LOADING ...

Luyện nghe bài hát Keeping You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'm you, I'm keeping you
I'm you so realize your fate
I'm keeping you, I'm you
I'm you so settle down now

You landed here from inner
You landed with that look on your face
I wanted you from way when
I wanted you for then years again

I'm you, I'm keeping you
I'm keeping you so in now

My to wildlife by satellite
By moon-shining girl
Whether by hard ground or
We're safely in the world

My not new, I'm not like you
I've loved and loved well and badly too
My body's through everything
I've and been used, I got over it

There's something that you on a tightrope
Just outside the spotlight there's a big net for

My return to by satellite
By moon-shining girl
Whether by hard or splashdown
We're safely back in the

I'm you

Videos

Tanya Donelly - Keeping You (Official Video)
Tanya Donelly - Keeping You (Official Video)
Tanya Donelly - Keeping You
Tanya Donelly - Keeping You
Tanya Donelly @ The Paradise -"I'm Keeping You"
Tanya Donelly @ The Paradise -"I'm Keeping You"
Tanya Donelly - Pretty Deep (Video)
Tanya Donelly - Pretty Deep (Video)
Tanya Donelly - The Bright Light (Official Video)
Tanya Donelly - The Bright Light (Official Video)
Keeping You by Tanya Donelly - How to play cool songs
Keeping You by Tanya Donelly - How to play cool songs
Tanya Donelly - Keeping You
Tanya Donelly - Keeping You
Tanya Donelly performs "Keeping You" at Joe's Pub for Indie Lullabies release party, 06.18.11
Tanya Donelly performs "Keeping You" at Joe's Pub for Indie Lullabies release party, 06.18.11
Keeping You
Keeping You
Tanya Donelly - Keeping You (Guitar Cover)
Tanya Donelly - Keeping You (Guitar Cover)
Tanya Donelly - "After Your Party"
Tanya Donelly - "After Your Party"
Catherine Wheel - Judy Staring At The Sun (With Tanya Donelly, live video, studio recording)
Catherine Wheel - Judy Staring At The Sun (With Tanya Donelly, live video, studio recording)
Tanya Donelly "pretty deep"
Tanya Donelly "pretty deep"
Tanya Donelly Live "Slow Dog" 4/13/02
Tanya Donelly Live "Slow Dog" 4/13/02
Tanya Donelly - The night you saved my life
Tanya Donelly - The night you saved my life
Tanya Donelly & Gail Greenwood - Feed The Tree (HSCM 2012)
Tanya Donelly & Gail Greenwood - Feed The Tree (HSCM 2012)
Tanya Donelly - Mass Ave
Tanya Donelly - Mass Ave
Tanya donelli
Tanya donelli
Keeping You (cover)
Keeping You (cover)
Tanya Donelly
Tanya Donelly