LOADING ...

Luyện nghe bài hát Java Junkie

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It when he was just a young boy
Coffee soon his favorite toy
A cup in the morning his day
Soon he was coffee all day

(Java junkie)
has a cup of
(Java junkie)
Never enough of
(Java junkie)
coffee all day
(Java junkie)
To a god he prays

He's an and that's a fact
But at least he's not crack
But at least he's not crack

He's an addict and a fact
But at least he's not smoking
But at least he's not smoking
You can be of that
But at least he's not smoking

His parents feared his newfound
So they hid all the coffee away the kitchen
Nothing would stop him, they it was true
He was totally hooked on the brew

(Java junkie)
has a cup of
(Java junkie)
Never enough of
(Java junkie)
coffee all day
(Java junkie)
To a coffee god he

He's an and that's a fact
But at least he's not smoking
But at least not smoking crack

He's an addict and a fact
But at least he's not smoking
But at he's not smoking crack

Videos

Java Junkie
Java Junkie
Dance Hall Crashers - Java Junkie
Dance Hall Crashers - Java Junkie
Dance Hall Crashers - The Old Record (1989 - 1992) (Full Album - 1996)
Dance Hall Crashers - The Old Record (1989 - 1992) (Full Album - 1996)
Top Tracks - Dance Hall Crashers
Top Tracks - Dance Hall Crashers
Dance Hall Crashers - Old and Grey
Dance Hall Crashers - Old and Grey
DHC by Dance Hall Crashers
DHC by Dance Hall Crashers
Dance Hall Crashers live - Lost Again
Dance Hall Crashers live - Lost Again
Dance Hall Crashers- Blind Leading The Blind
Dance Hall Crashers- Blind Leading The Blind
dance hall crashers - triple track
dance hall crashers - triple track
Dance Hall Crashers- Othello
Dance Hall Crashers- Othello
U-MV100 - Dance Hall Crashers - Go
U-MV100 - Dance Hall Crashers - Go
DANCE HALL CRASHERS/THE OLD RECORD(1989-1992)(1996)
DANCE HALL CRASHERS/THE OLD RECORD(1989-1992)(1996)
Blind Leading the Blind
Blind Leading the Blind
dancehall crashers-time to ease up
dancehall crashers-time to ease up
All Tracks - Dance Hall Crashers
All Tracks - Dance Hall Crashers
Dance Hall Crashers -better than anything
Dance Hall Crashers -better than anything
Top Tracks - Dance Hall Crashers
Top Tracks - Dance Hall Crashers
Dance Hall Crashers
Dance Hall Crashers
Nuisance
Nuisance
Dance Hall Crashers - Don't Wanna Behave
Dance Hall Crashers - Don't Wanna Behave