LOADING ...

Luyện nghe bài hát Is Love Enough

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Too many nights, I've sat and wondered
Where can my be
I can't explain feelin', how my heart's been reelin'
Or come over me

Ah but this I know, if this is how it's gonna go
It's be tough
Ain't no spell I'm under, it just me wonder
Is enough

Is enough to keep you happy
Is a bottom line and can there ever be
Anyone for you but me
Is love enough to make you mine, gotta know

Is love enough, is enough
Is love enough, I said is enough

get me wrong now woman
I'm not gonna in misery
If you want what I'm givin', I'll go on livin'
'Cause there's an angel for me

But I just can't tell, is this or hell
It is rough
So I'll ask you again, answer me friend
Is love

Is love enough to this mountain
'Cause the Lord knows I've tried and
No matter how be the weather, yeah, we'll stick together
If love's enough to keep you satisfied, gotta know

Is enough, is love enough
Is love enough, is love

Videos

Doobie Brothers - Real Love
Doobie Brothers - Real Love
Doobie - When The Drugs Don't Work (Official Video)
Doobie - When The Drugs Don't Work (Official Video)
The Doobie Brothers - Real Love
The Doobie Brothers - Real Love
Michael McDonald & The Doobie Brothers Playlist
Michael McDonald & The Doobie Brothers Playlist
Real Love by Michael McDonald
Real Love by Michael McDonald
Michael McDonald Doobie Brothers - Taken it to the streets Live (High Definition 1080p)
Michael McDonald Doobie Brothers - Taken it to the streets Live (High Definition 1080p)
The Voice Of Michael McDonald
The Voice Of Michael McDonald
The Doobie Brothers - Open Your Eyes
The Doobie Brothers - Open Your Eyes
Losin' End - The Doobie Brothers
Losin' End - The Doobie Brothers
Our Love
Our Love
The Doobie Brothers-It Keeps You Runnin'
The Doobie Brothers-It Keeps You Runnin'
Michael McDonald Hits Medley - Live 2009
Michael McDonald Hits Medley - Live 2009
Top Tracks - The Doobie Brothers
Top Tracks - The Doobie Brothers
All Tracks - The Doobie Brothers
All Tracks - The Doobie Brothers
Michael McDonald  - Sweet Freedom
Michael McDonald - Sweet Freedom
The Doobie Brothers In Houston, TX 1979 - Here To Love You
The Doobie Brothers In Houston, TX 1979 - Here To Love You
Bad Company featuring The Doobie Brothers - Rock and Roll Fantasy (live 2009)
Bad Company featuring The Doobie Brothers - Rock and Roll Fantasy (live 2009)
The Doobie Brothers - Real Love (Backing Track)
The Doobie Brothers - Real Love (Backing Track)
The Doobie Brothers  - Real Love ( Traducido Español / Lyrics )
The Doobie Brothers - Real Love ( Traducido Español / Lyrics )
Michael McDonald - Here To Love You - Live December 2013
Michael McDonald - Here To Love You - Live December 2013