LOADING ...

Je suis une rivière

Song info

"Je suis une rivière" (2007) on the album Ici(2007).

Lyrics

Si je suis un rivire cest pour y porter ta barque
Si je suis un ruisseau cest pour calmer ta soif
Si je suis une montagne cest pour que que tu y montes
Si je suis une fort cest pour que tu ty perdes
Si je suis un sentier cest pour que tu me suives
Si je suis un pr cest pour que tu ty couches
Si je suis un abri, cest pour que tu ty camoufles
Si je suis un lac cest pour que tu ty baignes
Si je suis un jardin cest pour que tu tmerveilles
Si
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 50 minutes 38 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Je suis une rivière"