LOADING ...

Luyện nghe bài hát Joei

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Second girlfriend
Garage sale
Good at she does
and what she is do the one
that rocks her

A Midwest
fallen a tree
Load it up honey
give it up for
another drama queen

She hides the across her face
but Daddy's has a place
She his ashes out to sea

Gonna a letter send it home
Joei hit the big on her own
She's in L.A.
She's 1-900 phone
Oh yeah, hit he big time on her own

stole the baggage
off the back of her
Joei doesn't
Says it's just a
we oughta up

Her mama left she was two
Says ya do what ya gotta do
the damage is already done

Gonna write a letter it home
hit the big time on her own
She just got a
Are they real or
care, 'cause Joei hit the big time on her own

(instrumental)

Gonna write a send it home
Joei hit the big on her own
Gonna cast a on a glorified headstone
that reads "Joei hit the big on her own..."

Videos

Joei
Joei
All Tracks - Cindy Alexander
All Tracks - Cindy Alexander
Top Tracks - Cindy Alexander
Top Tracks - Cindy Alexander
Top Tracks - Cindy Alexander
Top Tracks - Cindy Alexander
Warrior
Warrior
In My Box
In My Box
Grace
Grace
Hannah Hosford - Daddy's Hands cover
Hannah Hosford - Daddy's Hands cover
Vanessa Paradis Joe le taxi live.avi
Vanessa Paradis Joe le taxi live.avi
freestyle
freestyle
Latin Freestyle
Latin Freestyle
House
House
kingofrock85
kingofrock85
Annie Lennox - I Put a Spell On You ( II3GxII & ll3Gxll )
Annie Lennox - I Put a Spell On You ( II3GxII & ll3Gxll )
Sex and the City (2/6) Movie CLIP - Colorful Girl Talk (2008) HD
Sex and the City (2/6) Movie CLIP - Colorful Girl Talk (2008) HD
Sex shop Munich airport
Sex shop Munich airport
योग से बढ़ाएं यौन शक्ति | शर्तिया बढ़ जाएगी यौन शक्ति
योग से बढ़ाएं यौन शक्ति | शर्तिया बढ़ जाएगी यौन शक्ति
camara en mano, chicas guanacas salvadoreñas
camara en mano, chicas guanacas salvadoreñas
First Photo  then Hot Kiss with sexy girl
First Photo then Hot Kiss with sexy girl
Naturist Sailing
Naturist Sailing