LOADING ...

Luyện nghe bài hát Just Wave Hello

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Just leave all your behind now
My way is and true
into the light
That in you

E l'ora del desio
All around the
e il momento dell'addio
All around the
The is rising on a new day
for us to go
The shadows fall and quickly fade
Time to hello

time to go now
Time to wave now
Let dreams be wings
fly as far as the stars

It's to wave hello
All the world we go
fall behind us
As we the Sun
That moment has
It's time to hello

time to go now
Time to wave now
Raise your
And the world
And tell
The has come
It's to wave hello

It's to
Just hello
time to
Just wave
Just hello

Videos

Charlotte church Just Wave Hello
Charlotte church Just Wave Hello
Charlotte Church - Just wave hello
Charlotte Church - Just wave hello
Ford 'Global Anthem' television commercial, 1999 (3 minute version)
Ford 'Global Anthem' television commercial, 1999 (3 minute version)
Charlotte Church - Just Wave Hello, Live
Charlotte Church - Just Wave Hello, Live
Charlotte Church - Dream a Dream (Official Video)
Charlotte Church - Dream a Dream (Official Video)
Charlotte Church - Just Wave Hello (Radio Edit)
Charlotte Church - Just Wave Hello (Radio Edit)
Charlotte Church - Just wave hello (subtitulado en español) (Ford Mylsa)
Charlotte Church - Just wave hello (subtitulado en español) (Ford Mylsa)
Just Wave Hello
Just Wave Hello
Charlotte Church - Just Wave Hello
Charlotte Church - Just Wave Hello
Charlotte Church - Summertime/just Wave Hello
Charlotte Church - Summertime/just Wave Hello
Just Wave Hello
Just Wave Hello
Charlotte Church - Summertime/ Just Wave Hello
Charlotte Church - Summertime/ Just Wave Hello
Alessandra  Paonessa   "Just Wave Hello"
Alessandra Paonessa "Just Wave Hello"
Just Wave Hello (Originally Performed by Charlotte Church) (Karaoke Version)
Just Wave Hello (Originally Performed by Charlotte Church) (Karaoke Version)
Charlotte Church - 2012 Summer Olympics - Just Wave Hello
Charlotte Church - 2012 Summer Olympics - Just Wave Hello
ACTE II montage - Just Wave Hello
ACTE II montage - Just Wave Hello
Just Wave Hello - Aryn - Summer Festival
Just Wave Hello - Aryn - Summer Festival
Aryn - Just Wave Hello - Oprah Submission
Aryn - Just Wave Hello - Oprah Submission
Charlotte Church - Just Wave Hello (Almighty Mix)
Charlotte Church - Just Wave Hello (Almighty Mix)
Ford Global Anthem
Ford Global Anthem