LOADING ...

Luyện nghe bài hát If We Make It Through December

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

If we make it through
Everything's gonna be alright, I
It's the coldest time of
And I when I see falling snow

If we make it through
Got plans to be in a warmer town, come summer
even California
If we it through December, we'll be fine

Got off down at the factory
And their not the greatest in the world
Heaven knows I've been hard
Wanted to be right for daddy's girl

I don't to hate December
It's meant to be the happy time of the
My girl don't understand
Why daddy can't afford no here

If we make it December
gonna be all right I know
It's the time of winter
And I when I see the falling snow

If we it through December
Got plans to be in a warmer town, summer time
Maybe California
If we it through December, we'll be fine

Videos

Alan Jackson   If We Make It Through December
Alan Jackson If We Make It Through December
Alan Jackson - If We Make It Through December
Alan Jackson - If We Make It Through December
Merle Haggard - If We Make It Through December (1974)
Merle Haggard - If We Make It Through December (1974)
If We Make It Through December
If We Make It Through December
Merle Haggard - If We Make It Through December (Karaoke)
Merle Haggard - If We Make It Through December (Karaoke)
Joey + Rory - If We Make It Through December
Joey + Rory - If We Make It Through December
Alan Jackson - If We Make It Through December
Alan Jackson - If We Make It Through December
If We Make It Through December - Lyrics - Merle Haggard
If We Make It Through December - Lyrics - Merle Haggard
Cover Merle Haggard "If We Make It Through December" sung by Allan
Cover Merle Haggard "If We Make It Through December" sung by Allan
Merle Haggard - If We Make it Through December (Live)
Merle Haggard - If We Make it Through December (Live)
If We Make It Through December
If We Make It Through December
Alan Jackson - If We Make It Though December
Alan Jackson - If We Make It Though December
If We Make It Through December - Merle Haggard - Guitar Lesson | Tutorial
If We Make It Through December - Merle Haggard - Guitar Lesson | Tutorial
Marty Robbins - If We Make It Through December
Marty Robbins - If We Make It Through December
If We Make It Through December Merle Haggard Tribute
If We Make It Through December Merle Haggard Tribute
03 blue rodeo - If We Make It Through December
03 blue rodeo - If We Make It Through December
If We Make It Through December
If We Make It Through December
If We Make It Through December
If We Make It Through December
merle haggard -- if we make it through december
merle haggard -- if we make it through december
Alan Jackson - If We Make It Through December Lyric
Alan Jackson - If We Make It Through December Lyric