LOADING ...

Luyện nghe bài hát Keep Control

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We are knights
Taking to feel fine
We sit and sip our wine
Lost our about the time.

We waist cash on things.
How lives the king?
Just fill the untill it sinks
and behold the will.

control
Keep
Keep
Keep

control
Keep
Keep
Keep

Keep
Keep
control

Keep
Keep
Keep
Keep

Keep
Keep
control

Keep
control
Keep
control

We are our
Long commutes, fancy
Our shallow words in hollow
Truce until we're wars.

For what has the crown,
The its thrown onto the ground
or when you play, your plaine will a stone
the kept will.

Keep
Keep
Keep
Keep

control
Keep
control
Keep

We can't control
All we have is fake
no contol
So control.

control.

Keep
Keep
Keep
control

Keep
control
Keep
control

Videos

Animal Trainer feat. Jan Blomqvist - Keep Control [Stil vor Talent]
Animal Trainer feat. Jan Blomqvist - Keep Control [Stil vor Talent]
Animal Trainer, Jan Blomqvist - Keep Control (Original Mix)
Animal Trainer, Jan Blomqvist - Keep Control (Original Mix)
Animal Trainer feat. Jan Blomqvist - Keep Control (Niconé & Sascha Braemer Remix) [Stil vor Talent]
Animal Trainer feat. Jan Blomqvist - Keep Control (Niconé & Sascha Braemer Remix) [Stil vor Talent]
Animal Trainer feat. Jan Blomqvist - Keep Control (Nicone & Sascha Braemer Remix)
Animal Trainer feat. Jan Blomqvist - Keep Control (Nicone & Sascha Braemer Remix)
Animal Trainer - Keep Control feat. Jan Blomqvist (Original Mix) ✖✖
Animal Trainer - Keep Control feat. Jan Blomqvist (Original Mix) ✖✖
Animal Trainer - Pollen (Monkey Safari Remix) [Stil vor Talent]
Animal Trainer - Pollen (Monkey Safari Remix) [Stil vor Talent]
Animal Trainer feat.Jan Blomqvist - Keep Control
Animal Trainer feat.Jan Blomqvist - Keep Control
Keep Control
Keep Control
Keep Control - Animal Trainer Feat. Jan Blomqvist (Original Mix)
Keep Control - Animal Trainer Feat. Jan Blomqvist (Original Mix)
SVT126 - Animal Trainer - Keep Control / Pollen
SVT126 - Animal Trainer - Keep Control / Pollen
Keep Control (Original Version)
Keep Control (Original Version)
Keep Control (Original Version)
Keep Control (Original Version)
Animal Trainer feat Jan Blomqvist - Keep Control [FULL]
Animal Trainer feat Jan Blomqvist - Keep Control [FULL]
Animal Trainer feat. Otoridia - My Town [Stil vor Talent]
Animal Trainer feat. Otoridia - My Town [Stil vor Talent]
5 Ways To Keep Your Dog Under Control!
5 Ways To Keep Your Dog Under Control!
Animal Trainer feat. Annek - Killed You [Stil vor Talent]
Animal Trainer feat. Annek - Killed You [Stil vor Talent]
Animal Trainer feat. Jan Blomqvist -- Keep Control [Snippet]
Animal Trainer feat. Jan Blomqvist -- Keep Control [Snippet]
Animal Trainer - Krambambuli (Stil vor Talent)
Animal Trainer - Krambambuli (Stil vor Talent)
Animal Trainer - Keep Control / Pollen EP [SVT126]
Animal Trainer - Keep Control / Pollen EP [SVT126]
We Must Live feat. Animal Trainer @ Bliss - Input BCN
We Must Live feat. Animal Trainer @ Bliss - Input BCN