LOADING ...

Luyện nghe bài hát Idolatress

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

These of angst
In which I
and confused
for more
Eager to
This river of
in this void
In I live
from despair
a web
Surrounding my
distress
In a world of angels
Trespassers on domains
defeat
This time burn
For one years
the truth
Deep down
It dies me
Taste the salt
Of
ecstasy
Feel
in your neck
Cut you so
my mind
in sin
Dying
Wicked and
eyes
at me

Videos

Arch Enemy - 04 Idolatress
Arch Enemy - 04 Idolatress
Arch Enemy- Idolatress
Arch Enemy- Idolatress
Arch Enemy - idolatress - Live - 09-03-1997
Arch Enemy - idolatress - Live - 09-03-1997
Arch Enemy - Idolatress (remastered)
Arch Enemy - Idolatress (remastered)
Arch Enemy - Idolatress
Arch Enemy - Idolatress
Arch Enemy - Black Earth Track 04 - Idolatress
Arch Enemy - Black Earth Track 04 - Idolatress
Black Earth-Idolatress (Track Four) Arch Enemy
Black Earth-Idolatress (Track Four) Arch Enemy
Idolatress
Idolatress
Idolatress
Idolatress
Arch Enemy - Idolatress Reaction
Arch Enemy - Idolatress Reaction
Arch Enemy - Black Earth [Full Album]
Arch Enemy - Black Earth [Full Album]
Idolatress (Live In Japan 1997)
Idolatress (Live In Japan 1997)
Arch Enemy Playlist
Arch Enemy Playlist
4. Idolatress
4. Idolatress
Arch Enemy - Black Earth (1996)
Arch Enemy - Black Earth (1996)
Popular Angela Gossow & Arch Enemy videos
Popular Angela Gossow & Arch Enemy videos
Arch Enemy Old Stuff
Arch Enemy Old Stuff
ARCH ENEMY PLAYLIST
ARCH ENEMY PLAYLIST
Arch Enemy - Black Earth
Arch Enemy - Black Earth
Arch Enemy - Black Earth (full album, 1996 / remastered)
Arch Enemy - Black Earth (full album, 1996 / remastered)