LOADING ...

Luyện nghe bài hát Let's Put Our World Back Together

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Let's put our world back
Let's try our one more time
Let's put our world back
Without you in my world the sun shine

tried but I can't live my life without you
There's in my world all the time
We had everything together then it just apart
I've lost my to you don't take my mind

put our world back together...
For you in my world the sun won't shine

Videos

Charlie Louvin "Let's Put Our World Back Together"
Charlie Louvin "Let's Put Our World Back Together"
Charlie Louvin & Dennis Digby - Let's Put Our World Back Together
Charlie Louvin & Dennis Digby - Let's Put Our World Back Together
Charlie Louvin ~ Let's Put Our World Back Together
Charlie Louvin ~ Let's Put Our World Back Together
Charlie Louvin "The Kind Of Man I Am"
Charlie Louvin "The Kind Of Man I Am"
Charlie Louvin - "Did You Ever" (with Diane McCall) and "Love Just Has To Lay Right Down and Die"
Charlie Louvin - "Did You Ever" (with Diane McCall) and "Love Just Has To Lay Right Down and Die"
Charlie Louvin, Waylon and George,  Country Boy's Dream.wmv
Charlie Louvin, Waylon and George, Country Boy's Dream.wmv
Charlie Louvin - Store Up Love
Charlie Louvin - Store Up Love
Charlie Louvin and Crystal Gayle Just Beyond The Pain
Charlie Louvin and Crystal Gayle Just Beyond The Pain
charlie louvin the master
charlie louvin the master
Charlie Louvin - Will You Visit Me on Sunday / Something to Brag About
Charlie Louvin - Will You Visit Me on Sunday / Something to Brag About
Less And Less
Less And Less
Charlie Louvin - What Are Those Things With Big Black Wings
Charlie Louvin - What Are Those Things With Big Black Wings
Charlie Louvin - Will You Visit Me On Sundays
Charlie Louvin - Will You Visit Me On Sundays
Charlie Louvin - The Only Way Out (Is To Walk Over Me)
Charlie Louvin - The Only Way Out (Is To Walk Over Me)
Charlie Louvin - Mama's Angels
Charlie Louvin - Mama's Angels
CHARLIE LOUVIN - "I DON'T HAVE ANY PLACE TO GO"
CHARLIE LOUVIN - "I DON'T HAVE ANY PLACE TO GO"
Charlie Louvin & Melba Montgomery "I'm Gonna Leave You"
Charlie Louvin & Melba Montgomery "I'm Gonna Leave You"
Charlie Louvin "As Much As I Love You"
Charlie Louvin "As Much As I Love You"
Charlie Louvin ‎– The Only Way Out (Is To Walk Over Me)
Charlie Louvin ‎– The Only Way Out (Is To Walk Over Me)
Charlie Louvin - Tears, Wine And Flowers
Charlie Louvin - Tears, Wine And Flowers