LOADING ...

Luyện nghe bài hát Jimmy The Con

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

first time I got to
you and me shared a rye and
you
you shook at the Crow

a shame you didn't win
would have a better place if you got in
what they say
you belonged in a

the con
the con
the con
the con

say you got one kid
for of the seventy years you lived
and just as many
who know about each other

and all the girls under spell
do you spend all your rotten in jail
now you're
now you're

the con
the con
the con
the con

Videos

Chixdiggit! "Jimmy The Con"
Chixdiggit! "Jimmy The Con"
Jimmy the Con
Jimmy the Con
Jimmy the Con
Jimmy the Con
Chixdiggit - Pink Razors (Full Album - 2005)
Chixdiggit - Pink Razors (Full Album - 2005)
chixdiggit pink razors
chixdiggit pink razors
Chixdiggit! - You're pretty good
Chixdiggit! - You're pretty good
chixdiggit
chixdiggit
Chixdiggit   Sweaty and Hairless
Chixdiggit Sweaty and Hairless
Chixdiggit ! -  i should have played football in highschool
Chixdiggit ! - i should have played football in highschool
Huntingtons - Poster Kids
Huntingtons - Poster Kids
Chixdiggit - live in Fredericton 1994 (FULL SET)
Chixdiggit - live in Fredericton 1994 (FULL SET)
Chixdiggit - Since You Got a Dog New Song 2011 (Safeways here we come)
Chixdiggit - Since You Got a Dog New Song 2011 (Safeways here we come)
Chixdiggit! "Thursday Night"
Chixdiggit! "Thursday Night"
Top Tracks - Chixdiggit
Top Tracks - Chixdiggit
Chixdiggit - live at ROW Records, Halifax, NS
Chixdiggit - live at ROW Records, Halifax, NS
Song for R
Song for R
Pink Razors- First Degree
Pink Razors- First Degree
CHIXDIGGIT - Brunette Summer
CHIXDIGGIT - Brunette Summer
Chixdiggit - Hot n' Horny - Boston 2011
Chixdiggit - Hot n' Horny - Boston 2011
All Tracks - Chixdiggit
All Tracks - Chixdiggit