LOADING ...

Luyện nghe bài hát If Yr Not

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

If you're not, if not
If not, if you're not
If you're not getting as you get older
you're f*ckin' up

If you're not, if not
If not, if you're not
If you're not aware what you put out
Is what you get
That you make the through the way you act
You can't the awesome power of that fact

And it builds up, it up
It up, it builds up
Yeah your love builds up till it's bigger you
Then it just carries you
You better ready yourself cause gonna do
If not

If you're not, if not
If not, if you're not
If not, if you're not
If not, oh if you're not

If you're not getting as you get older
Then f*ckin' up

Videos

If Yr Not
If Yr Not
Ani DiFranco solo - If You're Not (Santa Cruz, CA 3/26/12)
Ani DiFranco solo - If You're Not (Santa Cruz, CA 3/26/12)
Ani DiFranco - If You're Not (Maine 2009)
Ani DiFranco - If You're Not (Maine 2009)
If Yr Not
If Yr Not
Ani DiFranco, "If you're not getting happier..."
Ani DiFranco, "If you're not getting happier..."
Ani DiFranco - What If No One's Watching
Ani DiFranco - What If No One's Watching
Ani DiFranco - If You're Not (live in San Diego)
Ani DiFranco - If You're Not (live in San Diego)
If Yr Not
If Yr Not
Ani DiFranco - If Yr Not
Ani DiFranco - If Yr Not
Ani DiFranco - Overlap
Ani DiFranco - Overlap
Ani DiFranco - Not A Pretty Girl
Ani DiFranco - Not A Pretty Girl
Ani DiFranco - 32 Flavors
Ani DiFranco - 32 Flavors
overlap ani difranco
overlap ani difranco
Ani DiFranco "Overlap" (Living In Clip) Lyrics
Ani DiFranco "Overlap" (Living In Clip) Lyrics
Ani Difranco-As Is
Ani Difranco-As Is
Fuel - Ani DiFranco
Fuel - Ani DiFranco
Ani DiFranco - If It Isn't Her
Ani DiFranco - If It Isn't Her
Ani Difranco - If You're Not
Ani Difranco - If You're Not
Ani DiFranco - Out Of Range (Acoustic)
Ani DiFranco - Out Of Range (Acoustic)
Ani DiFranco "What If No One's Watching"
Ani DiFranco "What If No One's Watching"