LOADING ...

Ir Bister Ensaminhet Iagh Ugla

Song info

"Ir Bister Ensaminhet Iagh Ugla" (2007)

"Ir Bister Ensaminhet Iagh Ugla" Videos

Ir Bister Ensaminhet Iagh Ugla
Ir Bister Ensaminhet Iagh Ugla
Arckanum - Kostogher [Full-length 1997]
Arckanum - Kostogher [Full-length 1997]
Arckanum "Kostogher" 1997
Arckanum "Kostogher" 1997
Top Tracks - Arckanum
Top Tracks - Arckanum
Øþegarðr
Øþegarðr
All Tracks - Arckanum
All Tracks - Arckanum
Arckanum - Nær Ok Fiær (Track 8)
Arckanum - Nær Ok Fiær (Track 8)
Bedrøvelse
Bedrøvelse
Skipu Vidit Dunkel
Skipu Vidit Dunkel
Gamall Uvermark
Gamall Uvermark
Minir Natz Fughlir
Minir Natz Fughlir
Græmelse ok Væ
Græmelse ok Væ
Skoghens Minnen Vækks
Skoghens Minnen Vækks
Et Sorghetog
Et Sorghetog
Pa Gruvstiigher Vandrum
Pa Gruvstiigher Vandrum
Oþer Trulhøyghda
Oþer Trulhøyghda
Kri Til Dødha Doghi
Kri Til Dødha Doghi
Þæn Sum Fran Griften Gangar
Þæn Sum Fran Griften Gangar
Yvir Min Diupe Marder
Yvir Min Diupe Marder

Lyrics

pa min trona iagh sitia yvir marder min iagh hrufa
sum drakin af kaos iagh yvir min skogher ugla
fair min ro marder yvir ener vruld sum u kke
sear
trulen. iagh sear blotter blo mit ginom trulen rinne

blindr sum ener f utan ghna. u lifer
ir tte myrkr. iagh et lius ir lughier sear
ener nat hat. sva kaldr
til marder iagh fara sum trul iagh gangar hember

iagh rir skugger hava pa tronan min
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 0 minutes 24 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Ir Bister Ensaminhet Iagh Ugla"