LOADING ...

Luyện nghe bài hát Image Of Yourself

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Your'e living up to image of yourself
Crawling like a helpless infant on the
You turn down for the want of a steak
What's worth waking up in a cold for?
You know, it could have been
And it could been fine, you know
You're living up to someone's of yourself
they don't really give a damn
As you wait for someone to do it all for you
You know gonna make you pay through the nose
On a very rare that they do
The more you are
The you will learn, you say
You're up to someone's image of yourself
Yeah, You're living up to image of yourself
You're living up to image of yourself
Oh you
Don't need
Don't need a
Believe that you're
And you
Tapped at my
Captured my
I thought your was love
Thought name was love
You
Don't opinion
Don't need a
that you're enough
And you
Tapped at my
Captured my
I your name was love
I thought your name was
Its an image of yourself
Just an of yourself

Videos

Adam Ant-image of yourself
Adam Ant-image of yourself
adam ant  wonderfull album
adam ant wonderfull album
adam ant-very long ride
adam ant-very long ride
Adam Ant - Goody Two Shoes
Adam Ant - Goody Two Shoes
STUNG by a COW KILLER!
STUNG by a COW KILLER!
adam ant
adam ant
Adam Ant-Wonderful ​‍  ​ ‫‫‮‫‫‮
Adam Ant-Wonderful ​‍  ​ ‫‫‮‫‫‮
Adam Ant-Try This For Sighs
Adam Ant-Try This For Sighs
Adam Ant-1969 again
Adam Ant-1969 again
Adam Ant - Sexatise You
Adam Ant - Sexatise You
Adam & The Ants - Prince Charming
Adam & The Ants - Prince Charming
Adam Ant
Adam Ant
Adam anT
Adam anT
Adam Ant - Vanity (remastered)
Adam Ant - Vanity (remastered)
Adam Ant-Alien
Adam Ant-Alien
Adam Ant Playlist
Adam Ant Playlist
Sam Smith - Too Good At Goodbyes (Official Video)
Sam Smith - Too Good At Goodbyes (Official Video)
Adam Ant-Libertine
Adam Ant-Libertine
Adam Ant + Adam & the Ants
Adam Ant + Adam & the Ants
Adam Ant-beautiful dream
Adam Ant-beautiful dream