LOADING ...

Luyện nghe bài hát Is It A Crime

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(Rex Scott & Zaffiro)
Never seen it so
Where have you
Am I all alone?
I remember all the times we had together
And I where I went wrong
I to feel your touch
I need you here so
I look everywhere but I find
I to have you here
Without your love lose my mind
Is it a
To the way I feel
Is it a
When I know it's so
People have me
But that matter much
Because all I need
But now I find you
I want to you that your love is everything to me
I to talk to you
But the words just won't out
If I push real hard they come right at me
in my room they bounce right off the walls
My words into an endless sea

Videos

Zion - Is it a crime?
Zion - Is it a crime?
Zion - Is It A Crime (Lyric Video)
Zion - Is It A Crime (Lyric Video)
Zion Is It A Crime subtitulado
Zion Is It A Crime subtitulado
Zion It Is A Crime
Zion It Is A Crime
zion "is it a crime? " thunder from the mountain-1989
zion "is it a crime? " thunder from the mountain-1989
Zion (Is It A Crime)Music Only
Zion (Is It A Crime)Music Only
Honest Hearts 08 - The Flight from Zion - Fallout New Vegas Lore
Honest Hearts 08 - The Flight from Zion - Fallout New Vegas Lore
Zion Crime Boss Larry Silverstein interview 20/9/01
Zion Crime Boss Larry Silverstein interview 20/9/01
Zion-All It Takes Is a Minute
Zion-All It Takes Is a Minute
Zion
Zion
Zion [Thunder from the mountain - 1989] Hard Rock
Zion [Thunder from the mountain - 1989] Hard Rock
ProThink - The Movie (Zion Crime Factory)
ProThink - The Movie (Zion Crime Factory)
Zion - Who pulls the strings
Zion - Who pulls the strings
Zion - Help me
Zion - Help me
Sistah Awa feat. Dread Lion HiFi - To Mount Zion [Official Video 2016]
Sistah Awa feat. Dread Lion HiFi - To Mount Zion [Official Video 2016]
ZION (USA) -  Thunder From The Mountain (1989) Full Album
ZION (USA) - Thunder From The Mountain (1989) Full Album
ZION - Help Me (HD Music Video Tribute)
ZION - Help Me (HD Music Video Tribute)
03.  ZION  "IT IS A CRIME" (CHRISTIAN ROCK  PLAYLIST. VOL 1)
03. ZION "IT IS A CRIME" (CHRISTIAN ROCK PLAYLIST. VOL 1)
Sponsor Me Zion Mikee O'Friel 2015
Sponsor Me Zion Mikee O'Friel 2015
Popular Videos - Zion
Popular Videos - Zion