LOADING ...

Luyện nghe bài hát Jimmy The Con

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

first I got to vote
you and me shared a rye and
you
you shook at the Crow

it's a shame you win
would have a better place if you got in
despite what say
you belonged in a

the con
the con
the con
the con

say you got one kid
for each of the seventy you lived
and just as wives
who know about each other

and all the girls under your
do you spend all rotten life in jail
now gone
now gone

the con
the con
the con
the con

Videos

Chixdiggit! "Jimmy The Con"
Chixdiggit! "Jimmy The Con"
Jimmy the Con
Jimmy the Con
Jimmy the Con
Jimmy the Con
Chixdiggit - Pink Razors (Full Album - 2005)
Chixdiggit - Pink Razors (Full Album - 2005)
chixdiggit pink razors
chixdiggit pink razors
Top Tracks - Chixdiggit
Top Tracks - Chixdiggit
Earthquake
Earthquake
chixdiggit
chixdiggit
Chixdiggit! "Summer Please"
Chixdiggit! "Summer Please"
Chixdiggit - Welcome to the Daiso  live @ Relentless Garage London 30.03.11
Chixdiggit - Welcome to the Daiso live @ Relentless Garage London 30.03.11
Chixdiggit! "Born in Toulouse"
Chixdiggit! "Born in Toulouse"
Chixdiggit! "Thursday Night"
Chixdiggit! "Thursday Night"
Chixdiggit !   I Hope Things Will Turn Around
Chixdiggit ! I Hope Things Will Turn Around
Get Down
Get Down
Zatopeks- Jimmy's Girl.wmv
Zatopeks- Jimmy's Girl.wmv
Commentary
Commentary
All Tracks - Chixdiggit
All Tracks - Chixdiggit
Chixdiggit! "J crew"
Chixdiggit! "J crew"
Chixdiggit! - You're pretty good
Chixdiggit! - You're pretty good
Chixdiggit! Set
Chixdiggit! Set