LOADING ...

Luyện nghe bài hát Legends

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Please me if they are true
The tales and the legends told
Happened in ancient
We don't know where they
Tales of unknown
Of things we see are they lies?

Before the dawn of time - when all were born
Before the dawn of time - the first breath
Before the dawn of time - is there anything lost
Before the dawn of time - are we to judge the past

While we're searching for
All mankind come to an end
Can't we learn from our
fantasy takes command
Do we have to
What's good and insanity?

Can we for sure
That nothing we don't see
Do we all the powers
That are between and earth
We've now the one true explanation
That's the creed

Videos

Dark at Dawn - 13  Legends
Dark at Dawn - 13 Legends
DARK AT DAWN- Legends
DARK AT DAWN- Legends
Dark At Dawn - Baneful Skies - 1999 (Full Album)
Dark At Dawn - Baneful Skies - 1999 (Full Album)
Dark at Dawn - Oceans of Time (Full EP HQ)
Dark at Dawn - Oceans of Time (Full EP HQ)
don't pay the ferryman dark at dawn
don't pay the ferryman dark at dawn
Dark At Dawn - Blink Of An Eye
Dark At Dawn - Blink Of An Eye
Battle of the Necrokeep | New Hero | Leomord Trailer | Mobile Legends: Bang Bang!
Battle of the Necrokeep | New Hero | Leomord Trailer | Mobile Legends: Bang Bang!
Dark at Dawn - Of Decay and Desire (2003) [Full Album]
Dark at Dawn - Of Decay and Desire (2003) [Full Album]
Dawn Of Darkness Legends Run Live - Heroic + Master 100% - Marvel Contest Of Champions
Dawn Of Darkness Legends Run Live - Heroic + Master 100% - Marvel Contest Of Champions
Dark at Dawn - Fearless.Lyric
Dark at Dawn - Fearless.Lyric
Conficts of Dawn Event Spotlight | Mobile Legends: Bang Bang
Conficts of Dawn Event Spotlight | Mobile Legends: Bang Bang
Dark At Dawn - Thorn of a Rose
Dark At Dawn - Thorn of a Rose
Dark At Dawn-Roses Of Light
Dark At Dawn-Roses Of Light
Dark At Dawn - Arabian Fights
Dark At Dawn - Arabian Fights
The Score - Revolution (Audio)
The Score - Revolution (Audio)
Dark at Dawn - Dragon Tears
Dark at Dawn - Dragon Tears
A New Dawn | Cinematic - League of Legends
A New Dawn | Cinematic - League of Legends
Dark At Dawn-Baneful Skies
Dark At Dawn-Baneful Skies
Dark at Dawn - 02  Illusions
Dark at Dawn - 02 Illusions
Dark At Dawn - Within The Light
Dark At Dawn - Within The Light