LOADING ...

Luyện nghe bài hát In Love This Way

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(Lyrics and by M. Aukerman)
I'm today, won't you come out to play
I'm with you all the world goes away
your and your eyes, they keep me alive
Your voice is a bell that massages my
* And it me wonder
And it me sad
And it me nervous
And it me mad
Because I think about you night and day
And when I have asked I let it slip away
I've got to get to know you, but I'm so
Well it's so hard to be a friend and be in this way
Oh talk to me please, you've me to my knees
Only your words melt my twenty year
I've known you so long, known you all along
But suddenly my thoughts of you been so strong
*
Because I wonder if I'm more just a friend
Did I really see a - or just inside my head
Sometimes I know you just me to go away
Well it's so to be a friend and be in love this way
Karen, may I see blue eyes
Karen, may I tell you
it makes me wonder

Videos

Descendents - In Love This Way
Descendents - In Love This Way
Descendents - In Love This Way (Lyrics On Screen)
Descendents - In Love This Way (Lyrics On Screen)
In Love This Way
In Love This Way
In Love This Way-Descendents (Subtitulado)
In Love This Way-Descendents (Subtitulado)
Descendents- In love this way
Descendents- In love this way
Descendents - In Love This Way
Descendents - In Love This Way
Descendents - In Love This Way Bass Cover
Descendents - In Love This Way Bass Cover
Descendents - "Without Love"
Descendents - "Without Love"
Descendents - Bikeage
Descendents - Bikeage
Descendents- In Love This Way
Descendents- In Love This Way
Descendents - Silly Girl
Descendents - Silly Girl
Descendents - In Love this Way [Vinyl]
Descendents - In Love this Way [Vinyl]
Descendents-In Love This Way
Descendents-In Love This Way
Macanud people - In love this way ( Descendents cover )
Macanud people - In love this way ( Descendents cover )
the bombernaut covers in love this way by the descendents for cardigans are cool
the bombernaut covers in love this way by the descendents for cardigans are cool
Descendents- In Love This Way Bass Cover
Descendents- In Love This Way Bass Cover
Dove Cameron - If Only (From "Descendants")
Dove Cameron - If Only (From "Descendants")
Descendents - Silly Girl (Lyrics On Screen)
Descendents - Silly Girl (Lyrics On Screen)
The Descendents - She Love's Me
The Descendents - She Love's Me
Descendents - In Love This Way bass cover
Descendents - In Love This Way bass cover