LOADING ...

Luyện nghe bài hát In Another Place And Time

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I lie, I was attracted too
Somehow the were so strong inside
But I'm not free to be in love you maybe
Things would be in another place and time

And I can't give you all you me to
And I know you deserve the best me
But I can't give you of all that you long for
I would loved you in another place and time

Dreams aren't bound to come true
But no reason you should cry
'Cause I would loved you
Really loved you in another place and

I'm hurting deep inside I just want you to
Oh, I would loved you, oh yeah, in another place and time
Fate can't always be led by you, the time right for you and I
Ooh, I would have you, oh and I loved you
In another place and time, in another and time

Videos

Donna Summer - In Another Place and Time
Donna Summer - In Another Place and Time
Donna Summer - Another Place and Time
Donna Summer - Another Place and Time
Another place and time ( Side - A - Donna Summer )
Another place and time ( Side - A - Donna Summer )
in another place and time - donna summer (HQ with lyrics)
in another place and time - donna summer (HQ with lyrics)
DONNA SUMMER - Love's About To Change My Heart
DONNA SUMMER - Love's About To Change My Heart
DONNA SUMMER - This Time I Know It's For Real  / / HD--16:9 / /
DONNA SUMMER - This Time I Know It's For Real / / HD--16:9 / /
In Another Place and Time
In Another Place and Time
DONNA SUMMER - Another Place And Time Megamix [full length version]
DONNA SUMMER - Another Place And Time Megamix [full length version]
Donna Summer - Another Place and Time
Donna Summer - Another Place and Time
Another Place And Time ( Side - B - Donna Summer )
Another Place And Time ( Side - B - Donna Summer )
In Another Place and Time
In Another Place and Time
DONNA SUMMER - IN ANOTHER PLACE AND TIME
DONNA SUMMER - IN ANOTHER PLACE AND TIME
donna summer in another place and time
donna summer in another place and time
Donna Summer LYRICS "Another Place and Time" 1989
Donna Summer LYRICS "Another Place and Time" 1989
Donna Summer - In Another Place And Time LYRICS SHM "Another Place and Time"
Donna Summer - In Another Place And Time LYRICS SHM "Another Place and Time"
Donna Summer 'Another Place And Time' LP - Nick's Re-Edits
Donna Summer 'Another Place And Time' LP - Nick's Re-Edits
DONNA SUMMER Another place another time megamix
DONNA SUMMER Another place another time megamix
Donna Summer - Breakaway (ORIGINAL version)
Donna Summer - Breakaway (ORIGINAL version)
Donna Summer -   This Time I Know It's For Real (Official Music Video)
Donna Summer - This Time I Know It's For Real (Official Music Video)
Donna Summer - Another Place and Time - 01 I Don't Wanna Get Hurt
Donna Summer - Another Place and Time - 01 I Don't Wanna Get Hurt