LOADING ...

Luyện nghe bài hát In Love This Way

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(Lyrics and by M. Aukerman)
I'm lonely today, you come out to play
When I'm with you all the world goes
your smile and eyes, they keep me alive
Your voice is a that massages my mind
* And it me wonder
And it me sad
And it makes me
And it me mad
Because I think about you night and day
And when I could have asked I let it slip
I've got to get to you, but I'm so afraid
Well it's so hard to be a friend and be in this way
Oh to me please, you've brought me to my knees
Only your words melt my twenty freeze
I've known you so long, I've you all along
But suddenly my thoughts of you have so strong
*
Because I wonder if I'm more than a friend
Did I really see a fire - or just inside my
I know you just want me to go away
Well it's so hard to be a friend and be in this way
Karen, may I see your blue
Karen, may I tell you
That it makes me

Videos

Descendents - In Love This Way
Descendents - In Love This Way
Descendents - In Love This Way (Lyrics On Screen)
Descendents - In Love This Way (Lyrics On Screen)
In Love This Way
In Love This Way
In Love This Way-Descendents (Subtitulado)
In Love This Way-Descendents (Subtitulado)
Descendents- In love this way
Descendents- In love this way
Descendents - In Love This Way
Descendents - In Love This Way
Descendents - In Love This Way Bass Cover
Descendents - In Love This Way Bass Cover
Descendents - "Without Love"
Descendents - "Without Love"
Descendents - Bikeage
Descendents - Bikeage
Descendents- In Love This Way
Descendents- In Love This Way
Descendents - Silly Girl
Descendents - Silly Girl
Descendents - In Love this Way [Vinyl]
Descendents - In Love this Way [Vinyl]
Descendents-In Love This Way
Descendents-In Love This Way
Macanud people - In love this way ( Descendents cover )
Macanud people - In love this way ( Descendents cover )
the bombernaut covers in love this way by the descendents for cardigans are cool
the bombernaut covers in love this way by the descendents for cardigans are cool
Descendents- In Love This Way Bass Cover
Descendents- In Love This Way Bass Cover
Dove Cameron - If Only (From "Descendants")
Dove Cameron - If Only (From "Descendants")
Descendents - Silly Girl (Lyrics On Screen)
Descendents - Silly Girl (Lyrics On Screen)
The Descendents - She Love's Me
The Descendents - She Love's Me
Descendents - In Love This Way bass cover
Descendents - In Love This Way bass cover