LOADING ...

Luyện nghe bài hát Keep Control

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We are walking
Taking to feel fine
We sit and sip our wine
Lost our fires the time.

We cash on pretty things.
How long lives the
Just fill the untill it sinks
and behold the will.

Keep
control
Keep
control

Keep
control
Keep
Keep

control
Keep
control

Keep
Keep
Keep
control

Keep
Keep
Keep

control
Keep
Keep
control

We are our
commutes, fancy cars
Our shallow words in hollow
until we're making wars.

For purpuse has the crown,
The castle its onto the ground
or when you play, plaine will crash a stone
behold the will.

control
Keep
Keep
control

Keep
Keep
Keep
Keep

We can't take
All we have is control
no contol
So control.

control.

Keep
Keep
Keep
Keep

Keep
control
Keep
control

Videos

Animal Trainer, Jan Blomqvist - Keep Control (Original Mix)
Animal Trainer, Jan Blomqvist - Keep Control (Original Mix)
Animal Trainer feat. Jan Blomqvist - Keep Control [Stil vor Talent]
Animal Trainer feat. Jan Blomqvist - Keep Control [Stil vor Talent]
Animal Trainer feat. Jan Blomqvist - Keep Control (Niconé & Sascha Braemer Remix) [Stil vor Talent]
Animal Trainer feat. Jan Blomqvist - Keep Control (Niconé & Sascha Braemer Remix) [Stil vor Talent]
Animal Trainer - Keep Control feat. Jan Blomqvist (Original Mix) ✖✖
Animal Trainer - Keep Control feat. Jan Blomqvist (Original Mix) ✖✖
Animal Trainer feat Jan Blomqvist - Keep Control [FULL]
Animal Trainer feat Jan Blomqvist - Keep Control [FULL]
Keep Control (Original Version)
Keep Control (Original Version)
Animal Trainer - Pollen (Monkey Safari Remix) [Stil vor Talent]
Animal Trainer - Pollen (Monkey Safari Remix) [Stil vor Talent]
SVT126 - Animal Trainer - Keep Control / Pollen
SVT126 - Animal Trainer - Keep Control / Pollen
Top Tracks - Animal Trainer
Top Tracks - Animal Trainer
Keep Control - Animal Trainer Feat. Jan Blomqvist (Original Mix)
Keep Control - Animal Trainer Feat. Jan Blomqvist (Original Mix)
All Tracks - Animal Trainer
All Tracks - Animal Trainer
Animal Trainer   The pirate game trap edit
Animal Trainer The pirate game trap edit
Animal Trainer - The Walk [Stil vor Talent]
Animal Trainer - The Walk [Stil vor Talent]
Animal Trainer feat.Jan Blomqvist - Keep Control
Animal Trainer feat.Jan Blomqvist - Keep Control
Animal Trainer feat Jan Blomqvist - Keep Control (Original Mix)
Animal Trainer feat Jan Blomqvist - Keep Control (Original Mix)
Animal Trainer feat. Jan Blomqvist - Keep Control (Nicone & Sascha Braemer Remix)
Animal Trainer feat. Jan Blomqvist - Keep Control (Nicone & Sascha Braemer Remix)
Keep Control
Keep Control
World's Worst Petkeeper on TV
World's Worst Petkeeper on TV
Animal Trainer - Keep Control / Pollen EP [SVT126]
Animal Trainer - Keep Control / Pollen EP [SVT126]
Animal Trainer feat. Jan Blomqvist -- Keep Control [Snippet]
Animal Trainer feat. Jan Blomqvist -- Keep Control [Snippet]