LOADING ...

Luyện nghe bài hát Is Dog Eared

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

She says she has no for fiction
Well, I
If I have to live in this
I want something to read

Maybe you arrived on own
But you won't be leaving

I'm here
Just dog
I'm still
Just dog
I'm still

You say misunderstand you
Well, I get too
So let's hang together
And we can each other

you arrived on your own
But you won't be leaving

I'm still
dog eared
I'm still
Just dog
I'm still

We found a plot of
for ourselves
We're foundations
If you help us

you arrived on your own
Maybe you on your own
Alone,


Just dog
I'm here
Just dog

I'm still
dog eared
I'm here
dog eared
I'm still

I'm here

Videos

Is Dog Eared
Is Dog Eared
Art Brut - Sealand
Art Brut - Sealand
Art Brut-Brilliant Tragic
Art Brut-Brilliant Tragic
Top Tracks - Art Brut
Top Tracks - Art Brut
All Tracks - Art Brut
All Tracks - Art Brut
Clever Clever Jazz
Clever Clever Jazz
cancer
cancer
Summer Job
Summer Job
Ear Stimulant
Ear Stimulant
The Thermals - We where sick with lyrics
The Thermals - We where sick with lyrics
Sealand
Sealand
Nelson's iTunes Reconstruction
Nelson's iTunes Reconstruction
Sexy Sometimes
Sexy Sometimes
Art. Brut. Top of the Pops.
Art. Brut. Top of the Pops.
toons
toons
Kodak Black - Conscience (feat  Future) [Official Audio]
Kodak Black - Conscience (feat Future) [Official Audio]
Axl Rose
Axl Rose
Some random ear delight
Some random ear delight
Martin Kemp Welch Five A-Side Football Rules!
Martin Kemp Welch Five A-Side Football Rules!
Hemorrhoid Treatment
Hemorrhoid Treatment