LOADING ...

Luyện nghe bài hát Image Of Yourself

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Your'e living up to someone's of yourself
like a helpless infant on the floor
You turn down bread for the want of a
What's worth up in a cold sweat for?
You know, it could been good
And it have been fine, you know
living up to someone's image of yourself
Devastated don't really give a damn
As you wait for someone to do it all for you
You know they gonna make you pay through the
On a very rare that they do
The more you are
The you will learn, you say
living up to someone's image of yourself
Yeah, You're up to someone's image of yourself
You're living up to someone's of yourself
Oh you
need opinion
Don't need a
that you're enough
And you
Tapped at my
Captured my
I your name was love
Thought your name was
You
Don't opinion
need a miror
Believe that you're
And you
Tapped at my
my heart
I thought your name was
I your name was love
Its an image of yourself
an image of yourself

Videos

Adam Ant-image of yourself
Adam Ant-image of yourself
adam ant  wonderfull album
adam ant wonderfull album
adam ant-very long ride
adam ant-very long ride
Adam Ant - Goody Two Shoes
Adam Ant - Goody Two Shoes
STUNG by a COW KILLER!
STUNG by a COW KILLER!
adam ant
adam ant
Adam Ant-Wonderful ​‍  ​ ‫‫‮‫‫‮
Adam Ant-Wonderful ​‍  ​ ‫‫‮‫‫‮
Adam Ant-Try This For Sighs
Adam Ant-Try This For Sighs
Adam Ant-1969 again
Adam Ant-1969 again
Adam Ant - Sexatise You
Adam Ant - Sexatise You
Adam & The Ants - Prince Charming
Adam & The Ants - Prince Charming
Adam Ant
Adam Ant
Adam anT
Adam anT
Adam Ant - Vanity (remastered)
Adam Ant - Vanity (remastered)
Adam Ant-Alien
Adam Ant-Alien
Adam Ant Playlist
Adam Ant Playlist
Sam Smith - Too Good At Goodbyes (Official Video)
Sam Smith - Too Good At Goodbyes (Official Video)
Adam Ant-Libertine
Adam Ant-Libertine
Adam Ant + Adam & the Ants
Adam Ant + Adam & the Ants
Adam Ant-beautiful dream
Adam Ant-beautiful dream