LOADING ...

Luyện nghe bài hát Legendary Child

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Legendary
Ill tell you what Im about (uh)
Makin' at seventeen, yeah we had the luck
But we traded dem toys for joys
Yeah we didnt a (whoa-oa-oa-whoa)
I a chance at the high school dance
Never knowing from right
And that same 40 years ago
televised tonight
Coz getting from inside my head to the Taj
I from never having none to wanna have it all
I keep that dream alive
And eat that honey the hive
What's all the and all the clamor
No Surprize, you I am a
Legendary
I think a Im tryin' to say
Is
Sticks and stones'll break bones
At least rearrange
Ill a dime, and every time
I get a nickels change
say we dont know Jack
At The we proved them wrong
We in our soul tonight
and sold for a song
And if Satan had a friend her name was Mary Jane
I never why she tried to drive us quite insane
And how we got that golden
tokin' on that pipe of peace
But yea as far as I can see
is a God coz I got me a
Legendary
Legendary
Child
Legendary
Child
Whoa,
Whoa,
Legen-whoa,
Whoa,
Child (whoa) (whoa) (whoa) (whoa)
(whoa) (whoa) (whoa) (oh)

Videos

Aerosmith - Legendary Child
Aerosmith - Legendary Child
Aerosmith - Legendary Child
Aerosmith - Legendary Child
Legendary Child
Legendary Child
Aerosmith Legendary Child
Aerosmith Legendary Child
Aerosmith Legendary Child Lyrics Studio Version
Aerosmith Legendary Child Lyrics Studio Version
Aerosmith - Legendary Child & Walk This Way Live @ American Idol S11 Final
Aerosmith - Legendary Child & Walk This Way Live @ American Idol S11 Final
Aerosmith - Legendary Child (Studio Quality)
Aerosmith - Legendary Child (Studio Quality)
Aerosmith - Legendary Child (8/6/2012) Hollywood Bowl
Aerosmith - Legendary Child (8/6/2012) Hollywood Bowl
Aerosmith Live 2012 =] Legendary Child [= Houston, TX :: 7/30 :: Toyota Center
Aerosmith Live 2012 =] Legendary Child [= Houston, TX :: 7/30 :: Toyota Center
Aerosmith on "Legendary Child" and the Band's Reunion (at iHeartRadio)
Aerosmith on "Legendary Child" and the Band's Reunion (at iHeartRadio)
Aerosmith with Steven Tyler  Finale American Idol 2012
Aerosmith with Steven Tyler Finale American Idol 2012
Aerosmith: Legendary Child (1992 Demo)
Aerosmith: Legendary Child (1992 Demo)
Aerosmith Legendary Child subtitulada en español
Aerosmith Legendary Child subtitulada en español
Legendary Child - Aerosmith
Legendary Child - Aerosmith
Rocksmith 2014 - Aerosmith - Legendary Child - 100%
Rocksmith 2014 - Aerosmith - Legendary Child - 100%
Aerosmith - Legendary Child - Lyrics
Aerosmith - Legendary Child - Lyrics
Aerosmith - Legendary Child (Demo Version)
Aerosmith - Legendary Child (Demo Version)
Aerosmith - Legendary Child (audio) HD
Aerosmith - Legendary Child (audio) HD
Aerosmith - Legendary Child (2012) with Lyrics
Aerosmith - Legendary Child (2012) with Lyrics
Rocksmith 2014 - DLC - Guitar - Aerosmith "Legendary Child"
Rocksmith 2014 - DLC - Guitar - Aerosmith "Legendary Child"