LOADING ...

Luyện nghe bài hát Lakota

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I am
Lakota, at money man
Diggin' the quotas
Out of balance, out of

We the land
Lay down the ore
Don't you hear the in the trees?
you touch the earth she's sore
Every time you skin her all things

money mocks us
Restitution good can it do?
in metered boxes
Red in debt to you

I am
Lakota, fighting among
All we can say one whole heart
Is we won't sell, no never sell

We want the
The lonely calls
In the woodlands of the deer
In the barrooms poor drunk falls
In the courtrooms deaf ears years

You think sleeping but
like rattlesnakes and stars
We have seen the rainbows
In the smoke of

I am

Sun me
I am

Moon me
I am

Shadows

Oh, me

I am

Grass me
I am

Rocks me
I am

Standing

Oh, me

I am
Lakota, standing on sacred
We never these black hills
To the missile-heads, to the power

We the land
The bullet and the broke Lakota
The black coats and the broke Lakota
that circumvent choke Lakota
Nothing left to

Tell me
You spoke the fur and tongues
Do you the whimpering waters
When the come?

I am

Sun me
I am

Moon me
I am

Shadows

Oh, me

I am

Grass me
I am

Rocks me
I am

Standing

Oh, me

Sun me
Earth

Moon me
sky


Stretching on the floor
Earth
Oh, me

sky

Grass me
Mother

Rocks me
sky


Standing in a manner
Earth
Oh, me

sky

Sun me
Earth

Moon me
sky


Stretching on the forest
Mother
Oh, me

sky

Grass me
Mother

Rocks me
sky

Videos

Lakota - Joni Mitchell
Lakota - Joni Mitchell
Joni Mitchell   "Lakota"
Joni Mitchell "Lakota"
Joni Mitchell - Lakota (Live Italy 1988)
Joni Mitchell - Lakota (Live Italy 1988)
Joni Mitchell - Lakota
Joni Mitchell - Lakota
Lakota
Lakota
Top Tracks - Joni Mitchell
Top Tracks - Joni Mitchell
Joni Mitchell - Lakota
Joni Mitchell - Lakota
Joni Mitchell Album: Chalk Mark In A Rainstorm - 1988
Joni Mitchell Album: Chalk Mark In A Rainstorm - 1988
Environmental Awareness Video Featuring the song Lakota by Joni Mitchell
Environmental Awareness Video Featuring the song Lakota by Joni Mitchell
Joni Mitchell-My Secret Place (Music Video)
Joni Mitchell-My Secret Place (Music Video)
Joni Mitchell - My Secret Place (Special)
Joni Mitchell - My Secret Place (Special)
The Priest - Joni Mitchell
The Priest - Joni Mitchell
Joni Mitchell - Lakota
Joni Mitchell - Lakota
Joni Mitchell - The Beat Of Black Wings
Joni Mitchell - The Beat Of Black Wings
Joni MItchell - Dancin' Clown
Joni MItchell - Dancin' Clown
Joni Mitchell 1988 Chalk Mark In A Rain Storm album
Joni Mitchell 1988 Chalk Mark In A Rain Storm album
Joni Mitchell - Ethiopia
Joni Mitchell - Ethiopia
Joni Mitchell - Paprika Plains
Joni Mitchell - Paprika Plains
joni mitchell - boho dance
joni mitchell - boho dance
JONI MITCHELL - REFUGE OF THE ROADS
JONI MITCHELL - REFUGE OF THE ROADS