LOADING ...

Luyện nghe bài hát Jimmy The Con

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

first time I got to
you and me a rye and coke
you
you shook hands at the

it's a shame you win
would have been a better if you got in
despite they say
you in a cage

the con
the con
the con
the con

say you got one kid
for each of the seventy years you
and as many wives
who didn't know each other

and all the girls your spell
do you spend all rotten life in jail
now gone
now you're

the con
the con
the con
the con

Videos

Chixdiggit! "Jimmy The Con"
Chixdiggit! "Jimmy The Con"
Jimmy the Con
Jimmy the Con
Jimmy the Con
Jimmy the Con
Chixdiggit - Pink Razors (Full Album - 2005)
Chixdiggit - Pink Razors (Full Album - 2005)
chixdiggit pink razors
chixdiggit pink razors
chixdiggit
chixdiggit
Chixdiggit! - Nobody
Chixdiggit! - Nobody
Paints Her Toenails
Paints Her Toenails
Top Tracks - Chixdiggit
Top Tracks - Chixdiggit
Paints Her Toenails
Paints Her Toenails
Good Girls
Good Girls
Chixdiggit! - C.G.I.T.
Chixdiggit! - C.G.I.T.
Chixdiggit !   I Hope Things Will Turn Around
Chixdiggit ! I Hope Things Will Turn Around
Earthquake
Earthquake
Chixdiggit
Chixdiggit
Chixdiggit!: Sikome Beach
Chixdiggit!: Sikome Beach
chixdiggit!
chixdiggit!
All Tracks - Chixdiggit
All Tracks - Chixdiggit
Chixdiggit - Since You Got a Dog New Song 2011 (Safeways here we come)
Chixdiggit - Since You Got a Dog New Song 2011 (Safeways here we come)
Chixdiggit! Set
Chixdiggit! Set