LOADING ...

Luyện nghe bài hát Joei

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Second girlfriend
Garage sale
Good at what she
and she does is do the one
rocks her world

A apple
fallen a tree
Load it up honey
give it up for
She's another queen

She hides the scar across her
but Daddy's has a place
She his ashes out to sea

Gonna write a send it home
hit the big time on her own
She's in L.A.
She's gotta 1-900
Oh yeah, hit he big time on her own

Somebody the baggage
off the of her truck
Joei mind
Says it's just a
we lighten up

Her mama left she was two
Says ya gotta do ya gotta do
when the damage is already

Gonna a letter send it home
hit the big time on her own
She got a billboard
Are they real or
Don't care, 'cause Joei hit the big on her own

(instrumental)

write a letter send it home
Joei hit the big on her own
Gonna cast a on a glorified headstone
that reads "Joei hit the big on her own..."

Videos

Joei
Joei
All Tracks - Cindy Alexander
All Tracks - Cindy Alexander
Top Tracks - Cindy Alexander
Top Tracks - Cindy Alexander
Warrior
Warrior
Hey Hey
Hey Hey
Grace
Grace
In My Box
In My Box
Old Dreams
Old Dreams
Powerful Love Spells  That Work.Witchcraft Spells.Voodoo Spells.Black Magic Spells
Powerful Love Spells That Work.Witchcraft Spells.Voodoo Spells.Black Magic Spells
Lil Kim Suck My Dick Lyrics (Notorious Kim Album)
Lil Kim Suck My Dick Lyrics (Notorious Kim Album)
Freestyle..classiks
Freestyle..classiks
Latin Freestyle
Latin Freestyle
kingofrock85
kingofrock85
Christina Perri - Human [Official Video]
Christina Perri - Human [Official Video]
Hannah Hosford - Daddy's Hands cover
Hannah Hosford - Daddy's Hands cover
House
House
Reenactment #1: Willy Wonka and the Chocolate Factory
Reenactment #1: Willy Wonka and the Chocolate Factory
freestyle
freestyle
Rustic Wedding at 30 Weeks Pregnant CEREMONY Photos!
Rustic Wedding at 30 Weeks Pregnant CEREMONY Photos!
Fuego Breakout Review - FuegoBreakout System
Fuego Breakout Review - FuegoBreakout System