LOADING ...

Luyện nghe bài hát Jackpot the Pimp (Skit)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hey wassup! With the ladies and gentlemen evenin'
You dig? I'm Jackpot the Pimp steppin' in for a minute at y'all
You The one that taught the mac how to mac
And the one that taught super fly how to flap his wings
Yes in the flesh, it's me Jackpot the muthfukin'
I see some of you playas, got cha hoes around
And they movin' to muthafukin' slow the must got bricks
On her feet well check this out nigga

If you got a in you muthafukin' shoes
Well you walkin' to much and you no real pimp
Man look I got hoes who drive me in the Deville lac
With the muthafukin' wheel on the and bitch
I'm kickin' my gators off my feet on the mink muthafukin' rug
You and you got to understand this pimpin' is real
You Nigga I eat sleep and breath pussy muthafuka
the stock market I'm down whit the cock market

You dig? Niggas 'bout dis a drought nigga it ain't no drought
I'm bringin' them hoes in and I'm bringin' hoes out
Bitch you need to be all you can be but ain't the U.S. Navy
this the U.S pay me I got 22 bitches coast to coast
Bring me 10 cent a muthafukin' week, lets do the that's
10 G's times 52, thats over a half a million dollars a
Bitch here!

Videos

CHINGY-JACKPOT THE PIMP (SKIT)/WURRS MY CASH?
CHINGY-JACKPOT THE PIMP (SKIT)/WURRS MY CASH?
Jackpot The Pimp (Skit)
Jackpot The Pimp (Skit)
Jackpot The Pimp
Jackpot The Pimp
Jackpot The Pimp Pt. 2 (Skit)
Jackpot The Pimp Pt. 2 (Skit)
Jackpot the Pimp
Jackpot the Pimp
Juice , Chingy
Juice , Chingy
jackpot the pimp
jackpot the pimp
Chingy Jackpot (Edited)
Chingy Jackpot (Edited)
Represent- Chingy Ft.1-20
Represent- Chingy Ft.1-20
Chingy - Stay N Da Aurr Ft. M.C
Chingy - Stay N Da Aurr Ft. M.C
Chingy - The Haters
Chingy - The Haters
Chingy - Bagg Up (Jackpot)
Chingy - Bagg Up (Jackpot)
Chingy Jackpot
Chingy Jackpot
Chingy Jackpot   Intro Fulldekk Fullosiphy Mixtape
Chingy Jackpot Intro Fulldekk Fullosiphy Mixtape
CHINGY - WURRS MY CASH
CHINGY - WURRS MY CASH
Sample Dat Ass-Chingy ft. Murphy Lee
Sample Dat Ass-Chingy ft. Murphy Lee
Chingy Jackpot
Chingy Jackpot
Chingy
Chingy
اياد سبع الليل - chingy jackpot
اياد سبع الليل - chingy jackpot
Dice Game (Skit)
Dice Game (Skit)