LOADING ...

Luyện nghe bài hát Let's Put Our World Back Together

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Let's put our back together
Let's try our love one more
Let's put our world back
Without you in my world the sun shine

I've tried but I can't live my without you
There's darkness in my world all the
We had everything together then it fell apart
I've lost my to you don't take my mind

Let's put our world together...
For without you in my world the sun won't

Videos

Charlie Louvin "Let's Put Our World Back Together"
Charlie Louvin "Let's Put Our World Back Together"
Charlie Louvin & Dennis Digby - Let's Put Our World Back Together
Charlie Louvin & Dennis Digby - Let's Put Our World Back Together
Charlie Louvin ~ Let's Put Our World Back Together
Charlie Louvin ~ Let's Put Our World Back Together
Charlie Louvin - Will You Visit Me On Sundays
Charlie Louvin - Will You Visit Me On Sundays
Charlie Louvin - Will You Visit Me on Sunday / Something to Brag About
Charlie Louvin - Will You Visit Me on Sunday / Something to Brag About
Charlie Louvin - Store Up Love
Charlie Louvin - Store Up Love
Making Plans
Making Plans
Charlie Louvin "I Take The Chance"
Charlie Louvin "I Take The Chance"
Charlie Louvin - What Can Any Man Do
Charlie Louvin - What Can Any Man Do
Charlie Louvin - What Are Those Things With Big Black Wings
Charlie Louvin - What Are Those Things With Big Black Wings
Charlie Louvin "The Kind Of Man I Am"
Charlie Louvin "The Kind Of Man I Am"
Charlie Louvin   I Told a Lie
Charlie Louvin I Told a Lie
Charlie Louvin - Off And On
Charlie Louvin - Off And On
Charlie Louvin - To Tell The Truth ( I Told A Lie )
Charlie Louvin - To Tell The Truth ( I Told A Lie )
Charlie Louvin "Love Takes Care Of Me"
Charlie Louvin "Love Takes Care Of Me"
CHARLIE LOUVIN - "YOU'RE THE SAD IN MY SONG"
CHARLIE LOUVIN - "YOU'RE THE SAD IN MY SONG"
Charlie Louvin ‎– The Only Way Out (Is To Walk Over Me)
Charlie Louvin ‎– The Only Way Out (Is To Walk Over Me)
Charlie Louvin - "Did You Ever" (with Diane McCall) and "Love Just Has To Lay Right Down and Die"
Charlie Louvin - "Did You Ever" (with Diane McCall) and "Love Just Has To Lay Right Down and Die"
Charlie Louvin "Even The Loser Likes To Dream"
Charlie Louvin "Even The Loser Likes To Dream"
charlie louvin
charlie louvin