LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Play Piano

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

The tip of tongue
sad but it's stuck
And bent on lungs
On what they sung
The devil had
All of his
Till fell apart
And attached to my

I'm up in bars
In and cars
The joker had
All but to

To reflect batting
Anxiety and
I'll trade for wine
On poison I'll

Ghosts play piano like they never before
I hope you played before like you drank before
Ghosts will be dancing like never danced before
I hope you danced before, I don't want to step on your

take my sleep
Because that's what I
Don't let me
Don't me please

Pills will
What I
For the next couple
years of my life

I all the sick
Are all being
It's the that lost
All of wits

To reflect batting
and lies
I'll trade them for
On poison dine

Ghosts piano like they never played before
I hope you played before like you died before
Ghosts be dancing like they never danced before
I hope you danced before, I don't want to step on toes
I'll keep on running what you become
It's not you've said
It's you have done
You on running from what you become
not what you'll say
It's you will do
what you will do

I swear it's the pillow, that give me back my head
The alligator it's the baby, the eats the baby

Kill
ok to kill them
They mind
Because they're
don't need to see me
I'm up in my bed
ok to pretend
Pretend all mine
mine

Ghosts play like they never played before
I hope you played like you never drank before
Ghosts will be dancing they never danced before
I hope you danced before, I want to step on your toes
I'll keep on running what you become
not what you've said
It's what you have
You keep on running from you become
not what you've said
It's what you done
I it's what you will do

Videos

I Play Piano
I Play Piano
Trophy Scars I Play Piano
Trophy Scars I Play Piano
Bad Dreams-guitar/piano cover Trophy Scars
Bad Dreams-guitar/piano cover Trophy Scars
Trophy Scars - Everything Disappearing
Trophy Scars - Everything Disappearing
Trophy Scars - Everything Disappearing - Cover By Mike Smith
Trophy Scars - Everything Disappearing - Cover By Mike Smith
Trophy Scars
Trophy Scars
Trophy Scars - Panic Machine
Trophy Scars - Panic Machine
Trophy Scars
Trophy Scars
Rachel I Think He's Dead _ They Screamed - Trophy Scars
Rachel I Think He's Dead _ They Screamed - Trophy Scars
Trophy Scars - Panic Machine - Cover By Mike Smith
Trophy Scars - Panic Machine - Cover By Mike Smith
Trophy Scars - Anna Lucia (Official Music VIdeo)
Trophy Scars - Anna Lucia (Official Music VIdeo)
Trophy Scars - Traps and Tricks and Such
Trophy Scars - Traps and Tricks and Such
Trophy Scars - Hagiophobia
Trophy Scars - Hagiophobia
Trophy Scars - Good Luck
Trophy Scars - Good Luck
Trophy Scars - Eyes Baptized In Mercury (Apologize To Her)
Trophy Scars - Eyes Baptized In Mercury (Apologize To Her)
Alligator. Alligators. - Trophy Scars
Alligator. Alligators. - Trophy Scars
Trophy Scars 1
Trophy Scars 1
Trophy Scars- Jerry's The Name, Sociology Is My Game
Trophy Scars- Jerry's The Name, Sociology Is My Game
Trophy Scars - Absolute. Absolutes.
Trophy Scars - Absolute. Absolutes.
Trophy Scars - Snake Oil
Trophy Scars - Snake Oil