LOADING ...

Luyện nghe bài hát Keep Control

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We are walking
Taking to feel fine
We sit and sip our wine
Lost our fires the time.

We cash on pretty things.
How lives the king?
Just the boat untill it sinks
and the kept will.

control
Keep
control
Keep

Keep
Keep
control
Keep

control
Keep
Keep

Keep
control
Keep
control

Keep
Keep
Keep

Keep
control
Keep
control

We are our
Long commutes, fancy
Our shallow words in bars
until we're making wars.

For purpuse has the crown,
The castle its onto the ground
or when you play, your plaine crash a stone
the kept will.

Keep
Keep
Keep
Keep

control
Keep
Keep
Keep

We take control
All we have is fake
Basically no
So control.

control.

Keep
control
Keep
control

Keep
control
Keep
control

Videos

Animal Trainer feat. Jan Blomqvist - Keep Control [Stil vor Talent]
Animal Trainer feat. Jan Blomqvist - Keep Control [Stil vor Talent]
Animal Trainer, Jan Blomqvist - Keep Control (Original Mix)
Animal Trainer, Jan Blomqvist - Keep Control (Original Mix)
Animal Trainer feat. Jan Blomqvist - Keep Control (Niconé & Sascha Braemer Remix) [Stil vor Talent]
Animal Trainer feat. Jan Blomqvist - Keep Control (Niconé & Sascha Braemer Remix) [Stil vor Talent]
Animal Trainer - Keep Control feat. Jan Blomqvist (Original Mix) ✖✖
Animal Trainer - Keep Control feat. Jan Blomqvist (Original Mix) ✖✖
Animal Trainer feat. Jan Blomqvist - Keep Control (Nicone & Sascha Braemer Remix)
Animal Trainer feat. Jan Blomqvist - Keep Control (Nicone & Sascha Braemer Remix)
Animal Trainer - Pollen (Monkey Safari Remix) [Stil vor Talent]
Animal Trainer - Pollen (Monkey Safari Remix) [Stil vor Talent]
Animal Trainer feat.Jan Blomqvist - Keep Control
Animal Trainer feat.Jan Blomqvist - Keep Control
Keep Control - Animal Trainer Feat. Jan Blomqvist (Original Mix)
Keep Control - Animal Trainer Feat. Jan Blomqvist (Original Mix)
Animal Trainer - Krambambuli (Stil vor Talent)
Animal Trainer - Krambambuli (Stil vor Talent)
Animal Trainer feat. Otoridia - My Town [Stil vor Talent]
Animal Trainer feat. Otoridia - My Town [Stil vor Talent]
World's Worst Petkeeper on TV
World's Worst Petkeeper on TV
Keep Control (Original Version)
Keep Control (Original Version)
Keep Control (Original Version)
Keep Control (Original Version)
SVT126 - Animal Trainer - Keep Control / Pollen
SVT126 - Animal Trainer - Keep Control / Pollen
Animal Trainer feat Jan Blomqvist - Keep Control [FULL]
Animal Trainer feat Jan Blomqvist - Keep Control [FULL]
Animal Trainer feat Jan Blomqvist - Keep Control (Original Mix)
Animal Trainer feat Jan Blomqvist - Keep Control (Original Mix)
Animal Trainer - Keep Control / Pollen EP [SVT126]
Animal Trainer - Keep Control / Pollen EP [SVT126]
Animal Trainer feat. Annek - Killed You [Stil vor Talent]
Animal Trainer feat. Annek - Killed You [Stil vor Talent]
Animal Trainer feat. Jan Blomqvist -- Keep Control [Snippet]
Animal Trainer feat. Jan Blomqvist -- Keep Control [Snippet]
The Bianca Story - Dancing People are never wrong (Jan Blomqvist Remix)
The Bianca Story - Dancing People are never wrong (Jan Blomqvist Remix)