LOADING ...

Luyện nghe bài hát In Love This Way

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(Lyrics and by M. Aukerman)
I'm lonely today, won't you out to play
When I'm with you all the goes away
your smile and your eyes, they keep me
Your voice is a bell that my mind
* And it me wonder
And it me sad
And it me nervous
And it me mad
Because I think you every night and day
And when I could have asked I let it slip
I've got to get to know you, but I'm so
Well it's so to be a friend and be in love this way
Oh talk to me please, you've brought me to my
Only your words melt my year freeze
I've known you so long, I've known you all
But suddenly my thoughts of you been so strong
*
Because I wonder if I'm more than just a
Did I really see a - or just inside my head
Sometimes I know you want me to go away
Well it's so to be a friend and be in love this way
Karen, may I see your eyes
Karen, may I tell you
That it me wonder

Videos

Descendents - In Love This Way
Descendents - In Love This Way
Descendents - In Love This Way (Lyrics On Screen)
Descendents - In Love This Way (Lyrics On Screen)
In Love This Way
In Love This Way
In Love This Way-Descendents (Subtitulado)
In Love This Way-Descendents (Subtitulado)
Descendents- In love this way
Descendents- In love this way
Descendents - In Love This Way
Descendents - In Love This Way
Descendents - In Love This Way Bass Cover
Descendents - In Love This Way Bass Cover
Descendents - "Without Love"
Descendents - "Without Love"
Descendents - Bikeage
Descendents - Bikeage
Descendents- In Love This Way
Descendents- In Love This Way
Descendents - Silly Girl
Descendents - Silly Girl
Descendents - In Love this Way [Vinyl]
Descendents - In Love this Way [Vinyl]
Descendents-In Love This Way
Descendents-In Love This Way
Macanud people - In love this way ( Descendents cover )
Macanud people - In love this way ( Descendents cover )
the bombernaut covers in love this way by the descendents for cardigans are cool
the bombernaut covers in love this way by the descendents for cardigans are cool
Descendents- In Love This Way Bass Cover
Descendents- In Love This Way Bass Cover
Dove Cameron - If Only (From "Descendants")
Dove Cameron - If Only (From "Descendants")
Descendents - Silly Girl (Lyrics On Screen)
Descendents - Silly Girl (Lyrics On Screen)
The Descendents - She Love's Me
The Descendents - She Love's Me
Descendents - In Love This Way bass cover
Descendents - In Love This Way bass cover