LOADING ...

Luyện nghe bài hát Legends

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Please me if they are true
The tales and the legends we're
Happened in times
We don't know where they
Tales of unknown
Of things we don't see are lies?

the dawn of time - when legends all were born
Before the dawn of time - the first breath
the dawn of time - is there anything we've lost
Before the dawn of time - are we allowed to judge the

While we're for proves
All mankind will to an end
we learn from our mind
When takes command
Do we have to
What's good and insanity?

Can we tell for
nothing exists we don't see
Do we all the powers
are between heaven and earth
We've now found the one true
That's the creed

Videos

Dark at Dawn - 13  Legends
Dark at Dawn - 13 Legends
Invasion of Darkness | The Defense of Dawn Trailer | Mobile Legends: Bang Bang!
Invasion of Darkness | The Defense of Dawn Trailer | Mobile Legends: Bang Bang!
MOBILE LEGENDS ANIMATION #30 - DAWN OF THE DARK ABYSS PART 1 OF 4
MOBILE LEGENDS ANIMATION #30 - DAWN OF THE DARK ABYSS PART 1 OF 4
DARK AT DAWN- Legends
DARK AT DAWN- Legends
MOBILE LEGENDS ANIMATION #33 - DAWN OF THE DARK ABYSS PART 4 OF 4 - SERIES FINALE
MOBILE LEGENDS ANIMATION #33 - DAWN OF THE DARK ABYSS PART 4 OF 4 - SERIES FINALE
MOBILE LEGENDS ANIMATION #32 - DAWN OF THE DARK ABYSS PART 3 OF 4
MOBILE LEGENDS ANIMATION #32 - DAWN OF THE DARK ABYSS PART 3 OF 4
Conficts of Dawn Event Spotlight | Mobile Legends: Bang Bang
Conficts of Dawn Event Spotlight | Mobile Legends: Bang Bang
MOBILE LEGENDS ANIMATION #31 - DAWN OF THE DARK ABYSS PART 2 OF 4
MOBILE LEGENDS ANIMATION #31 - DAWN OF THE DARK ABYSS PART 2 OF 4
Battle of the Necrokeep | New Hero | Leomord Trailer | Mobile Legends: Bang Bang!
Battle of the Necrokeep | New Hero | Leomord Trailer | Mobile Legends: Bang Bang!
MOBILE LEGENDS ANIMATION SERIES
MOBILE LEGENDS ANIMATION SERIES
4 Stars on New Master Map Dawn Island. Pokeland Legends
4 Stars on New Master Map Dawn Island. Pokeland Legends
MOBILE LEGENDS ANIMATION - DAWN OF THE ABYSS (UNCUT)
MOBILE LEGENDS ANIMATION - DAWN OF THE ABYSS (UNCUT)
MOBILE LEGENDS ANIMATION - THE WAR (UNCUT)
MOBILE LEGENDS ANIMATION - THE WAR (UNCUT)
MOBILE LEGENDS ANIMATION #35 - THE WAR PART 1 OF 3
MOBILE LEGENDS ANIMATION #35 - THE WAR PART 1 OF 3
Conflicts of Dawn #06 Story (Dark Abyss Side) Mobile Legends
Conflicts of Dawn #06 Story (Dark Abyss Side) Mobile Legends
Alan Walker - Darkness Faded II League of Legends
Alan Walker - Darkness Faded II League of Legends
Conflicts of Dawn #02 Story (Dark Abyss Side) Mobile Legends
Conflicts of Dawn #02 Story (Dark Abyss Side) Mobile Legends
Conflict of Dawn #03 Story (Dark Abyss Side) Mobile Legends
Conflict of Dawn #03 Story (Dark Abyss Side) Mobile Legends
Mobile Legends Moniyan Empire vs Dark Abyss
Mobile Legends Moniyan Empire vs Dark Abyss
Dunkey's Best of 2017
Dunkey's Best of 2017