LOADING ...

Luyện nghe bài hát Jackpot the Pimp (Skit)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hey wassup! the ladies and gentlemen this evenin'
You dig? I'm Jackpot the Pimp in for a minute screamin at y'all
You The one that taught the mac how to mac
And the one that super fly how to flap his muthafukin' wings
Yes in the flesh, it's me Jackpot the muthfukin'
I see some of you playas, got cha walkin' around
And they movin' to muthafukin' slow the bitch got bricks
On her muthafukin' feet check this out nigga

If you got a crease in you muthafukin'
Well you walkin' to and you ain't no real pimp
Man look I got hoes who drive me in the Deville lac
With the muthafukin' on the back and bitch
I'm kickin' my gators off my feet on the mink muthafukin' rug
You understand and you got to this pimpin' is real
You dig? Nigga I eat sleep and breath muthafuka
Fuck the market I'm down whit the cock market

You dig? Niggas 'bout dis a drought nigga it ain't no drought
I'm bringin' hoes in and I'm bringin' them hoes out
Bitch you need to be all you can be but ain't the U.S. Navy
Bitch the U.S pay me I got 22 bitches coast to coast
Bring me 10 cent a muthafukin' week, do the math that's
10 G's times 52, thats over a half a dollars a year
come here!

Videos

CHINGY-JACKPOT THE PIMP (SKIT)/WURRS MY CASH?
CHINGY-JACKPOT THE PIMP (SKIT)/WURRS MY CASH?
Jackpot The Pimp (Skit)
Jackpot The Pimp (Skit)
Jackpot The Pimp Pt. 2 (Skit)
Jackpot The Pimp Pt. 2 (Skit)
Jackpot The Pimp Pt. 2 (Skit)
Jackpot The Pimp Pt. 2 (Skit)
jackpot the pimp
jackpot the pimp
Jackpot the Pimp
Jackpot the Pimp
Chingy Jackpot
Chingy Jackpot
Sample Dat Ass-Chingy ft. Murphy Lee
Sample Dat Ass-Chingy ft. Murphy Lee
Juice , Chingy
Juice , Chingy
Chingy Jackpot
Chingy Jackpot
Sample Dat Ass
Sample Dat Ass
Yak Ballz - Pimp Skit (feat. Mario)
Yak Ballz - Pimp Skit (feat. Mario)
Chingy - Bagg Up
Chingy - Bagg Up
Wurrs My Cash
Wurrs My Cash
Chingy - Powerballin' (Full Album)
Chingy - Powerballin' (Full Album)
Chingy Jackpot
Chingy Jackpot
G Shit Pimp Shit
G Shit Pimp Shit
Dice Game (Skit)
Dice Game (Skit)
Chingy - Bagg Up (Jackpot)
Chingy - Bagg Up (Jackpot)
New Project Chingy
New Project Chingy