam Na Shyig Zing Yong
S Nam Chi Kyi Gyal M shing Ta La Pheb Pay
Lho Mn Shing L Tshel Gyi Khu Jyug Gi Sum Nyen
Ya Gi Dri Zay Bu M Ling Bu Lay Nyen Pa
Yar Sum Nam Da Tro Way Ten Drel La Yag Jyung
Dir Du Ley Mn Tn Pay Dorje Yi Pn Drog
Nga Tsh Lama Shyug Pay Ch Ra La Pheb Dang
Min Drol D Tsi Tung Way Ga Tn Gyi Ngang Nay
Nyam Ga Lu Ru Len Pay Chey Ch Shyig Y Do
De Chen Pho Gyur M Pay Shyug Drel Gyi Nay
Lha Dang Lamay Shey Ray Ma Gom Kyang Tong Jyung
Ma Dang Khandr Nying Tig Sel Gyi Teg Pay
Ja L Ch Kur Drub Pay Ng Drub Chig Shyu'o

On top of a wish-fulfilling tree, the auspicious coincidence of karma and aspiration,
The youthful peacock of eastern India has arrived.
When the display of the peacock becomes holy Dharma,
We y
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 0 minutes 32 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Leymon Tendrel Part 1"