LOADING ...

Luyện nghe bài hát It Don't Mean A Thing (If It Don't Have The Go Go Swing)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It mean a thing
If it got that swing
(doo wah, doo wah, doo wah, doo wah
Doo wah, doo wah, doo wah, doo wah)
It don't a thing
All you got to do is
(doo wah, doo wah, doo wah, doo wah
Doo wah, doo wah, doo wah, doo wah)
It no diff'rence
If sweet or hot
Just that rhythm
you got
Oh, it don't a thing
If it got that swing
(doo wah, doo wah, doo wah, doo wah
Doo wah, doo wah, doo wah, doo wah)

Videos

Chuck Brown - It Don't Mean A Thing (If It Don't Got The Go Go Swing)
Chuck Brown - It Don't Mean A Thing (If It Don't Got The Go Go Swing)
Chuck Brown, It Don't Mean A Thing, Prospect Park, Brooklyn, NY 7-30-11
Chuck Brown, It Don't Mean A Thing, Prospect Park, Brooklyn, NY 7-30-11
Chuck Brown - It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Go-Go Swing
Chuck Brown - It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Go-Go Swing
Go Go Swing - Chuck Brown & The Soul Searchers.
Go Go Swing - Chuck Brown & The Soul Searchers.
It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)
It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)
It Don't Mean a Thing (If It Don't Have the Go Go Swing) - Chuck Brown (Cover)
It Don't Mean a Thing (If It Don't Have the Go Go Swing) - Chuck Brown (Cover)
Chuck Brown - Go Go Swing (Live).mpg
Chuck Brown - Go Go Swing (Live).mpg
Chuck Brown, It Don't Mean A Thing, Rockefeller Park, NYC 6-17-09
Chuck Brown, It Don't Mean A Thing, Rockefeller Park, NYC 6-17-09
Chuck Brown (RIP) - Go Go Swing Live!
Chuck Brown (RIP) - Go Go Swing Live!
It Don't Mean a Thing
It Don't Mean a Thing
GO GO SWING LIVE-CHUCK BROWN
GO GO SWING LIVE-CHUCK BROWN
Chuck Brown Chuck Baby
Chuck Brown Chuck Baby
It Don't Mean a Thing (Live)
It Don't Mean a Thing (Live)
Popular Go-go & Chuck Brown videos
Popular Go-go & Chuck Brown videos
CHUCK***1986***BLACK HOLE
CHUCK***1986***BLACK HOLE
Chuck Brown Live in DC
Chuck Brown Live in DC
Chuck Brown And The Soul Searchers - Run Joe
Chuck Brown And The Soul Searchers - Run Joe
Popular Videos - Chuck Brown
Popular Videos - Chuck Brown
Chuck Brown: NPR Music Tiny Desk Concert
Chuck Brown: NPR Music Tiny Desk Concert
Chuck Brown GO GO SWING
Chuck Brown GO GO SWING