LOADING ...

Luyện nghe bài hát Java Junkie

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It when he was just a young boy
Coffee soon became his toy
A cup in the morning his day
he was drinking coffee all day

(Java junkie)
has a cup of
(Java junkie)
Never gets of
(Java junkie)
Drinking all day
(Java junkie)
To a god he prays

He's an addict and that's a
But at least he's not smoking
But at least not smoking crack

an addict and that's a fact
But at least he's not crack
But at he's not smoking crack
You can be sure of
But at least not smoking crack

His parents feared his newfound
So hid all the coffee away from the kitchen
Nothing stop him, they knew it was true
He was totally hooked on the java

(Java junkie)
has a cup of
(Java junkie)
Never gets of
(Java junkie)
coffee all day
(Java junkie)
To a god he prays

He's an addict and a fact
But at he's not smoking crack
But at he's not smoking crack

an addict and that's a fact
But at he's not smoking crack
But at least he's not crack

Videos

Dance Hall Crashers - Java Junkie
Dance Hall Crashers - Java Junkie
Java Junkie
Java Junkie
Java Junkie
Java Junkie
Dance Hall Crashers - The Old Record (1989 - 1992) (Full Album - 1996)
Dance Hall Crashers - The Old Record (1989 - 1992) (Full Album - 1996)
Top Tracks - Dance Hall Crashers
Top Tracks - Dance Hall Crashers
Dance Hall Crashers - Old and Grey
Dance Hall Crashers - Old and Grey
Keep on Running
Keep on Running
Dance Hall Crasher's - He Wants Me Back
Dance Hall Crasher's - He Wants Me Back
DANCE HALL CRASHERS - HE WANTS ME BACK.wmv
DANCE HALL CRASHERS - HE WANTS ME BACK.wmv
DHC - He Wants Me Back
DHC - He Wants Me Back
Dance Hall Crashers - (WARPED TOUR) Asbury Park,Nj 8.4.96
Dance Hall Crashers - (WARPED TOUR) Asbury Park,Nj 8.4.96
Dance Hall Crashers -better than anything
Dance Hall Crashers -better than anything
Dance Hall Crasher's - Elvis & Me
Dance Hall Crasher's - Elvis & Me
Shelley Dance Hall Crashers [With Lyrics]
Shelley Dance Hall Crashers [With Lyrics]
DANCE HALL CRASHARS  - Mr.Blue -
DANCE HALL CRASHARS - Mr.Blue -
Miyuki, the Java Junkie!
Miyuki, the Java Junkie!
Dance Hall Crashers - Live at House of Blues L.A.
Dance Hall Crashers - Live at House of Blues L.A.
U-MV100 - Dance Hall Crashers - Go
U-MV100 - Dance Hall Crashers - Go
Next To You by Dance Hall Crashers
Next To You by Dance Hall Crashers
Dance Hall Crashers - Enough (Live)
Dance Hall Crashers - Enough (Live)