LOADING ...

Luyện nghe bài hát If We Make It Through December

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

If we make it through
gonna be alright, I know
It's the coldest of winter
And I shiver I see falling snow

If we make it December
Got plans to be in a warmer town, summer time
Maybe California
If we make it December, we'll be fine

Got laid off at the factory
And their timing's not the greatest in the
Heaven knows I've working hard
Wanted to be right for daddy's girl

I don't to hate December
It's meant to be the time of the year
My little girl understand
Why daddy can't afford no here

If we make it December
Everything's gonna be all right I
It's the coldest of winter
And I shiver when I see the falling

If we it through December
Got plans to be in a town, come summer time
Maybe even
If we make it through December, we'll be

Videos

Alan Jackson   If We Make It Through December
Alan Jackson If We Make It Through December
Alan Jackson - If We Make It Through December
Alan Jackson - If We Make It Through December
Merle Haggard - If We Make It Through December (1974)
Merle Haggard - If We Make It Through December (1974)
If We Make It Through December
If We Make It Through December
Joey + Rory - If We Make It Through December
Joey + Rory - If We Make It Through December
Alan Jackson - If We Make It Through December
Alan Jackson - If We Make It Through December
Alan Jackson - If We Make It Though December
Alan Jackson - If We Make It Though December
If We Make It Through December
If We Make It Through December
Marty Robbins - If We Make It Through December
Marty Robbins - If We Make It Through December
If We Make It Through December With Lyrics
If We Make It Through December With Lyrics
Merle Haggard  ~ "If We Make It Through December"
Merle Haggard ~ "If We Make It Through December"
Merle Haggard - If We Make It Thru December
Merle Haggard - If We Make It Thru December
Alan Jackson If We Make It Through December
Alan Jackson If We Make It Through December
Merle Haggard-If We Make It Through December
Merle Haggard-If We Make It Through December
alan jackson if we make it through december
alan jackson if we make it through december
Alan Jackson ( If We Make It Through December) 720 H.D.mp4
Alan Jackson ( If We Make It Through December) 720 H.D.mp4
Merle Haggard - If We Make It Through December
Merle Haggard - If We Make It Through December
Karaoke If We Make It Through December - Merle Haggard *
Karaoke If We Make It Through December - Merle Haggard *
MERLE HAGGARD "If We Make It Through December"   HQ
MERLE HAGGARD "If We Make It Through December" HQ
Joey & Rory -  If We Make it Through December
Joey & Rory - If We Make it Through December