LOADING ...

Luyện nghe bài hát Just As The Tide Was A Flowing

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

On one
In the of May
When all the
Were

I saw a lovely maiden
Across the at break of day
She softly sung her

The tide in
The tide out
every day returning

Her cheeks red
Her eyes brown
Her hair in ringlets down
Upon her face to the frown

Just as the was a flowing
The flows in
The tide out
Twice everyday

A sailor's at home must bide
She halted heavily she
"He parted from me , a bride
I'm by the sea" she cried

Just as the was a flowing

The flows in
The tide out
Twice every day

Videos

10,000 Maniacs - Just as the Tide was Flowing
10,000 Maniacs - Just as the Tide was Flowing
Just As The Tide Was A Flowing
Just As The Tide Was A Flowing
10000 Maniacs-Just As The Tide Was A Flowing (Live)
10000 Maniacs-Just As The Tide Was A Flowing (Live)
10,000 Maniacs -  Just As The Tide Was A-Flowing
10,000 Maniacs - Just As The Tide Was A-Flowing
10,000 Maniacs Just As The Tide Was A-Flowing
10,000 Maniacs Just As The Tide Was A-Flowing
10000 Maniacs - Just As The Tide Was A Flowing Lyrics
10000 Maniacs - Just As The Tide Was A Flowing Lyrics
The Deep Dark Woods - Just As The Tide Was Flowing (Traditional)
The Deep Dark Woods - Just As The Tide Was Flowing (Traditional)
Just As The Tide Was Flowing - Tony Rose
Just As The Tide Was Flowing - Tony Rose
Just as the Tide Was a-Flowing - John & Mary and the Valkyries, Sportsmen's Tavern, 6/4/11
Just as the Tide Was a-Flowing - John & Mary and the Valkyries, Sportsmen's Tavern, 6/4/11
10,000 MANIACS : Live in Detroit, MI @ Traxx - Mar. 15, 1986
10,000 MANIACS : Live in Detroit, MI @ Traxx - Mar. 15, 1986
5 English Folk Songs: No. 3: Just as the tide was flowing
5 English Folk Songs: No. 3: Just as the tide was flowing
Shirley Collins and The Albion Country Band - Just As The Tide Was A 'Flowing
Shirley Collins and The Albion Country Band - Just As The Tide Was A 'Flowing
Just as the Tide was a Flowing - John & Mary and the Valkyries, Sportsmen's Tavern, 12/4/10
Just as the Tide was a Flowing - John & Mary and the Valkyries, Sportsmen's Tavern, 12/4/10
THE DEEP DARK WOODS - "Just As The Tide Was Flowing" (Huichica Music Festival 2018) #JAMINTHEVAN
THE DEEP DARK WOODS - "Just As The Tide Was Flowing" (Huichica Music Festival 2018) #JAMINTHEVAN
10,000 Maniacs The Wishing Chair Albumb
10,000 Maniacs The Wishing Chair Albumb
JUST AS THE TIDE WAS FLOWING
JUST AS THE TIDE WAS FLOWING
Shirley & Dolly Collins - Just As The Tide Was A'Flowing (Live)
Shirley & Dolly Collins - Just As The Tide Was A'Flowing (Live)
Shirley and Dolly Collins - Just As The Tide Was Flowing
Shirley and Dolly Collins - Just As The Tide Was Flowing
10000 maniacs
10000 maniacs
MOROCKKO2
MOROCKKO2