LOADING ...

Luyện nghe bài hát Kiss you all over

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When I get home, babe, gonna your fire
All day I've thinkin' about you, babe
You're my one

Gonna wrap my arms you
Hold you to me
Oh, babe I to taste your lips
I to fill your fantasy, yeah

I don't what I'd do you, babe
know where I'd be
You're not just lover
No, everything to me

I'm with you, baby
I can't believe it's
you're layin' in my arms
'n' you do the you do

You can see it in my
I can feel it in your
You don't to say a thing
Just let me show how
I you, need you, oh babe

I want to kiss you all
And over
I want to you all over
Till the closes in
the night closes in

No one else can ever me
the way you do
Oh, so on loving me baby
And keep loving you
it's easy to see
When something's right or wrong
So with me baby and hold me all night long

me, show me everything you do
'Cause baby no one does it quite you
I love you, you, oh babe

I kiss you all over
And again
I wanna you all over
the night closes in
Till the night in

Stay me, lay with me
Holding me, loving me,
Here me, near with me
you close to me, baby

me, show me everything you do
'Cause baby no one does it like you
Love you, you, oh yea

I kiss you all over
And again
I wanna you all over
Till the closes in
Till the night in

Till the night in
Wanna kiss you all
Till the night in
Till the closes in

When I get home,
Gonna your fire

Videos

Exile - kiss you all over
Exile - kiss you all over
Kiss You All Over - Exile - Lyrics
Kiss You All Over - Exile - Lyrics
Exile - Kiss You All Over (original 1978)
Exile - Kiss You All Over (original 1978)
Kiss You All Over - Exile - Lyrics
Kiss You All Over - Exile - Lyrics
Exile Kiss You All Over HQ Remastered Extended Version
Exile Kiss You All Over HQ Remastered Extended Version
Exile 'Kiss You All Over' HQ Audio
Exile 'Kiss You All Over' HQ Audio
Exile ~ I Wanna Kiss You All Over - [HD] [long version] ( ↓ Lyrics ↓ )
Exile ~ I Wanna Kiss You All Over - [HD] [long version] ( ↓ Lyrics ↓ )
EXILE - KISS YOU ALL OVER
EXILE - KISS YOU ALL OVER
Exile - Kiss You All Over
Exile - Kiss You All Over
Exile - Kiss You All Over
Exile - Kiss You All Over
Midnight Special-Exile "Kiss You All Over"
Midnight Special-Exile "Kiss You All Over"
Kiss You All Over
Kiss You All Over
Exile - Kiss You All Over
Exile - Kiss You All Over
Kiss You All Over
Kiss You All Over
Kiss You All Over | Exile | Lyrics ☾☀
Kiss You All Over | Exile | Lyrics ☾☀
Kiss You All Over - Trace Adkins featuring Exile
Kiss You All Over - Trace Adkins featuring Exile
Exile sings "Kiss You All Over" on Larry's Country Diner
Exile sings "Kiss You All Over" on Larry's Country Diner
KISS YOU ALL OVER - EXILE - (1978)
KISS YOU ALL OVER - EXILE - (1978)
Exile I Wanna Kiss You All Over
Exile I Wanna Kiss You All Over
kiss you all over (original extended version) - EXILE
kiss you all over (original extended version) - EXILE