LOADING ...

Luyện nghe bài hát Idolatress

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

These gardens of
In which I
Lost and
for more
Eager to
This of tears
Safe in this
In I live
Free despair
a web
Surrounding my
distress
In a world of dying
on unknown domains
Traumatic
This time I'll
For one years
the truth
Deep inside
It with me
the pure salt
Of
ecstasy
Feel
Breathe in your
Cut you so
my mind
in sin
Dying
Wicked and
Sinister
at me

Videos

Arch Enemy - 04 Idolatress
Arch Enemy - 04 Idolatress
Arch Enemy - Idolatress (remastered)
Arch Enemy - Idolatress (remastered)
Arch Enemy - idolatress - Live - 09-03-1997
Arch Enemy - idolatress - Live - 09-03-1997
Arch Enemy- Idolatress
Arch Enemy- Idolatress
Idolatress
Idolatress
Idolatress
Idolatress
Arch Enemy - Black Earth Track 04 - Idolatress
Arch Enemy - Black Earth Track 04 - Idolatress
Arch Enemy - Black Earth (full album, 1996 / remastered)
Arch Enemy - Black Earth (full album, 1996 / remastered)
Idolatress (Live In Japan 1997)
Idolatress (Live In Japan 1997)
Arch Enemy - Idolatress Reaction
Arch Enemy - Idolatress Reaction
Arch Enemy - Idolatress
Arch Enemy - Idolatress
4. Idolatress
4. Idolatress
Arch Enemy - Black Earth
Arch Enemy - Black Earth
Black Earth-Idolatress (Track Four) Arch Enemy
Black Earth-Idolatress (Track Four) Arch Enemy
Arch Enemy - Idolatress (Vocal cover) [teste de vídeo]
Arch Enemy - Idolatress (Vocal cover) [teste de vídeo]
Arch Enemy 1996 Black Earth
Arch Enemy 1996 Black Earth
Black Earth - Arch Enemy
Black Earth - Arch Enemy
Arch Enemy - Black Earth (Full Album)
Arch Enemy - Black Earth (Full Album)
arch enemy
arch enemy
Arch Enemy Old Stuff
Arch Enemy Old Stuff