LOADING ...

Luyện nghe bài hát Keeping You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'm you, I'm keeping you
I'm keeping you so your fate
I'm you, I'm keeping you
I'm keeping you so settle now

You here from inner space
You landed that screwed-up look on your face
I wanted you from way when
I you for years then years again

I'm you, I'm keeping you
I'm you so settle in now

My return to by satellite
By beautiful moon-shining
Whether by ground or splashdown
We're safely back in the

My heart's not new, I'm not you
I've loved and been well and badly too
My been through everything
I've used and been used, I got it

There's something that you learn on a
Just the spotlight there's a big net waiting for

My to wildlife by satellite
By moon-shining girl
Whether by hard or splashdown
We're back in the world

I'm you

Videos

Tanya Donelly - Keeping You (Official Video)
Tanya Donelly - Keeping You (Official Video)
Tanya Donelly - Keeping You
Tanya Donelly - Keeping You
Tanya Donelly @ The Paradise -"I'm Keeping You"
Tanya Donelly @ The Paradise -"I'm Keeping You"
Keeping You by Tanya Donelly - How to play cool songs
Keeping You by Tanya Donelly - How to play cool songs
Tanya Donelly - Keeping You
Tanya Donelly - Keeping You
Tanya Donelly - Pretty Deep (Video)
Tanya Donelly - Pretty Deep (Video)
Tanya Donelly performs "Keeping You" at Joe's Pub for Indie Lullabies release party, 06.18.11
Tanya Donelly performs "Keeping You" at Joe's Pub for Indie Lullabies release party, 06.18.11
Keeping You
Keeping You
Tanya Donelly - Keeping You (Guitar Cover)
Tanya Donelly - Keeping You (Guitar Cover)
Tanya Donelly - The Night You Saved My Life
Tanya Donelly - The Night You Saved My Life
Belly - Super-Connected (Official Video)
Belly - Super-Connected (Official Video)
Tanya Donelly - The Bright Light (Official Video)
Tanya Donelly - The Bright Light (Official Video)
Tanya Donelly - Mass Ave
Tanya Donelly - Mass Ave
Top Tracks - Tanya Donelly
Top Tracks - Tanya Donelly
Heart of Gold -Tanya Donelly
Heart of Gold -Tanya Donelly
FRB In Studio | Tanya Donelly - Full Session
FRB In Studio | Tanya Donelly - Full Session
Keeping You (cover)
Keeping You (cover)
Tanya Donelly - The Shadow
Tanya Donelly - The Shadow
Tanya Donelly "pretty deep"
Tanya Donelly "pretty deep"
Tanya Donelly - Keeping You (Official Video) The baby shower that the girls plan doesn't go according to plan and Rob Kardashian flips out. Plus,
Tanya Donelly - Keeping You (Official Video) The baby shower that the girls plan doesn't go according to plan and Rob Kardashian flips out. Plus,