LOADING ...

Luyện nghe bài hát Java Junkie

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It started when he was a young boy
Coffee soon became his toy
A cup in the morning his day
he was drinking coffee all day

(Java junkie)
has a cup of
(Java junkie)
Never gets of
(Java junkie)
coffee all day
(Java junkie)
To a coffee god he

He's an addict and that's a
But at least not smoking crack
But at least not smoking crack

an addict and that's a fact
But at least not smoking crack
But at least not smoking crack
You can be of that
But at least he's not smoking

His parents feared his addiction
So hid all the coffee away from the kitchen
Nothing would stop him, knew it was true
He was totally on the java brew

(Java junkie)
has a cup of
(Java junkie)
Never enough of
(Java junkie)
Drinking all day
(Java junkie)
To a coffee god he

an addict and that's a fact
But at he's not smoking crack
But at least not smoking crack

He's an and that's a fact
But at least he's not crack
But at he's not smoking crack

Videos

Java Junkie
Java Junkie
Dance Hall Crashers - Java Junkie
Dance Hall Crashers - Java Junkie
Dance Hall Crashers - The Old Record (1989 - 1992) (Full Album - 1996)
Dance Hall Crashers - The Old Record (1989 - 1992) (Full Album - 1996)
Miyuki, the Java Junkie!
Miyuki, the Java Junkie!
Dance Hall Crashers - Old and Grey
Dance Hall Crashers - Old and Grey
Nuisance
Nuisance
Top Tracks - Dance Hall Crashers
Top Tracks - Dance Hall Crashers
DANCE HALL CRASHERS/THE OLD RECORD(1989-1992)(1996)
DANCE HALL CRASHERS/THE OLD RECORD(1989-1992)(1996)
Dance Hall Crashers - Don't Wanna Behave
Dance Hall Crashers - Don't Wanna Behave
DHC by Dance Hall Crashers
DHC by Dance Hall Crashers
Don't Wanna Behave
Don't Wanna Behave
U-MV100 - Dance Hall Crashers - Go
U-MV100 - Dance Hall Crashers - Go
Dance Hall Crashers- Othello
Dance Hall Crashers- Othello
Dance Hall Crashers - Cat Fight
Dance Hall Crashers - Cat Fight
Dance Hall Crashers Beverly Kills
Dance Hall Crashers Beverly Kills
Pick up Lines
Pick up Lines
Dance Hall Crashers -better than anything
Dance Hall Crashers -better than anything
Dance Hall Crashers - Mr. Blue
Dance Hall Crashers - Mr. Blue
Dance Hall Crasher's - Skinhead BBQ
Dance Hall Crasher's - Skinhead BBQ
My Problem
My Problem