LOADING ...

Luyện nghe bài hát Keeping You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'm keeping you, I'm you
I'm keeping you so realize fate
I'm keeping you, I'm you
I'm keeping you so down now

You landed here from inner
You landed with screwed-up look on your face
I wanted you from way back
I wanted you for years then years

I'm keeping you, I'm you
I'm you so settle in now

My return to wildlife by
By beautiful moon-shining
Whether by hard or splashdown
We're back in the world

My heart's not new, I'm not you
loved and been loved well and badly too
My been through everything
I've used and been used, I got it

There's something you learn on a tightrope
Just the spotlight there's a big net waiting for

My return to wildlife by
By beautiful girl
Whether by ground or splashdown
We're back in the world

I'm you

Videos

Tanya Donelly - Keeping You (Official Video)
Tanya Donelly - Keeping You (Official Video)
Tanya Donelly - Keeping You
Tanya Donelly - Keeping You
Tanya Donelly - Keeping You
Tanya Donelly - Keeping You
Tanya Donelly @ The Paradise -"I'm Keeping You"
Tanya Donelly @ The Paradise -"I'm Keeping You"
Tanya Donelly - Pretty Deep (Video)
Tanya Donelly - Pretty Deep (Video)
MV Tanya Donelly - Keeping You
MV Tanya Donelly - Keeping You
Keeping You by Tanya Donelly - How to play cool songs
Keeping You by Tanya Donelly - How to play cool songs
Tanya Donelly performs "Keeping You" at Joe's Pub for Indie Lullabies release party, 06.18.11
Tanya Donelly performs "Keeping You" at Joe's Pub for Indie Lullabies release party, 06.18.11
Keeping You
Keeping You
Tanya Donelly - Keeping You (Guitar Cover)
Tanya Donelly - Keeping You (Guitar Cover)
Belly - Super-Connected (Official Video)
Belly - Super-Connected (Official Video)
Keeping You (cover)
Keeping You (cover)
Tanya Donelly - "After Your Party"
Tanya Donelly - "After Your Party"
Tanya Donelly - The Bright Light (Official Video)
Tanya Donelly - The Bright Light (Official Video)
Tanya Donelly   These Days
Tanya Donelly These Days
Top Tracks - Tanya Donelly
Top Tracks - Tanya Donelly
Tanya Donelly – Live at Fraser (Full Set)
Tanya Donelly – Live at Fraser (Full Set)
Tanya Donelly - Story High
Tanya Donelly - Story High
Belly - Now They'll Sleep (Official Video)
Belly - Now They'll Sleep (Official Video)
Tanya Donelly - Mass Ave
Tanya Donelly - Mass Ave