LOADING ...

Luyện nghe bài hát Just As The Tide Was A Flowing

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

On one
In the of May
all the birds
Were

I saw a maiden stray
Across the fields at of day
She softly her roundelay

The tide in
The tide out
every day returning

Her were red
Her were brown
Her in ringlets hanging down
her face to hide the frown

Just as the was a flowing
The flows in
The flows out
Twice everyday

A sailor's at home must bide
She heavily she sighed
"He parted from poor me , a
I'm by the sea" she cried

as the tide was a flowing

The tide in
The flows out
every day returning

Videos

10,000 Maniacs - Just as the Tide was Flowing
10,000 Maniacs - Just as the Tide was Flowing
10000 Maniacs-Just As The Tide Was A Flowing (Live)
10000 Maniacs-Just As The Tide Was A Flowing (Live)
10,000 Maniacs -  Just As The Tide Was A-Flowing
10,000 Maniacs - Just As The Tide Was A-Flowing
Just As The Tide Was A Flowing
Just As The Tide Was A Flowing
10,000 Maniacs Just As The Tide Was A-Flowing
10,000 Maniacs Just As The Tide Was A-Flowing
10000 Maniacs - Just As The Tide Was A Flowing Lyrics
10000 Maniacs - Just As The Tide Was A Flowing Lyrics
Shirley & Dolly Collins - Just As The Tide Was A'Flowing (Live)
Shirley & Dolly Collins - Just As The Tide Was A'Flowing (Live)
Just as the Tide Was a-Flowing - John & Mary and the Valkyries, Sportsmen's Tavern, 6/4/11
Just as the Tide Was a-Flowing - John & Mary and the Valkyries, Sportsmen's Tavern, 6/4/11
Witchman border morris performing Just as the tide was a flowing at Ely folk festival 2011
Witchman border morris performing Just as the tide was a flowing at Ely folk festival 2011
Just as the Tide was a Flowing - John & Mary and the Valkyries, Sportsmen's Tavern, 12/4/10
Just as the Tide was a Flowing - John & Mary and the Valkyries, Sportsmen's Tavern, 12/4/10
Shirley Collins and The Albion Country Band - Just As The Tide Was A 'Flowing
Shirley Collins and The Albion Country Band - Just As The Tide Was A 'Flowing
Just as the Tide Was a'Flowing - Lester - Melodeon
Just as the Tide Was a'Flowing - Lester - Melodeon
Kadia 'Just as the Tide was Flowing': Big Comfy Sessions
Kadia 'Just as the Tide was Flowing': Big Comfy Sessions
Shirley and Dolly Collins - Just As The Tide Was Flowing
Shirley and Dolly Collins - Just As The Tide Was Flowing
Maddox Table
Maddox Table
Just as the Tide was Flowing Alto 2 - Mikyla Scott
Just as the Tide was Flowing Alto 2 - Mikyla Scott
10,000 Maniacs - 1984 Buffalo
10,000 Maniacs - 1984 Buffalo
Just As The Tide Was Flowing
Just As The Tide Was Flowing
Eliza Carthy - Just As The Tide Was Flowing
Eliza Carthy - Just As The Tide Was Flowing
Just As The Tide Was Flowing - Tony Rose
Just As The Tide Was Flowing - Tony Rose