LOADING ...

Luyện nghe bài hát Image Of Yourself

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Your'e living up to image of yourself
Crawling a helpless infant on the floor
You turn down for the want of a steak
What's worth waking up in a cold for?
You know, it could been good
And it could have fine, you know
You're living up to image of yourself
Devastated they really give a damn
As you wait for someone to do it all for you
You know they gonna you pay through the nose
On a rare occasions that they do
The more you are
The more you learn, you say
You're up to someone's image of yourself
Yeah, You're living up to someone's image of
living up to someone's image of yourself
Oh you
Don't opinion
Don't a miror
that you're enough
And you
at my shoulder
Captured my
I your name was love
your name was love
You
Don't opinion
Don't a miror
Believe that enough
And you
at my shoulder
Captured my
I your name was love
I your name was love
Its just an of yourself
an image of yourself

Videos

Adam Ant-image of yourself
Adam Ant-image of yourself
adam ant  wonderfull album
adam ant wonderfull album
adam ant-very long ride
adam ant-very long ride
Adam Ant - Goody Two Shoes
Adam Ant - Goody Two Shoes
STUNG by a COW KILLER!
STUNG by a COW KILLER!
adam ant
adam ant
Adam Ant-Wonderful ​‍  ​ ‫‫‮‫‫‮
Adam Ant-Wonderful ​‍  ​ ‫‫‮‫‫‮
Adam Ant-Try This For Sighs
Adam Ant-Try This For Sighs
Adam Ant-1969 again
Adam Ant-1969 again
Adam Ant - Sexatise You
Adam Ant - Sexatise You
Adam & The Ants - Prince Charming
Adam & The Ants - Prince Charming
Adam Ant
Adam Ant
Adam anT
Adam anT
Adam Ant - Vanity (remastered)
Adam Ant - Vanity (remastered)
Adam Ant-Alien
Adam Ant-Alien
Adam Ant Playlist
Adam Ant Playlist
Sam Smith - Too Good At Goodbyes (Official Video)
Sam Smith - Too Good At Goodbyes (Official Video)
Adam Ant-Libertine
Adam Ant-Libertine
Adam Ant + Adam & the Ants
Adam Ant + Adam & the Ants
Adam Ant-beautiful dream
Adam Ant-beautiful dream