LOADING ...

Luyện nghe bài hát Legends

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Please me if they are true
The and the legends we're told
Happened in times
We know where they belong
Tales of unknown
Of things we don't see are lies?

Before the dawn of time - when all were born
Before the dawn of time - awaiting the breath
Before the dawn of time - is anything we've lost
Before the dawn of - are we allowed to judge the past

we're searching for proves
All mankind come to an end
Can't we learn from our
fantasy takes command
Do we to decide
What's and what's insanity?

Can we for sure
That exists we don't see
Do we all the powers
That are between heaven and
We've now found the one true
That's the creed

Videos

Dark at Dawn - 13  Legends
Dark at Dawn - 13 Legends
DARK AT DAWN- Legends
DARK AT DAWN- Legends
Dark At Dawn - Baneful Skies - 1999 (Full Album)
Dark At Dawn - Baneful Skies - 1999 (Full Album)
Dark At Dawn - Arabian Fights
Dark At Dawn - Arabian Fights
Dark At Dawn-Baneful Skies
Dark At Dawn-Baneful Skies
Dark At Dawn - One Night Fall
Dark At Dawn - One Night Fall
don't pay the ferryman dark at dawn
don't pay the ferryman dark at dawn
Dark at Dawn -- The Road To Eternity
Dark at Dawn -- The Road To Eternity
Dark at Dawn - Oceans of Time (Full EP HQ)
Dark at Dawn - Oceans of Time (Full EP HQ)
The Dark Star Rises: Thresh and Varus | Skins Trailer - League of Legends
The Dark Star Rises: Thresh and Varus | Skins Trailer - League of Legends
Dark At Dawn - Within The Light
Dark At Dawn - Within The Light
Dark Star: Nothing Escapes | Skins Teaser - League of Legends
Dark Star: Nothing Escapes | Skins Teaser - League of Legends
Dark At Dawn - The 5th Horseman
Dark At Dawn - The 5th Horseman
Dark at Dawn Avalon
Dark at Dawn Avalon
Dark At Dawn - The Throne Of Tenebra
Dark At Dawn - The Throne Of Tenebra
Dark at Dawn - 01  Fallen Angel    Eternal Sleep
Dark at Dawn - 01 Fallen Angel Eternal Sleep
LEGENDS | 1 Hour Full Cinematic Epic Music Mix
LEGENDS | 1 Hour Full Cinematic Epic Music Mix
Dark at Dawn - Fearless.Lyric
Dark at Dawn - Fearless.Lyric
Dark At Dawn - Forever
Dark At Dawn - Forever
Odraedir - Legends of the Dark Times (Full Album) (2017)
Odraedir - Legends of the Dark Times (Full Album) (2017)