LOADING ...

Luyện nghe bài hát Legendary Child

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Legendary
Ill you what Im talking about (uh)
Makin' love at seventeen, we had the luck
But we dem toys for other joys
we didnt give a (whoa-oa-oa-whoa)
I a chance at the high school dance
Never knowing wrong right
And that same show 40 ago
Being tonight
Coz from inside my head to the Taj Mahal
I went from never having none to have it all
I wanna keep that alive
And eat that honey the hive
What's all the and all the clamor
No Surprize, you I am a
Child
I think a Im tryin' to say
Is
Sticks and stones'll your bones
At theyll rearrange
Ill drop a dime, and every
I get a nickels change
They say we dont know
At The Plant we proved them
We traded in our tonight
and them for a song
And if had a lady friend her name was Mary Jane
I never wondered why she tried to drive us quite
And how we got that fleece
From tokin' on that pipe of
But yea as far as I can see
is a God coz I got me a
Legendary
Child
Legendary
Legendary
Legendary
Whoa,
Whoa,
Legen-whoa,
Whoa,
Child (whoa) (whoa) (whoa) (whoa)
(whoa) (whoa) (whoa) (oh)

Videos

Aerosmith - Legendary Child
Aerosmith - Legendary Child
Aerosmith - Legendary Child
Aerosmith - Legendary Child
Legendary Child
Legendary Child
Aerosmith Legendary Child
Aerosmith Legendary Child
Aerosmith - Legendary Child (Demo Version)
Aerosmith - Legendary Child (Demo Version)
Aerosmith - Legendary Child & Walk This Way Live @ American Idol S11 Final
Aerosmith - Legendary Child & Walk This Way Live @ American Idol S11 Final
Aerosmith - Legendary Child (Studio Quality)
Aerosmith - Legendary Child (Studio Quality)
Aerosmith Legendary Child Lyrics Studio Version
Aerosmith Legendary Child Lyrics Studio Version
Legendary Child - Patriots Anthem
Legendary Child - Patriots Anthem
Aerosmith - Legendary Child (Original Edit - G.I. Joe Version)
Aerosmith - Legendary Child (Original Edit - G.I. Joe Version)
Rocksmith 2014 - Aerosmith - Legendary Child - 100%
Rocksmith 2014 - Aerosmith - Legendary Child - 100%
Aerosmith - Legendary Child LYRICS
Aerosmith - Legendary Child LYRICS
Aerosmith Legendary Child - Patriots Anthem
Aerosmith Legendary Child - Patriots Anthem
Aerosmith - Legendary Child (8/6/2012) Hollywood Bowl
Aerosmith - Legendary Child (8/6/2012) Hollywood Bowl
Aerosmith - Legendary Child
Aerosmith - Legendary Child
Aerosmith Legendary Child subtitulada en español
Aerosmith Legendary Child subtitulada en español
Aerosmith Legendary Child (Studio Quality)
Aerosmith Legendary Child (Studio Quality)
Rocksmith 2014 - DLC - Guitar - Aerosmith "Legendary Child"
Rocksmith 2014 - DLC - Guitar - Aerosmith "Legendary Child"
Aerosmith - Legendary Child - Lyrics
Aerosmith - Legendary Child - Lyrics
Aerosmith - Legendary Child (Cover)
Aerosmith - Legendary Child (Cover)