LOADING ...

Luyện nghe bài hát Kiss you all over

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When I get home, babe, gonna light fire
All day I've been thinkin' about you,
You're my one

Gonna wrap my arms you
you close to me
Oh, I want to taste your lips
I want to your fantasy, yeah

I don't what I'd do without you,
know where I'd be
You're not another lover
No, everything to me

Ev'rytime I'm with you,
I can't it's true
you're layin' in my arms
'n' you do the you do

You can see it in my
I can feel it in touch
You don't to say a thing
Just let me show how
I you, need you, oh babe

I want to you all over
And over
I to kiss you all over
the night closes in
Till the night in

No one can ever make me
the way you do
Oh, so keep on me baby
And keep loving you
it's easy to see
When something's right or wrong
So stay me baby and hold me all night long

Show me, show me you do
'Cause baby no one it quite like you
I you, need you, oh babe

I wanna you all over
And over
I wanna kiss you all
the night closes in
Till the closes in

with me, lay with me
Holding me, loving me,
Here me, near with me
Feeling you close to me,

Show me, show me you do
'Cause baby no one does it like you
Love you, you, oh yea

I wanna you all over
And again
I wanna kiss you all
Till the closes in
Till the closes in

the night closes in
Wanna you all over
Till the night in
the night closes in

I get home, baby
Gonna light your

Videos

Exile - kiss you all over
Exile - kiss you all over
Kiss You All Over - Exile - Lyrics
Kiss You All Over - Exile - Lyrics
Kiss You All Over - Exile - Lyrics
Kiss You All Over - Exile - Lyrics
Exile - Kiss You All Over (original 1978)
Exile - Kiss You All Over (original 1978)
Exile Kiss You All Over HQ Remastered Extended Version
Exile Kiss You All Over HQ Remastered Extended Version
Exile 'Kiss You All Over' HQ Audio
Exile 'Kiss You All Over' HQ Audio
EXILE - KISS YOU ALL OVER
EXILE - KISS YOU ALL OVER
Exile ~ I Wanna Kiss You All Over - [HD] [long version] ( ↓ Lyrics ↓ )
Exile ~ I Wanna Kiss You All Over - [HD] [long version] ( ↓ Lyrics ↓ )
Exile - Kiss You All Over
Exile - Kiss You All Over
Exile - Kiss You All Over
Exile - Kiss You All Over
Midnight Special-Exile "Kiss You All Over"
Midnight Special-Exile "Kiss You All Over"
Kiss You All Over - Trace Adkins featuring Exile
Kiss You All Over - Trace Adkins featuring Exile
Kiss You All Over
Kiss You All Over
Exile - Kiss You All Over
Exile - Kiss You All Over
Kiss You All Over
Kiss You All Over
Kiss You All Over | Exile | Lyrics ☾☀
Kiss You All Over | Exile | Lyrics ☾☀
I Wanna Kiss You All Over - Exile
I Wanna Kiss You All Over - Exile
Exile sings "Kiss You All Over" on Larry's Country Diner
Exile sings "Kiss You All Over" on Larry's Country Diner
Happy Gilmore Intercom
Happy Gilmore Intercom
KISS YOU ALL OVER - EXILE - (1978)
KISS YOU ALL OVER - EXILE - (1978)