LOADING ...

Luyện nghe bài hát If Yr Not

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

If you're not, if not
If not, if you're not
If you're not getting happier as you get
you're f*ckin' up

If you're not, if not
If not, if you're not
If you're not aware that you put out
Is you get back
That you the world through the way you act
You can't the awesome power of that fact

And it builds up, it up
It up, it builds up
Yeah your love builds up till it's bigger you
Then it just carries you
You ready yourself cause whatcha gonna do
If not

If not, if you're not
If you're not, if not
If you're not, if not
If you're not, oh if not

If you're not getting as you get older
you're f*ckin' up

Videos

Ani DiFranco - If You're Not (Maine 2009)
Ani DiFranco - If You're Not (Maine 2009)
Ani DiFranco - If You're Not (live in San Diego)
Ani DiFranco - If You're Not (live in San Diego)
Ani DiFranco - If He Tries Anything
Ani DiFranco - If He Tries Anything
Ani DiFranco, "If you're not getting happier..."
Ani DiFranco, "If you're not getting happier..."
Ani DiFranco - 32 Flavors
Ani DiFranco - 32 Flavors
Ani DiFranco - Used To You
Ani DiFranco - Used To You
Ani DiFranco - 32 Flavors (HQ)
Ani DiFranco - 32 Flavors (HQ)
Ani DiFranco - Promiscuity
Ani DiFranco - Promiscuity
Ani DiFranco - Untouchable Face
Ani DiFranco - Untouchable Face
Ani DiFranco - If You're Not (live in Grass Valley)
Ani DiFranco - If You're Not (live in Grass Valley)
Ani Difranco - If You're Not
Ani Difranco - If You're Not
Ani DiFranco - If It Isn't Her
Ani DiFranco - If It Isn't Her
Ani DiFranco - In or Out
Ani DiFranco - In or Out
Ani DiFranco - What If No One's Watching
Ani DiFranco - What If No One's Watching
Ani Difranco - If It Isn't Her
Ani Difranco - If It Isn't Her
Ani DiFranco - Out Of Range (Acoustic)
Ani DiFranco - Out Of Range (Acoustic)
Ani DiFranco - Not A Pretty Girl
Ani DiFranco - Not A Pretty Girl
Ani DiFranco, "If it Isnt Her"
Ani DiFranco, "If it Isnt Her"
Ani DiFranco - Overlap
Ani DiFranco - Overlap
Ani DiFranco - My IQ
Ani DiFranco - My IQ