LOADING ...

Instante De Dois

Song info

"Instante De Dois" (2007)
Sáng tác bởi CIBELLE.
Sản xuất bởi Lyrics © BMG RIGHTS MANAGEMENT US, LLC.

"Instante De Dois" Videos

Instante de dois - Cibelle
Instante de dois - Cibelle
Música de Bolso - Cibelle - Instante de Dois
Música de Bolso - Cibelle - Instante de Dois
Cibelle - Instante de Dois
Cibelle - Instante de Dois
Cibelle - Instante de Dois
Cibelle - Instante de Dois
Instante de Dois
Instante de Dois
Instante de dois
Instante de dois
Cibelle - Instante de Dois Lyrics
Cibelle - Instante de Dois Lyrics
All Tracks - Cibelle
All Tracks - Cibelle
Cibelle - Melting The Ice (Live on KEXP)
Cibelle - Melting The Ice (Live on KEXP)
Um so Segundo - Cibelle
Um so Segundo - Cibelle
Cibelle - Um So Segundo
Cibelle - Um So Segundo
Cibelle - Lembra
Cibelle - Lembra
Cibelle - Minha Neguinha
Cibelle - Minha Neguinha
Cibelle - "Lightworks"
Cibelle - "Lightworks"
Cibelle - Sad Piano
Cibelle - Sad Piano
Cibelle Playlist
Cibelle Playlist
Cibelle - Refazenda
Cibelle - Refazenda
Top Tracks - Cibelle
Top Tracks - Cibelle
Marcelo Yuka e Cibelle - Um Minuto Antes do Fim
Marcelo Yuka e Cibelle - Um Minuto Antes do Fim
Cibelle - Deixa
Cibelle - Deixa

Lyrics

No quero que voc me coma
No quero que voc me engula
No quero que voc me acorde
No quero que voc me durma

No quero que voc me assista
No quero que voc me assuma
No quero que voc me corte
No quero que voc me inclua

Eu s quero um segundo teu
E um segundo meu um instant
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 1 minutes 21 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Instante De Dois"