LOADING ...

Luyện nghe bài hát Let's Take A Drive

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

So he's gone and left you all
You think the better of your
Were spent him.
The little girl who to dance
On and brimstone
Is all but dead.
Where's the girl I that held
A up to the radio,
She'd do she wants
Because she
We were and wild
And we jumpin' on the Devil's bed...
I didn't you like that.

I taught you about freedom
Strapped to the of a 455.
I lit your hair on
Racing ten flats
Where American metal cries.
Oh we were and wishin'
On pink slips and at the end of the line.
When you tatted on the glass
And you on high,
I'm alive.

You can say that cat is long
I bet you look hard
You can find that girl
She's probably waitin' in the
For you to along.
To let her out
You need a mile, a bunch of horses,
And gasoline.

I taught you about freedom
Strapped to the of a 455.
I lit your on fire
Racing ten mile
Where American metal cries.
Oh we waitin' and wishin'
On slips and kisses at the end of the line.
When you tatted on the glass
And you on high,
I'm alive.

I'm
You meet a girl I used to know,
take a drive.

Videos

Christian Kane - Let's Take a Drive w/Lyrics
Christian Kane - Let's Take a Drive w/Lyrics
Christian Kane - Let's Take A Drive
Christian Kane - Let's Take A Drive
Christian Kane Live - Let's Take a Drive at Dante's
Christian Kane Live - Let's Take a Drive at Dante's
Let's Take A Drive
Let's Take A Drive
Christian Kane - Let's Take a Drive at Duke's
Christian Kane - Let's Take a Drive at Duke's
Let's Take a Drive
Let's Take a Drive
Christian Kane Let's Take a Drive Feb 12,2011
Christian Kane Let's Take a Drive Feb 12,2011
Christian Kane - Let's Take A Drive
Christian Kane - Let's Take A Drive
Lets Take a Drive - Christian Kane - 03-26-11 - Dukes in Portland, OR - 08
Lets Take a Drive - Christian Kane - 03-26-11 - Dukes in Portland, OR - 08
Christian Kane: Let's Take a Drive
Christian Kane: Let's Take a Drive
Christian Kane - Let's Take A Drive
Christian Kane - Let's Take A Drive
Christian Kane - Let's Take a Drive
Christian Kane - Let's Take a Drive
Christian Kane - "Let Me Go" Official Music Video
Christian Kane - "Let Me Go" Official Music Video
Christian Kane Let's Take a Drive 2-19-11 Mechanicsberg, PA
Christian Kane Let's Take a Drive 2-19-11 Mechanicsberg, PA
lets take a drive Christian Kane Auburn Hills Feb 12
lets take a drive Christian Kane Auburn Hills Feb 12
Christian Kane in Portland at Dante's --- 2 Let's Take a Drive
Christian Kane in Portland at Dante's --- 2 Let's Take a Drive
Christian Kane - Let's Take A Drive
Christian Kane - Let's Take A Drive
christian kane - lets take a drive
christian kane - lets take a drive
Intro to Lets Take a Drive - Christian Kane   03-26-11   Dukes in Portland, OR   06 of 22
Intro to Lets Take a Drive - Christian Kane 03-26-11 Dukes in Portland, OR 06 of 22
Christian Kane- The House Rules
Christian Kane- The House Rules