LOADING ...

Luyện nghe bài hát If Yr Not

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

If not, if you're not
If not, if you're not
If you're not getting happier as you get
Then you're up

If you're not, if not
If you're not, if not
If not aware that what you put out
Is you get back
That you make the through the way you act
You harness the awesome power of that fact

And it up, it builds up
It builds up, it up
Yeah your love builds up it's bigger than you
Then it carries you through
You better ready yourself cause gonna do
If not

If not, if you're not
If not, if you're not
If not, if you're not
If not, oh if you're not

If you're not getting as you get older
Then you're up

Videos

If Yr Not
If Yr Not
Ani DiFranco - If You're Not (Maine 2009)
Ani DiFranco - If You're Not (Maine 2009)
If Yr Not
If Yr Not
Ani DiFranco - If It Isn't Her
Ani DiFranco - If It Isn't Her
Ani DiFranco - If You're Not (live in San Diego)
Ani DiFranco - If You're Not (live in San Diego)
Ani Difranco - If You're Not
Ani Difranco - If You're Not
Ani DiFranco - 32 Flavors
Ani DiFranco - 32 Flavors
Ani DiFranco - If You're Not (live in Santa Rosa)
Ani DiFranco - If You're Not (live in Santa Rosa)
Ani DiFranco, "If you're not getting happier..."
Ani DiFranco, "If you're not getting happier..."
Ani DiFranco - If Yr Not
Ani DiFranco - If Yr Not
Ani DiFranco - If He Tries Anything
Ani DiFranco - If He Tries Anything
Ani DiFranco - The Million You Never Made
Ani DiFranco - The Million You Never Made
Ani DiFranco solo - If You're Not (Santa Cruz, CA 3/26/12)
Ani DiFranco solo - If You're Not (Santa Cruz, CA 3/26/12)
Ani DiFranco - What If No One's Watching
Ani DiFranco - What If No One's Watching
Ani DiFranco - Not A Pretty Girl
Ani DiFranco - Not A Pretty Girl
Ani Difranco - If It Isn't Her
Ani Difranco - If It Isn't Her
Ani DiFranco - Shy
Ani DiFranco - Shy
Ani DiFranco- 32 Flavors
Ani DiFranco- 32 Flavors
Ani DiFranco - Out Of Range (Acoustic)
Ani DiFranco - Out Of Range (Acoustic)
Ani DiFranco - My IQ
Ani DiFranco - My IQ