LOADING ...

Luyện nghe bài hát Keeping You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'm keeping you, I'm you
I'm keeping you so your fate
I'm keeping you, I'm you
I'm keeping you so down now

You here from inner space
You landed that screwed-up look on your face
I wanted you way back when
I wanted you for years years again

I'm keeping you, I'm you
I'm keeping you so in now

My return to wildlife by
By beautiful moon-shining
Whether by ground or splashdown
safely back in the world

My heart's not new, I'm not you
I've loved and been loved and badly too
My body's through everything
I've used and been used, I got it

something that you learn on a tightrope
Just outside the there's a big net waiting for

My return to wildlife by
By moon-shining girl
Whether by hard ground or
We're safely back in the

I'm you

Videos

Tanya Donelly - Keeping You (Official Video)
Tanya Donelly - Keeping You (Official Video)
Tanya Donelly - Keeping You
Tanya Donelly - Keeping You
Tanya Donelly @ The Paradise -"I'm Keeping You"
Tanya Donelly @ The Paradise -"I'm Keeping You"
MV Tanya Donelly - Keeping You
MV Tanya Donelly - Keeping You
Tanya Donelly - The Bright Light (Official Video)
Tanya Donelly - The Bright Light (Official Video)
Keeping You by Tanya Donelly - How to play cool songs
Keeping You by Tanya Donelly - How to play cool songs
Tanya Donelly - Pretty Deep (Video)
Tanya Donelly - Pretty Deep (Video)
Tanya Donelly - Keeping You
Tanya Donelly - Keeping You
Keeping You
Keeping You
Tanya Donelly performs "Keeping You" at Joe's Pub for Indie Lullabies release party, 06.18.11
Tanya Donelly performs "Keeping You" at Joe's Pub for Indie Lullabies release party, 06.18.11
Tanya Donelly - Influenza
Tanya Donelly - Influenza
Tanya Donelly  Manna
Tanya Donelly Manna
Tanya Donelly - Keeping You (Guitar Cover)
Tanya Donelly - Keeping You (Guitar Cover)
Tanya Donelly - Story High
Tanya Donelly - Story High
Tanya Donelly & Gail Greenwood - Feed The Tree (HSCM 2012)
Tanya Donelly & Gail Greenwood - Feed The Tree (HSCM 2012)
Tanya Donelly - So Much Song
Tanya Donelly - So Much Song
Tanya Donelly, "Just In Case You Quit Me" (live)
Tanya Donelly, "Just In Case You Quit Me" (live)
Tanya Donelly @ The Paradise -"The Night You Saved My Life"
Tanya Donelly @ The Paradise -"The Night You Saved My Life"
Tanya Donelly - Mass Ave
Tanya Donelly - Mass Ave
Tanya Donelly  Restless
Tanya Donelly Restless