LOADING ...

Luyện nghe bài hát It's The Nighttime

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You play your stereo
You've got your on
I see you dancing
To your favorite

It's Do You Love'
I know his name
And does he like I feel
Is he in the rain?

I'm out in the
The city lights
the night time, baby
Don't let go of my

come a long way, baby
From your at school
I heard you're living uptown
I'm a downtown fool

And it be alright
If I you for a ride
you out on the town
Maybe nice

Out in the
lights above
It's the time, baby
Don't let go of my

And later on
After the late, late
We can go to room
I can try on your

You I'm not the kind of man
To come on so
But when you look as as you do
I knew it wouldn't be

I'm out in the
The lights above
the night time, baby
Don't let go of my

It's the time, baby
let go of my love
Yeah, the night time, baby
Don't let go of my love,

let go of my love

Videos

Josh Rouse - It's The Nighttime
Josh Rouse - It's The Nighttime
It's The Night Time
It's The Night Time
Josh Rouse - It's The Nighttime
Josh Rouse - It's The Nighttime
Josh Rouse - Its' the nighttime.avi
Josh Rouse - Its' the nighttime.avi
Josh Rouse - It's the Night Time - Live On Lightning 100
Josh Rouse - It's the Night Time - Live On Lightning 100
Josh Rouse - Its the Night Time
Josh Rouse - Its the Night Time
Josh Rouse - It's the Nighttime - 3/14/2013 - Stage On Sixth
Josh Rouse - It's the Nighttime - 3/14/2013 - Stage On Sixth
JOSH ROUSE It's The Nighttime (Live in Barcelona)
JOSH ROUSE It's The Nighttime (Live in Barcelona)
Josh Rouse - It's The Nighttime Lyrics
Josh Rouse - It's The Nighttime Lyrics
Josh Rouse "It's the Nighttime"
Josh Rouse "It's the Nighttime"
Josh Rouse - "It´s the nighttime" (studio version)
Josh Rouse - "It´s the nighttime" (studio version)
Josh Rouse - It's the Nighttime.mpg
Josh Rouse - It's the Nighttime.mpg
Josh Rouse - 'Sad Eyes'
Josh Rouse - 'Sad Eyes'
Josh Rouse- It's The Nighttime
Josh Rouse- It's The Nighttime
Josh Rouse It's The Nighttime Live at KB
Josh Rouse It's The Nighttime Live at KB
Josh Rouse Winter in the Hamptons
Josh Rouse Winter in the Hamptons
Josh Rouse - It's The Nighttime
Josh Rouse - It's The Nighttime
Josh Rouse - Love Vibration
Josh Rouse - Love Vibration
Josh Rouse - It's The Nighttime
Josh Rouse - It's The Nighttime
Josh Rouse - It's The Night Time
Josh Rouse - It's The Night Time