LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Told You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You told me, I it all before
You lied to me, can't take no
Have I you lately, mmm
How you mean to me, heh
You are my lady, heh
And it's no mystery,

you do to me
See I know I done you wrong, oh yeah
But baby I just move on
See I wish I could do it all again, heh
'Cause I would never ever hurt my friend
Baby I know I you once before

Girl, I you - you told me
That I loved you - I it all before
I told you I cared - can't take no more
I told you - too much
I'd be there for you - you to me
- you told me I was the only one
You don't believe me - boy I
Don't me - it's too much
I'm sorry - it's not good enough
I'm on my knees - boy get up
See I you - you told me
I loved you - I heard it all before
Forever - you told me we'd be for life

so hard to forget
All the you put me through
How could you it all away
And me to stay
You went

There's nothing in this world
I'd rather
to come back
If you'd only think your head above
Then maybe we'll be in love, yeah
Boy, you me

Girl, I you - you told me
That I loved you - I it all before
I you that I cared - can't take no more
I told you - it's too
I'd be for you - you lied to me
Forever - you told me I was the one
You don't me - boy I don't
Don't mistreat me - too much
Girl I'm sorry - it's not enough
I'm on my knees - boy get up
See I you - you told me
That I loved you - I heard it all
Forever - you told me be together for life

It's funny how, how have changed
Since I've out of love with you
I'm not in love, not before
Don't you in my life no more

babe, I'm begging, please stay
I be with you - I wanna see you babe
Please won't you stay me - stay girl - no, no, no, no
Girl without you, I die - no, no, no, no
please, can we try? Please try - no, no, no, no
I'll do what I gotta do, to be you
For

Girl, I you - you told me
That I loved you - I heard it all
I told you that I cared - can't take no
I you - it's too much
I'd be for you - you lied to me
Forever - you me I was the only one
You believe me - boy I don't
Don't mistreat me - too much
Girl I'm sorry - it's not good
I'm on my knees - boy get up
See I you - you told me
That I you - I heard it all before
- you told me we'd be together for life

Girl, I told you - you me
I loved you - I heard it all before
I told you that I cared - take no more
I you - it's too much
I'd be there for you - you to me
Forever - you me I was the only one
You believe me - boy I don't
Don't mistreat me - it's too
Girl I'm sorry - it's not good
I'm on my - boy just get up
See I told you - you me
That I you - I heard it all before
Forever - you me we'd be together for life

Hey
Girl I you
Baby I'm
Forgive me
Take me back - no
me back - no

Videos

Changing Faces - I Told You
Changing Faces - I Told You
I Told You (feat. Dave Hollister)
I Told You (feat. Dave Hollister)
Changing Faces Featuring Dave Hollister «» I Told You (2000)
Changing Faces Featuring Dave Hollister «» I Told You (2000)
Changing Faces - I Told You
Changing Faces - I Told You
Thoughts Of You
Thoughts Of You
Changing Faces- Can't be that other woman
Changing Faces- Can't be that other woman
Changing Faces - Thoughts of you
Changing Faces - Thoughts of you
That Other Woman
That Other Woman
Changing Faces - Baby U Ain't Got Me (featuring Queen Pen)
Changing Faces - Baby U Ain't Got Me (featuring Queen Pen)
Changing Faces - Good thing
Changing Faces - Good thing
Changing Faces - That Other Woman
Changing Faces - That Other Woman
Ladies Man
Ladies Man
Top Tracks - Changing Faces
Top Tracks - Changing Faces
Changing Faces Visit Me
Changing Faces Visit Me
Changing Faces - Come Closer
Changing Faces - Come Closer
Changing Faces - More Than A Friend
Changing Faces - More Than A Friend
Changing Faces - My Lovely
Changing Faces - My Lovely
Changing Faces - Visit Me
Changing Faces - Visit Me
Changing Faces - Baby Tonight
Changing Faces - Baby Tonight
Changing Faces - Thinkin' About You
Changing Faces - Thinkin' About You