LOADING ...

Luyện nghe bài hát Just Wave Hello

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Just all your troubles behind now
My way is and true
Reach the light
That in you

E l'ora del desio
All around the
Questo e il momento
All the world
The is rising on a new day
for us to go
The shadows fall and quickly fade
to wave hello

It's to go now
Time to wave now
Let your be wings
fly as far as the stars

It's to wave hello
All the world we go
fall behind us
As we the Sun
That has come
It's time to wave

time to go now
Time to hello now
your hands
And the world
And tell
The has come
It's to wave hello

It's to
Just hello
time to
Just hello
Just hello

Videos

Charlotte church Just Wave Hello
Charlotte church Just Wave Hello
Charlotte Church - Just wave hello
Charlotte Church - Just wave hello
Ford 'Global Anthem' television commercial, 1999 (3 minute version)
Ford 'Global Anthem' television commercial, 1999 (3 minute version)
Just Wave Hello
Just Wave Hello
Just Wave Hello (Originally Performed by Charlotte Church) (Karaoke Version)
Just Wave Hello (Originally Performed by Charlotte Church) (Karaoke Version)
Charlotte Church - Just Wave Hello (1999)
Charlotte Church - Just Wave Hello (1999)
Just Wave Hello
Just Wave Hello
Charlotte Church - Just Wave Hello, Live
Charlotte Church - Just Wave Hello, Live
Charlotte Church - Summertime/ Just Wave Hello
Charlotte Church - Summertime/ Just Wave Hello
Charlotte Church - Just Wave Hello
Charlotte Church - Just Wave Hello
【超級偶像-20111029】 李馥竹 :  Just Wave Hello (42.8分)
【超級偶像-20111029】 李馥竹 : Just Wave Hello (42.8分)
Charlotte Church - Dream a Dream
Charlotte Church - Dream a Dream
Charlotte Church - Just Wave Hello (Live)
Charlotte Church - Just Wave Hello (Live)
[HD] 恩田美栄 Yoshie Onda - 2002 Worlds Exhibition - "Just Wave Hello"
[HD] 恩田美栄 Yoshie Onda - 2002 Worlds Exhibition - "Just Wave Hello"
CHARLOTTE CHURCH -Just wave hello-.mpg
CHARLOTTE CHURCH -Just wave hello-.mpg
Alessandra  Paonessa   "Just Wave Hello"
Alessandra Paonessa "Just Wave Hello"
Ford 'Global Anthem' television commercial animatic storyboard, 1997
Ford 'Global Anthem' television commercial animatic storyboard, 1997
Charlotte Church - Just wave hello (subtitulado en español) (Ford Mylsa)
Charlotte Church - Just wave hello (subtitulado en español) (Ford Mylsa)
Charlotte Church - Just Wave Hello. Terped: Klavs Gerdes.(DSL)
Charlotte Church - Just Wave Hello. Terped: Klavs Gerdes.(DSL)
Charlotte Church - 2012 Summer Olympics - Just Wave Hello
Charlotte Church - 2012 Summer Olympics - Just Wave Hello