LOADING ...

Luyện nghe bài hát Just Wave Hello

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Just leave all your behind now
My way is and true
into the light
That in you

E l'ora del desio
All around the
e il momento dell'addio
All the world
The dawn is on a new day
for us to go
The shadows and quickly fade away
Time to wave

It's to go now
to wave hello now
Let dreams be wings
That fly as far as the

It's to wave hello
All around the we go
Shadows behind us
As we the Sun
That moment has
It's to wave hello

time to go now
Time to hello now
Raise hands
And show the
And everyone
The has come
It's time to hello

It's to
Just wave
time to
Just hello
Just hello

Videos

Charlotte church Just Wave Hello
Charlotte church Just Wave Hello
Ford 'Global Anthem' television commercial, 1999 (3 minute version)
Ford 'Global Anthem' television commercial, 1999 (3 minute version)
Charlotte Church - Just wave hello
Charlotte Church - Just wave hello
Just Wave Hello
Just Wave Hello
Charlotte Church - Just Wave Hello (1999)
Charlotte Church - Just Wave Hello (1999)
Just Wave Hello (Originally Performed by Charlotte Church) (Karaoke Version)
Just Wave Hello (Originally Performed by Charlotte Church) (Karaoke Version)
Charlotte Church - Just Wave Hello, Live
Charlotte Church - Just Wave Hello, Live
Charlotte Church - Just wave hello (subtitulado en español) (Ford Mylsa)
Charlotte Church - Just wave hello (subtitulado en español) (Ford Mylsa)
Just Wave Hello
Just Wave Hello
Charlotte Church - Summertime & Just Wave Hello (Live)
Charlotte Church - Summertime & Just Wave Hello (Live)
Ford 'Global Anthem' television commercial animatic storyboard, 1997
Ford 'Global Anthem' television commercial animatic storyboard, 1997
Alessandra  Paonessa   "Just Wave Hello"
Alessandra Paonessa "Just Wave Hello"
Just Wave Hello
Just Wave Hello
Charlotte Church - Just Wave Hello (Live)
Charlotte Church - Just Wave Hello (Live)
Charlotte Church - Just Wave Hello (Live)
Charlotte Church - Just Wave Hello (Live)
Charlotte Church - Just Wave Hello (Live)
Charlotte Church - Just Wave Hello (Live)
CHARLOTTE CHURCH -Just wave hello-.mpg
CHARLOTTE CHURCH -Just wave hello-.mpg
Charlotte Church - Just Wave Hello (Live)
Charlotte Church - Just Wave Hello (Live)
Charlotte Church - Just Wave Hello
Charlotte Church - Just Wave Hello
Charlotte Church - Just Wave Hello (Almighty Mix)
Charlotte Church - Just Wave Hello (Almighty Mix)