LOADING ...

Luyện nghe bài hát Is It A Crime

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(Rex & David Zaffiro)
Never it so dark
Where have you
Am I all alone?
I all the good times we had together
And I where I went wrong
I need to your touch
I need you so much
I look but I cannot find
I to have you here
Without your I'll lose my mind
Is it a
To feel the way I
Is it a
When I know so real
People forgotten me
But that doesn't much
Because you're all I
But now I can't you
I want to remind you your love is everything to me
I look to to you
But the words just won't out
If I push real hard they right back at me
Alone in my they bounce right off the walls
My words into an endless sea

Videos

Zion - Is it a crime?
Zion - Is it a crime?
Zion - Is It A Crime (Lyric Video)
Zion - Is It A Crime (Lyric Video)
Zion Is It A Crime subtitulado
Zion Is It A Crime subtitulado
Zion It Is A Crime
Zion It Is A Crime
Sistah Awa feat. Dread Lion HiFi - To Mount Zion [Official Video 2016]
Sistah Awa feat. Dread Lion HiFi - To Mount Zion [Official Video 2016]
ProThink - The Movie (Zion Crime Factory)
ProThink - The Movie (Zion Crime Factory)
Zion (Is It A Crime)Music Only
Zion (Is It A Crime)Music Only
zion "is it a crime? " thunder from the mountain-1989
zion "is it a crime? " thunder from the mountain-1989
Honest Hearts 08 - The Flight from Zion - Fallout New Vegas Lore
Honest Hearts 08 - The Flight from Zion - Fallout New Vegas Lore
Film Theory: The Matrix has NO ESCAPE
Film Theory: The Matrix has NO ESCAPE
Oprah Goes Inside the Yearning for Zion Polygamist Ranch | The Oprah Winfrey Show | OWN
Oprah Goes Inside the Yearning for Zion Polygamist Ranch | The Oprah Winfrey Show | OWN
Larry Silverstein Crimes of Zion
Larry Silverstein Crimes of Zion
Jussie Smollett arrested | Zion Williamson Injury | Alabama Woman Isis
Jussie Smollett arrested | Zion Williamson Injury | Alabama Woman Isis
Girl Tries to Expose Zion Williamson... It Does Not Go Well
Girl Tries to Expose Zion Williamson... It Does Not Go Well
Zion - Kick In The Gates
Zion - Kick In The Gates
Zion Crime Boss Larry Silverstein interview 20/9/01
Zion Crime Boss Larry Silverstein interview 20/9/01
Zion
Zion
Zion [Thunder from the mountain - 1989] Hard Rock
Zion [Thunder from the mountain - 1989] Hard Rock
Z.I.O.N - Robot Dick Thrustin'
Z.I.O.N - Robot Dick Thrustin'
ZION (USA) -  Thunder From The Mountain (1989) Full Album
ZION (USA) - Thunder From The Mountain (1989) Full Album