LOADING ...

Luyện nghe bài hát Is Love Enough

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Too many nights, I've sat and wondered
Where can my be
I can't explain this feelin', how my heart's reelin'
Or come over me

Ah but much I know, if this is how it's gonna go
It's gonna be
Ain't no spell I'm under, it makes me wonder
Is love

Is enough to keep you happy
Is there a bottom line and can ever be
Anyone for you but me
Is enough to make you mine, I've gotta know

Is love enough, is love
Is love enough, I said is love

get me wrong now woman
I'm not drown in misery
If you don't want I'm givin', I'll go on livin'
somewhere there's an angel for me

But I just can't tell, is this heaven or
It is rough
So I'll ask you again, answer me friend
Is love

Is enough to move this mountain
'Cause the Lord knows tried and tried
No matter how strong be the weather, yeah, we'll together
If love's enough to keep you satisfied, gotta know

Is enough, is love enough
Is enough, is love enough

Videos

Is Love Enough
Is Love Enough
Doobie Brothers - Real Love
Doobie Brothers - Real Love
Top Tracks - The Doobie Brothers
Top Tracks - The Doobie Brothers
The Doobie Brothers-What a fool believes
The Doobie Brothers-What a fool believes
Michael McDonald & The Doobie Brothers Playlist
Michael McDonald & The Doobie Brothers Playlist
Real Love by Michael McDonald
Real Love by Michael McDonald
Doobie - When The Drugs Don't Work (Official Video)
Doobie - When The Drugs Don't Work (Official Video)
Listen To The Music - The Doobie Brothers (1972) HD FLAC ~MetalGuruMessiah~
Listen To The Music - The Doobie Brothers (1972) HD FLAC ~MetalGuruMessiah~
All Tracks - The Doobie Brothers
All Tracks - The Doobie Brothers
Dangerous
Dangerous
Our Love
Our Love
The Doobie Brothers In Houston, TX 1979 - Here To Love You
The Doobie Brothers In Houston, TX 1979 - Here To Love You
Doobie Brothers's Greatest Hits | Best Songs of Doobie Brothers - Full Album Doobie Brothers NEW Playlist 2017
Doobie Brothers's Greatest Hits | Best Songs of Doobie Brothers - Full Album Doobie Brothers NEW Playlist 2017
Michael McDonald Doobie Brothers - Taken it to the streets Live (High Definition 1080p)
Michael McDonald Doobie Brothers - Taken it to the streets Live (High Definition 1080p)
About Love Mix - Jackson vs Daft Punk & Pharrel vs Timberlake & Jay Z vs The Doobie Brothers
About Love Mix - Jackson vs Daft Punk & Pharrel vs Timberlake & Jay Z vs The Doobie Brothers
Losin' End - The Doobie Brothers (Michael McDonald)
Losin' End - The Doobie Brothers (Michael McDonald)
Bad Company featuring The Doobie Brothers - Rock and Roll Fantasy (live 2009)
Bad Company featuring The Doobie Brothers - Rock and Roll Fantasy (live 2009)
The Doobie Brothers - Real Love
The Doobie Brothers - Real Love
I keep forgetting - Michael Mc Donald
I keep forgetting - Michael Mc Donald
Doobie Brothers- Give me the beat boys
Doobie Brothers- Give me the beat boys