LOADING ...

Luyện nghe bài hát Kiss you all over

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When I get home, babe, light your fire
All day I've been thinkin' about you,
You're my one

Gonna wrap my around you
Hold you to me
Oh, babe I want to your lips
I to fill your fantasy, yeah

I what I'd do without you, babe
Don't know I'd be
You're not another lover
No, you're to me

Ev'rytime I'm you, baby
I can't it's true
When you're in my arms
'n' you do the you do

You can see it in my
I can it in your touch
You have to say a thing
Just let me how much
I love you, you, oh babe

I want to you all over
And over
I want to kiss you all
the night closes in
Till the closes in

No one can ever make me
the way you do
Oh, so on loving me baby
And keep loving you
Well easy to see
When something's right or something's
So stay with me and hold me all night long

me, show me everything you do
'Cause baby no one it quite like you
I love you, need you, oh

I kiss you all over
And again
I wanna kiss you all
Till the closes in
Till the night in

Stay with me, lay me
Holding me, me, baby
with me, near with me
Feeling you to me, baby

Show me, show me you do
'Cause baby no one it quite like you
you, need you, oh yea

I wanna you all over
And over
I kiss you all over
Till the closes in
Till the closes in

Till the night in
Wanna you all over
the night closes in
Till the night in

I get home, baby
Gonna your fire

Videos

Exile - kiss you all over
Exile - kiss you all over
Kiss You All Over - Exile - Lyrics
Kiss You All Over - Exile - Lyrics
Kiss You All Over - Exile - Lyrics
Kiss You All Over - Exile - Lyrics
Exile - Kiss You All Over (original 1978)
Exile - Kiss You All Over (original 1978)
Exile 'Kiss You All Over' HQ Audio
Exile 'Kiss You All Over' HQ Audio
Exile Kiss You All Over HQ Remastered Extended Version
Exile Kiss You All Over HQ Remastered Extended Version
Exile ~ I Wanna Kiss You All Over - [HD] [long version] ( ↓ Lyrics ↓ )
Exile ~ I Wanna Kiss You All Over - [HD] [long version] ( ↓ Lyrics ↓ )
Kiss You All Over
Kiss You All Over
EXILE - KISS YOU ALL OVER
EXILE - KISS YOU ALL OVER
Midnight Special-Exile "Kiss You All Over"
Midnight Special-Exile "Kiss You All Over"
I wanna kiss you all over - Exile
I wanna kiss you all over - Exile
Exile - Kiss You All Over
Exile - Kiss You All Over
Kiss You All Over
Kiss You All Over
Exile - Kiss You All Over
Exile - Kiss You All Over
Kiss You All Over
Kiss You All Over
Exile - Kiss You All Over
Exile - Kiss You All Over
Exile - Kiss You All Over 1978
Exile - Kiss You All Over 1978
Exile - Kiss You All Over
Exile - Kiss You All Over
KISS YOU ALL OVER - EXILE - (1978)
KISS YOU ALL OVER - EXILE - (1978)
Kiss You All Over | Exile | Lyrics ☾☀
Kiss You All Over | Exile | Lyrics ☾☀