LOADING ...

Luyện nghe bài hát Jackpot the Pimp (Skit)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hey wassup! With the ladies and gentlemen evenin'
You I'm Jackpot the Pimp steppin' in for a minute screamin at y'all
You The one that taught the mac how to mac
And the one that taught super fly how to his muthafukin' wings
Yes in the flesh, it's me Jackpot the Pimp
I see some of you playas, got cha hoes around
And they to muthafukin' slow the bitch must got bricks
On her muthafukin' feet check this out nigga

If you got a crease in you shoes
Well you to much and you ain't no real pimp
Man look I got hoes who drive me in the Deville lac
With the wheel on the back and bitch
I'm kickin' my gators off my feet on the mink muthafukin' rug
You understand and you got to understand this is real
You dig? I eat sleep and breath pussy muthafuka
Fuck the stock market I'm down whit the cock

You dig? Niggas talkin 'bout dis a drought nigga it ain't no
I'm bringin' them hoes in and I'm bringin' hoes out
Bitch you need to be all you can be but this ain't the U.S.
this the U.S pay me I got 22 bitches coast to coast
Bring me 10 cent a muthafukin' week, do the math that's
10 G's 52, thats over a half a million dollars a year
Bitch here!

Videos

CHINGY-JACKPOT THE PIMP (SKIT)/WURRS MY CASH?
CHINGY-JACKPOT THE PIMP (SKIT)/WURRS MY CASH?
Jackpot The Pimp (Skit)
Jackpot The Pimp (Skit)
Jackpot The Pimp
Jackpot The Pimp
jackpot the pimp
jackpot the pimp
CHINGY - WURRS MY CASH
CHINGY - WURRS MY CASH
Chingy Jackpot
Chingy Jackpot
Juice , Chingy
Juice , Chingy
Chingy - Bagg Up (Jackpot)
Chingy - Bagg Up (Jackpot)
Wurrs My Cash
Wurrs My Cash
Jackpot the Pimp
Jackpot the Pimp
Jackpot The Pimp Pt. 2 (Skit)
Jackpot The Pimp Pt. 2 (Skit)
Chingy - Bagg Up
Chingy - Bagg Up
Chingy - Jackpot  (video)
Chingy - Jackpot (video)
Bagg Up
Bagg Up
اياد سبع الليل - chingy jackpot
اياد سبع الليل - chingy jackpot
Chingy - Juice
Chingy - Juice
Dice Game (Skit)
Dice Game (Skit)
Chingy Jackpot
Chingy Jackpot
Yak Ballz - Pimp Skit
Yak Ballz - Pimp Skit
Jackpot Intro
Jackpot Intro