LOADING ...

Luyện nghe bài hát In Love With You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Every day I about all the love you give me
All the you show your love and girl, it drives me crazy
Every day our love grows stronger, time I see you
Thinking about love you give me, girl, I can't get over you now

Just how I for you
Tell me your love always be here for me
I need your love, don't ever take it
Tell me with me is where you'll always

You are so special to me, I you here with me
to love me always, I'm in love with you
You are so special to me, why you stay with me?
So we can be together, I'm in with you

Never was a love me, no one else compares to you
No one does the you do to make me feel the way I do
time I see your pretty face it makes me love you more
All this time I've looked for and now it is knocking at my door

Just how I for you
Tell me love will always be here for me
I need love don't ever take it away
Tell me with me is where you'll always

You are so to me, I need you here with me
Someone to me always, I'm in love with you
You are so special to me, why don't you stay me?
So we can be together, I'm in love you

You mean the world to me and you're more than you think
Baby, you must believe, I love you so

You are so special to me, I need you here me
Someone to love me always, I'm in with you
You are so special to me, why don't you with me?
So we can be together, I'm in with you

You are so special to me, I need you here me
Someone to me always, I'm in love with you
You are so special to me, why you stay with me?
So we can be together, I'm in with you

You are so special to me, I need you here me
to love me always, I'm in love with you
You are so to me, why don't you stay with me?
So we can be together, I'm in with you

You are so special to me, I need you with me
to love me always, I'm in love with you
You are so special to me, why you stay with me?
So we can be together, I'm in love you

You are so special to me, I need you with me
Someone to love me always, I'm in with you
You are so special to me, why don't you with me?
So we can be together, I'm in with you

Videos

In Love with You
In Love with You
Still in Love
Still in Love
112 still in love
112 still in love
Love You Like I Did
Love You Like I Did
Why Didn't You Love Me
Why Didn't You Love Me
Sweet Love
Sweet Love
112 - Love You Like I Did
112 - Love You Like I Did
Love You Like I Did - 112
Love You Like I Did - 112
112 [feat. Mase] - Love Me (Official Music Video)
112 [feat. Mase] - Love Me (Official Music Video)
All My Love
All My Love
The Isley Brothers ft. 112 & Lil' Kim - Floatin' On Your Love (Float On - Bad Boy Remix)
The Isley Brothers ft. 112 & Lil' Kim - Floatin' On Your Love (Float On - Bad Boy Remix)
112 – Love You Like I Did (Slowed Down)
112 – Love You Like I Did (Slowed Down)
112 - Sweet Love
112 - Sweet Love
112 - Love You Like I Did (Acappella)
112 - Love You Like I Did (Acappella)
112-Love You Like I Did[Lyrics]
112-Love You Like I Did[Lyrics]
Shai - If I Ever Fall In Love
Shai - If I Ever Fall In Love
112 still in love
112 still in love
112 - All My Love
112 - All My Love
112 ft Mase – Love Me (Slowed Down)
112 ft Mase – Love Me (Slowed Down)
112 [Feat. Mase] - Love Me
112 [Feat. Mase] - Love Me