LOADING ...

Luyện nghe bài hát Launch Off To War

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

the toll will rise
as we off to war
for revenge and oil
we are for you
up in the sky
and see the bombs down
life doesn't matter
when not on our ground

the of a child
and the of a man
and now killing for gas
out in the
the peace...
...but the blood...
all for a future
are in mud.

(x2)]
off to war
off to war
what the fuck are we for?
off to war
off to war
a way to settle the score.

so the alarm
now no turning back
and while you're
is when we'll
the flags be flown,
and the banners wave
the day
that all in our grave.

Videos

Launch off to War
Launch off to War
Cheap Sex - Launch off to War Music Video (Official Video)
Cheap Sex - Launch off to War Music Video (Official Video)
Cheap Sex - Launch off to War (Full Album)
Cheap Sex - Launch off to War (Full Album)
Cheap Sex "Launch Off To War"
Cheap Sex "Launch Off To War"
Cheap Sex-Launch Off To War
Cheap Sex-Launch Off To War
Cheap Sex - Launch off to War
Cheap Sex - Launch off to War
cheap sex launch off to war bass cover
cheap sex launch off to war bass cover
Cheap Sex-Launch Off To War Clip
Cheap Sex-Launch Off To War Clip
CHEAP SEX - LAUNCH OFF TO WAR LIVE @ L.A PUNK INVASION 2K16
CHEAP SEX - LAUNCH OFF TO WAR LIVE @ L.A PUNK INVASION 2K16
Cheap Sex - Launch Off To War
Cheap Sex - Launch Off To War
Cheap Sex "Launch Off To War" Live @ Showcase Theatre - Corona, CA 10-30-03
Cheap Sex "Launch Off To War" Live @ Showcase Theatre - Corona, CA 10-30-03
Consume and Consume
Consume and Consume
launch off to war - cheap sex
launch off to war - cheap sex
Launch off to war Cheap Sex cover
Launch off to war Cheap Sex cover
Cheap Sex - Launch Off To War / Consume And Consume
Cheap Sex - Launch Off To War / Consume And Consume
CHEAP SEX LAUNCH OFF TO WAR 6/23/07
CHEAP SEX LAUNCH OFF TO WAR 6/23/07
Launch Off to War
Launch Off to War
CHEAP SEX - 2003 U.S.A. - Launch Off To War Prt 1
CHEAP SEX - 2003 U.S.A. - Launch Off To War Prt 1
The Retaliates - Launch off to war
The Retaliates - Launch off to war
HeadCase // Launch Off To War (Cheap Sex cover)
HeadCase // Launch Off To War (Cheap Sex cover)