LOADING ...

Luyện nghe bài hát If Yr Not

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

If you're not, if not
If not, if you're not
If not getting happier as you get older
Then you're up

If you're not, if not
If not, if you're not
If you're not aware what you put out
Is you get back
you make the world through the way you act
You can't harness the awesome of that fact

And it up, it builds up
It builds up, it up
Yeah your love builds up till it's than you
it just carries you through
You better ready cause whatcha gonna do
If not

If not, if you're not
If you're not, if not
If not, if you're not
If you're not, oh if not

If not getting happier as you get older
Then f*ckin' up

Videos

If Yr Not
If Yr Not
Ani DiFranco - If You're Not (Maine 2009)
Ani DiFranco - If You're Not (Maine 2009)
Ani DiFranco - If You're Not (live in San Diego)
Ani DiFranco - If You're Not (live in San Diego)
If Yr Not
If Yr Not
Ani DiFranco - If Yr Not
Ani DiFranco - If Yr Not
Ani DiFranco solo - If You're Not (Santa Cruz, CA 3/26/12)
Ani DiFranco solo - If You're Not (Santa Cruz, CA 3/26/12)
Ani DiFranco, "If it Isnt Her"
Ani DiFranco, "If it Isnt Her"
I'm No Heroine (lyrics) - Ani DiFranco(Living in Clip)
I'm No Heroine (lyrics) - Ani DiFranco(Living in Clip)
Ani DiFranco - Swan Dive + lyrics
Ani DiFranco - Swan Dive + lyrics
Ani Difranco - When Im Gone
Ani Difranco - When Im Gone
untouchable face - Ani Di Franco - lyrics
untouchable face - Ani Di Franco - lyrics
Ani Difranco - If You're Not
Ani Difranco - If You're Not
Ani DiFranco, "If you're not getting happier..."
Ani DiFranco, "If you're not getting happier..."
Ani DiFranco - Pulse + lyrics HQ
Ani DiFranco - Pulse + lyrics HQ
Ani Difranco - If It Isn't Her
Ani Difranco - If It Isn't Her
Ani DiFranco - What If No One's Watching
Ani DiFranco - What If No One's Watching
Ani DiFranco - In or Out
Ani DiFranco - In or Out
Ani Difranco - Rock Paper Scissors
Ani Difranco - Rock Paper Scissors
Ani DiFranco - 32 Flavors
Ani DiFranco - 32 Flavors
Ani DiFranco - Not A Pretty Girl
Ani DiFranco - Not A Pretty Girl